Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder? Dan heeft u in 2024 een verplicht eigen risico van € 385. Dit betaalt u voor zorg uit de basisverzekering. Dit is door de overheid bepaald.

Het verplicht eigen risico in het kort 

 • U betaalt het alleen voor zorg uit de basisverzekering
 • Geldt per persoon vanaf 18 jaar
 • Loopt van 1 januari tot en met 31 december
 • U kunt het uitbreiden met een vrijwillig eigen risico
 • Is het deel dat u zelf betaalt voordat wij zorgkosten vergoeden
 • Brengen wij in rekening in het jaar dat de behandeling is (gestart)
 • De meeste zorg die onder de basis verzekering valt. Bijvoorbeeld bloedprikken, ziekenhuisopnames en ambulancevervoer.

  Wilt u een specifieke behandeling controleren? Zoek uw behandeling op in het vergoedingenoverzicht

  • Zorg vanuit uw aanvullende verzekering of tandartsverzekering
  • Huisartsenzorg (ook de huisartsenpost valt hieronder)
  • Verloskundige zorg door een huisarts, verloskundige of gynaecoloog
  • Kraamzorg
  • Het plaatsen van een spiraal door huisarts of verloskundige (de kosten van de spiraal zelf vallen hier niet onder)
  • Voorkeursgeneesmiddelen (u betaalt wel de kosten van de apotheek)
  • Verpleging en verzorging
  • Hulpmiddelen in bruikleen
  • Voorkeursdrinkvoeding (voorkeursproducten)
  • Het stoppen-met-rokenprogramma
  • Gecombineerde leefstijl interventie (GLI)
  • Multidisciplinaire zorg (ketenzorg)
  • Vervoer van een donor
  • Zorg voor orgaandonoren

Vrijwillig het eigen risico verhogen?

Verwacht u weinig zorgkosten? Dan kan het voordelig zijn om te kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Dit komt bovenop uw verplicht eigen risico. U kunt uw eigen risico verhogen tot € 485, € 585, € 685, € 785 of € 885. Hoe hoger uw eigen risico, hoe minder premie u betaalt.

Eigen risico per jaar Korting per maand
€ 385 (wettelijk verplicht)
€ 0
€ 485
€ 5,25
€ 585 € 9
€ 685
€ 12,75
€ 785
€ 15,50
€ 885
€ 17,50

Verwacht u dat u (veel) zorg nodig heeft? Bijvoorbeeld omdat u een behandeling in het ziekenhuis krijgt. Of heeft u financieel weinig ruimte om onverwachte zorgkosten te betalen? Kies dan niet voor een vrijwillig eigen risico.

U kunt uw vrijwillig eigen risico jaarlijks wijzigen per 1 januari. Geef de wijziging uiterlijk 31 januari door in Mijn IZA.

Mijn IZA  Al verzekerd bij IZA?

Bent u al klant? In Mijn IZA regelt u al uw verzekeringszaken veilig online. Daar kunt u bijvoorbeeld ook uw eigen risico wijzigen.

Betaling van het eigen risico

Declareert u zelf een nota bij ons?

Als u recht heeft op vergoeding, ontvangt u van ons een bedrag waar we het eigen risico van afgehaald hebben.

Als u een verplicht en vrijwillig eigen risico heeft, worden de kosten van zorg eerst in mindering gebracht op het verplicht eigen risico en daarna op het vrijwillig eigen risico. 

Heeft uw zorgverlener de nota rechtstreeks naar ons gestuurd?

Dan betalen wij de factuur. Uw eigen risico brengen wij bij u in rekening.

Veelgestelde vragen

 • Voor de meeste zorg geldt het eigen risico van het jaar waarin uw behandeling plaatsvindt. U betaalt per behandeling. Als u in 2024 een behandeling heeft, betaalt u het eigen risico van 2024.

  Ziekenhuizen rekenen nooit losse behandelingen af. Zij verzamelen meerdere behandelingen in een pakketje (DBC). Een DBC eindigt als uw behandeling klaar is of na maximaal 120 dagen. Met het verrekenen van uw eigen risico kijken we naar de startdatum van de DBC. Duurt uw behandeling langer dan 120 dagen? Dan start er een vervolg-DBC. Is de startdatum van de vervolg-DBC in een nieuw jaar? Dan betaalt u ook in het nieuwe jaar weer uw eigen risico.

  U kunt bij uw zorgverlener navragen wanneer een vervolg-DBC wordt gestart.

  Voorbeeld 1

  In december 2023 gaat u naar een medisch specialist. Op dat moment start de DBC. In januari 2024 heeft u een operatie. Deze kosten vallen onder het eigen risico van 2023.

  Voorbeeld 2

  In september 2023 had u een operatie. In januari 2024 moet u terug naar het ziekenhuis voor een nacontrole. Uw specialist start een nieuwe DBC, want er zitten meer dan 120 dagen tussen. U betaalt het eigen risico van 2023 voor uw operatie. Voor de nacontrole betaalt u het eigen risico van 2024.

 • Het is mogelijk het verplicht eigen risico in termijnen te betalen.

   

 • Voor de rekening van het eigen risico kijken wij naar het jaar waarin uw behandeling is gestart. Als uw behandeling start in 2023 en eindigt in 2024, dan krijgt u pas in 2024 de rekening voor het eigen risico van 2023. Het kan ook zijn dat voor uw behandeling langer doorloopt en een tweede DBC (Diagnose Behandel Combinatie) in 2024 wordt geopend. Dan betaalt u wel uw eigen risico voor 2024. U kunt bij uw zorgverlener navragen of er een vervolg-DBC wordt gestart, en zo ja, per wanneer.

 • De eigen bijdrage is iets anders dan uw eigen risico. Sommige zorgkosten komen niet of niet volledig voor vergoeding in aanmerking. Het kan dus voorkomen dat u én eigen risico én een eigen bijdrage moet betalen. Lees hier meer over de eigen bijdrage

  Eigen risico en eigen bijdrage

 • Voor de meeste zorg geldt het eigen risico van het jaar waarin uw behandeling plaatsvindt. Dus als u in december 2023 een behandeling heeft gehad, betaalt u het eigen risico van 2023. En als u in 2024 een behandeling heeft gehad, betaalt u het eigen risico van 2024. Dit geldt bijvoorbeeld voor fysiotherapie, logopedie, ergotherapie en diëtetiek.

  Voor ziekenhuiszorg werkt dat anders. Ziekenhuizen rekenen nooit losse behandelingen af. Zij verzamelen meerdere behandelingen in een pakketje. Zo’n pakketje heet een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Een DBC eindigt als uw behandeling klaar is of na maximaal 120 dagen. Dit aantal is door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaald. Gaat uw behandeling na deze periode nog verder? Dan start er een vervolg-DBC. U kunt bij uw zorgaanbieder navragen wanneer een vervolg-DBC wordt gestart.

  Voorbeeld 1

  In november 2023 bezocht u een medisch specialist. Op dat moment start de DBC. In januari 2024 wordt u geopereerd. U betaalt alleen over 2023 eigen risico, omdat de DBC nog doorloopt in 2024.

  Voorbeeld 2

  In november 2023 onderging u een operatie. In juli 2024 moet u terug naar het ziekenhuis voor een nacontrole. Uw specialist start een nieuwe DBC. U betaalt eigen risico voor uw operatie in 2023. Voor de nacontrole betaalt u uw eigen risico over 2024.

 • Dit is afhankelijk van 3 dingen:
  • Hoeveel vrijwillig eigen risico u heeft
  • Hoeveel eigen risico u dit jaar al gebruikt heeft
  • De kosten van uw behandeling
  Onze zorgadviseurs kunnen voor u zien hoe duur een bepaalde behandeling is. Wilt u weten wat de stand van uw eigen risico is? Kijk dan in Mijn IZA of in de IZA app.