Vergoeding medische kindzorg

 

Zelf uw verpleging en verzorging regelen met een pgb

Wilt u uw verpleging en verzorging liever zelf regelen? Dan kunt u kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb). U kunt dit budget besteden aan een zorgverlener van uw keuze.

Verpleging en verzorging in het buitenland

Gaat u tijdelijk naar het buitenland en wilt u de verpleging en verzorging daar vergoed krijgen? Dan heeft u van ons toestemming (een machtiging) nodig.