Alle middelen die uw arts of therapeut nodig vindt of gebruikt voor uw behandeling of aandoening zijn hulpmiddelen. Denk bijvoorbeeld aan verbandmiddelen, diabetesmateriaal, incontinentie- en stomamateriaal, hoortoestellen, protheses (waaronder mammaprotheses) en ortheses, orthopedische schoenen of een plaswekker.

Voor enkele zorgsoorten hebben we specifieke informatie:

Vergoeding vanuit de basisverzekering

U krijgt een vergoeding voor de hulpmiddelen die staan in hetReglement hulpmiddelen. Daar staan ook extra voorwaarden voor het verkrijgen van deze hulpmiddelen. Bijvoorbeeld:

  • een maximale vergoeding en eigen bijdrage;
  • de gebruikstermijn, en of u het hulpmiddel in eigendom of in bruikleen krijgt;
  • de kwaliteitseisen waaraan de zorgaanbieder moet voldoen;
  • of u een verwijzing of toestemming nodig hebt.

U kunt terecht bij alle gecontracteerde zorgaanbieders. Kiest u voor een andere zorgaanbieder? Dan betaalt u meestal een deel van de nota's zelf. Dit hangt af van uw zorgpolis.

 

Verzekering Vergoeding
IZA Ruime Keuze

Gecontracteerde zorg: maximaal 100%

Niet-gecontracteerde zorg: maximaal 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief

IZA Eigen Keuze Gecontracteerde zorg: 100%

 

Niet-gecontracteerde zorg:

  • Hulpmiddel in eigendom: maximaal 100% van het gebruikelijke (marktconforme) tarief in Nederland.
  • Hulpmiddel in bruikleen: jaarlijks krijgt u maximaal een vergoeding ter hoogte van de gemiddelde kosten per gebruiker per jaar.

 
Vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen

 

Met sommige aanvullende verzekeringen krijgt u een vergoeding voor de (bruikleen)kosten van bepaalde hulpmiddelen. Deze vergoeding kunt u gebruiken voor de aanschaf, eigen bijdrage of een tegemoetkoming in de kosten voor:
 

In de verzekeringsvoorwaarden leest u aan welke eisen u moet voldoen om de vergoeding te krijgen. Ook leest u of u voor het hulpmiddel gebruik moet maken van een gecontracteerde zorgaanbieder.

In hetReglement hulpmiddelen ziet u voor welke hulpmiddelen u een verwijzing nodig hebt. In de verwijsbrief moet de indicatie vermeld staan.

Toestemming

U hebt voor de eerste aanschaf van een hulpmiddel altijd vooraf toestemming nodig. Wij beoordelen of u voldoet aan de gestelde voorwaarden. U vindt in hetReglement hulpmiddelen per hulpmiddel of u voor vervanging of reparatie van het hulpmiddel ook toestemming nodig hebt.

Gaat u naar een gecontracteerde zorgaanbieder? Dan vraagt deze de toestemming voor u aan. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, dan moet u zelf toestemming aanvragen. Stuur hierbij ook de offerte van het hulpmiddel en de verwijsbrief mee.

Een zorgaanbieder voor hulpmiddelen. U vindt de gecontracteerde zorgaanbieders in Vergelijk en Kies.

Eigen bijdrage en maximale vergoeding

In hetReglement hulpmiddelen staan de hulpmiddelen die u vergoed krijgt vanuit de basisverzekering. Per hulpmiddel leest u of u een eigen bijdrage moeten betalen en of er een maximale vergoeding is. Voor hulpmiddelen die u vergoed krijgt vanuit de aanvullende verzekering, leest u dit in de verzekeringsvoorwaarden.

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Hebt u IZA Ruime Keuze en gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Houdt u er dan rekening mee dat u een deel van de kosten zelf betaalt.

Bekijk hier delijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgverleners.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van IZA. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.  

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de IZA Zorg app.

Meer over de IZA Zorg app Of bekijk uw pakket in Mijn IZA