Sommige ziekten en afwijkingen zijn erfelijk. Als er in uw familie een ziekte voorkomt is het logisch dat u hierover allerlei vragen hebt.

Een erfelijkheidsonderzoek kan u bijvoorbeeld helpen om antwoord te krijgen op verschillende vragen:

  • U hebt zelf een ziekte en wilt weten of deze erfelijk is.
  • In uw familie komt een erfelijke ziekte voor en u wilt weten of dit iets betekent voor u en/of uw kinderen.
  • U hebt vragen over de oorzaak en de erfelijkheid van de aandoening van uw kind.
  • U wilt weten wat tijdens de zwangerschap de risico's zijn van ziekten van de moeder zoals epilepsie, of noodzakelijk medicijngebruik.

 

Vergoeding vanuit de basisverzekering

U krijgt vanuit uw basisverzekering een vergoeding voor erfelijkheidsonderzoek:

  • het onderzoek naar en van erfelijke afwijkingen door stamboomonderzoek
  • chromosoomonderzoek
  • biochemische diagnostiek
  • ultrageluidonderzoek en DNA-onderzoek
  • erfelijkheidsadvisering en wanneer dit nodig is psychosociale begeleiding

Moeten mensen in mijn familie ook worden onderzocht? Als het nodig is voor advies aan u dan kunnen eventueel ook andere personen dan uzelf hiervoor worden onderzocht. Zij kunnen hierna ook advies krijgen naar aanleiding van dit onderzoek.

 

Verzekering Vergoeding
IZA Ruime Keuze

Gecontracteerde zorg: maximaal 100%
Niet-gecontracteerde zorg: maximaal 80% van gemiddeld gecontracteerd tarief

IZA Eigen Keuze Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg: maximaal 100% van het marktconform tarief

 
Vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen

Voor erfelijkheidsonderzoek krijgt u vanuit de aanvullende verzekeringen geen vergoeding.

 

Verwijzing

U hebt een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist.

Voor erfelijkheidsonderzoek gaat u naar een Centrum voor erfelijkheidsadvies. U vindt de door ons gecontracteerde centra in Vergelijk en Kies.

Wilt u naar een zorgaanbieder waarmee wij voor erfelijkheidsonderzoek geen overeenkomst hebben gesloten? Houdt u er dan rekening mee dat u waarschijnlijk een deel van de kosten zelf moet betalen.

Eigen risico

Als u 18 jaar of ouder bent, betaalt u eigen risico als u een vergoeding krijgt voor erfelijkheidsonderzoek vanuit de basisverzekering.

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Wilt u naar een zorgaanbieder die geen contract met ons heeft? Dan krijgt u meestal een lagere vergoeding. De vergoeding hangt af van uw basisverzekering. Bekijk hier de lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgverleners.

Vaderschapstest

U krijgt geen vergoeding voor een vaderschapstest. Dit is geen erfelijkheidsonderzoek.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van IZA. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.  

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de IZA Zorg app.

Meer over de IZA Zorg app Of bekijk uw pakket in Mijn IZA