U krijgt voor oncologische zorg een vergoeding vanuit de basisverzekering (oncologische revalidatie).

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Vanuit uw basisverzekering hebt u recht op een vergoeding voor oncologische revalidatie. Dit is zorg voor mensen met kanker die door de ziekte functionele, fysieke, psychische en sociale problemen hebben. Nazorg en revalidatie als onderdeel van de oncologische zorg horen hier ook bij. U krijgt advies en begeleiding bij het omgaan met de ziekte, bij het herstel, en bij het verbeteren van uw conditie. Revalidatie is daarom gericht op alle fasen van uw ziekte, diagnose, behandeling en nazorg.

 

Verzekering Vergoeding
IZA Ruime Keuze Gecontracteerde zorg: maximaal 100%
Niet-gecontracteerde zorg: maximaal 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief
IZA Eigen Keuze Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg: maximaal 100% van het marktconform tarief 

 


Waar kan ik terecht voor oncologische revalidatie?

Voor meer informatie neemt u contact op met onze zorgadviseurs: 088-131 16 13.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van IZA. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.  

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de IZA Zorg app.

Meer over de IZA Zorg app Of bekijk uw pakket in Mijn IZA