In onze aanvullende verzekeringen hebt u een budget voor voetbehandelingen voor podotherapie en zorg voor uw reumatische voet. Of diabetische voetzorg als u onder zorgprofiel 1 valt. U krijgt de kosten vergoed tot u het maximum van uw budget hebt bereikt.

Hoogte budget voetbehandelingen

Dit budget kunt u gebruiken voor podotherapie en zorg voor uw voet als u reuma hebt. Daarnaast ook voor diabetische voetbehandeling bij zorgprofiel 1. U krijgt hiervoor een vergoeding tot u het maximum van uw budget voor voetbehandelingen hebt bereikt. Krijgt u door de podotherapeut hulpmiddelen voorgeschreven, dan vallen die ook binnen het budget.

 

Verzekering Vergoeding
IZA Extra Zorg 1 Maximaal € 125 per jaar
IZA Extra Zorg 2 Maximaal € 250 per jaar
IZA Extra Zorg 3 Maximaal € 250 per jaar
IZA Extra Zorg 4 Maximaal € 350 per jaar
IZA Classic Comfort Maximaal € 115 per jaar

 

Deze zorg valt onder voetbehandelingen:

Steunzolen

Hebt u steunzolen nodig? Dan is daar een aparte vergoeding voor binnen uw aanvullende verzekering.

Voetbehandeling voor diabetische voeten zorgprofiel 1

U kunt het budget gebruiken voor:

  • behandelingen die uw (pijn)klachten verminderen door huid- en nagelaandoeningen
  • behandelingen die de overmatige druk op de voet of nagels verminderen om wonden te voorkomen

Uw huisarts kan u vertellen of u onder zorgprofiel 1 valt. De jaarlijkse voetcontrole en voetverzorgingsadviezen door uw huisarts worden vergoed vanuit uw basisverzekering. Vanaf zorgprofiel 2 hebt u ook recht op meer frequente voetonderzoek. diagnostiek en voetbehandelingen vanuit uw basisverzekering.

Voor deze zorg krijgt u geen vergoeding

U krijgt geen vergoeding voor voetzorg om cosmetische of verzorgende redenen en voor het knippen van teennagels.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van IZA. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.  

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de IZA Zorg app.

Meer over de IZA Zorg app Of bekijk uw pakket in Mijn IZA