Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder? Dan heeft u in 2021 een verplicht eigen risico van € 385. Dit betaalt u voor zorg uit de basisverzekering. Dit is door de overheid bepaald.

   
             
       
Log in en bekijk de stand van uw eigen risico
       
   
   

Het verplicht eigen risico in het kort 

 • U betaalt het alleen voor zorg uit de basisverzekering
 • Geldt per persoon vanaf 18 jaar
 • Loopt van 1 januari tot en met 31 december
 • U kunt het uitbreiden met een vrijwillig eigen risico
 • Is het deel dat u zelf betaalt voordat wij zorgkosten vergoeden
 • Brengen wij in rekening in het jaar dat de behandeling is (gestart)
 • U betaalt eigen risico voor:

  De meeste zorg die onder de basis verzekering valt. Bijvoorbeeld bloedprikken, ziekenhuisopnames en ambulancevervoer.

  Wilt u een specifieke behandeling controleren? Zoek uw behandeling op in het vergoedingenoverzicht

 • U betaalt géén eigen risico voor:

  • Zorg vanuit uw aanvullende verzekering of tandartsverzekering
  • Huisartsenzorg (ook de huisartsenpost valt hieronder)
  • Verloskundige zorg door een huisarts, verloskundige of gynaecoloog
  • Kraamzorg
  • Voorkeursgeneesmiddelen (u betaalt wel de kosten van de apotheek)
  • Verpleging en verzorging
  • Hulpmiddelen in bruikleen
  • Voorkeursdrinkvoeding (voorkeursproducten)
  • Het stoppen-met-rokenprogramma
  • Gecombineerde leefstijl interventie (GLI)
  • Multidisciplinaire zorg (ketenzorg)
  • Vervoer van een donor
  • Zorg voor orgaandonoren

Vrijwillig het eigen risico verhogen?

Verwacht u weinig zorgkosten? Dan kan het voordelig zijn om te kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Dit komt bovenop uw verplicht eigen risico. U kunt uw eigen risico verhogen tot € 485, € 585, € 685, € 785 of € 885. Hoe hoger uw eigen risico, hoe minder premie u betaalt. 

Eigen risico per jaar Korting per maand
€ 385 (wettelijk verplicht)
€ 0
€ 485
€ 6,-
€ 585 € 10
€ 685
€ 13,50
€ 785
€ 16,50
€ 885
€ 19,-

Verwacht u dat u (veel) zorg nodig heeft? Bijvoorbeeld omdat u een behandeling in het ziekenhuis krijgt. Of heeft u financieel weinig ruimte om onverwachte zorgkosten te betalen? Kies dan niet voor een vrijwillig eigen risico.

U kunt uw vrijwillig eigen risico jaarlijks wijzigen per 1 januari. Geef de wijziging uiterlijk 31 januari door in Mijn IZA.

Betaling van het eigen risico

Heeft uw zorgverlener de nota rechtstreeks naar ons gestuurd?

Dan betalen wij de factuur. Uw eigen risico brengen wij bij u in rekening.

Declareert u zelf een nota bij ons?

Als u recht heeft op vergoeding, ontvangt u van ons een bedrag waar we het eigen risico van afgehaald hebben.

Als u een verplicht en vrijwillig eigen risico heeft, worden de kosten van zorg eerst in mindering gebracht op het verplicht eigen risico en daarna op het vrijwillig eigen risico. 

Wanneer betaalt u het eigen risico?

Voor de rekening van het eigen risico kijken wij naar het jaar waarin uw behandeling is gestart. Als uw behandeling start in 2021 en eindigt in 2022, dan krijgt u pas in 2022 de rekening voor het eigen risico van 2021. Het kan ook zijn dat voor uw behandeling langer doorloopt en een tweede DBC (Diagnose Behandel Combinatie) in 2022 wordt geopend. Dan betaalt u wel uw eigen risico voor 2022. U kunt bij uw zorgverlener navragen of er een vervolg-DBC wordt gestart, en zo ja, per wanneer. 

Eigen risico gespreid betalen

Het is mogelijk het verplicht eigen risico in termijnen te betalen.

Eigen bijdrage staat los van het eigen risico

De eigen bijdrage is iets anders dan uw eigen risico. Sommige zorgkosten komen niet of niet volledig voor vergoeding in aanmerking. Het kan dus voorkomen dat u én eigen risico én een eigen bijdrage moet betalen.

Voorbeeld eigen risico en eigen bijdrage
 • Marije heeft een kunstgebit nodig. De kosten hiervan zijn € 1.200.
 • De eigen bijdrage is 25% oftewel € 300. Deze kosten betaalt Marije zelf. Er blijft dan nog een bedrag van € 900 (€ 1.200 - € 300).
 • Marije heeft geen vrijwillig eigen risico. Het verplicht eigen risico is in 2021 € 385. Ook dit bedrag betaalt Marije zelf.
 • In totaal betaalt Marije zelf € 685 (€ 300 eigen bijdrage en € 385 eigen risico). Marije ontvangt een vergoeding van € 515 (€ 1.200 - € 685).
 • Marije hoeft in 2021 geen verplicht eigen risico meer te betalen.