Wanneer hebt u recht op een dieetpreparaat?

U hebt recht op dieetpreparaten (polymere, oligomere, monomere en modulaire) als u kunt uitkomen met aangepaste normale voeding en andere producten van bijzondere voeding.

En er sprake van een van de volgende situaties:

  • U hebt een stofwisselingsstoornis
  • U hebt een voedselallergie
  • U hebt een resorptiestoornis
  • Het is medisch vastgesteld dat u lijdt aan een ziekte gerelateerde ondervoeding of u een risico hierop hebt
  • U bent aangewezen op deze dieetpreparaten volgens Nederlandse richtlijnen voor de betreffende beroepsgroepen

 

Dieetpreparaten

Een voorbeeld van een dieetpreparaat is drinkvoeding. We hebben bepaalde drinkvoeding als voorkeursproducten geselecteerd. Dit is lager geprijsde drinkvoeding (van een bepaald merk of bepaalde fabrikant). U vindt de door ons geselecteerde drinkvoeding in het Reglement farmaceutische zorg. Let op: wij kunnen de lijst met geselecteerde drinkvoedingen (voorkeursproducten) op ieder moment wijzigen. U ontvangt hierover van ons informatie.

Dezelfde kwaliteit, lagere prijs

De voorkeursproducten zijn vergelijkbaar in voedingskundige samenstelling met het product dat u gewend bent. De drinkvoeding is er in verschillende smaken waaruit u kunt kiezen.
Alle drinkvoedingen voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen. Zo weet u zeker dat ze van goede kwaliteit zijn. Ze zijn alleen goedkoper.

Wat betekent dit voor u?

Krijgt u van uw arts of diëtist geen specifiek merk drinkvoeding voorgeschreven? Of is er voor de drinkvoeding die u al gebruikte een voorkeursproduct? Dan krijgt u van uw apotheker of leverancier het voorkeursproduct. Hiermee hebt u voordeel. Het verplicht en vrijwillig eigen risico gelden dan namelijk niet. U kunt ook kiezen voor andere drinkvoeding, die niet als voorkeursdrinkvoeding is aangewezen. In dat geval geldt het verplicht en vrijwillig eigen risico wel.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

 

Verzekering Vergoeding
IZA Ruime Keuze

Gecontracteerde zorg: maximaal 100%
Niet-gecontracteerde zorg: maximaal 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief

IZA Eigen Keuze Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg: maximaal 100% van het marktconform tarief

Om een vergoeding te krijgen, hebt u onze toestemming nodig. Uw behandeld arts of diëtist kan hiervoor de Artsenverklaring Dieetpreparaat downloaden en invullen en naar ons sturen.

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen

U krijgt geen vergoeding voor dieetpreparaten uit de aanvullende verzekering.

Toestemming

Voor het aanvragen van toestemming kan uw behandelend arts of diëtist de Artsenverklaring Dieetpreparaat downloaden en invullen.

Gaat u naar een gecontracteerde zorgaanbieder?
Dan kunt u de door uw behandelend arts of diëtist ingevulde Artsenverklaring Dieetpreparaat bij deze zorgaanbieder inleveren. De zorgaanbieder beoordeelt of u voldoet aan de voorwaarden. U hoeft zelf vooraf geen toestemming aan IZA te vragen.

Wilt u om privacyredenen de verklaring niet zelf bij uw zorgaanbieder inleveren? Dan kunt u het formulier ook rechtstreeks naar ons (laten) sturen.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder?
Dan moet u vooraf toestemming aanvragen door de Artsenverklaring Dieetpreparaat te (laten) sturen naar:

IZA Zorgverzekeraar
T.a.v. Machtigingen
Postbus 25150
5600 RS Eindhoven

Drinkvoeding

Voor dieetpreparaten gaat u naar een apotheker, apotheekhoudend huisarts of een door ons aangewezen zorgaanbieder. U vindt de gecontracteerde zorgaanbieders in Vergelijk en Kies. Zoek hiervoor op ‘Drinkvoeding'.

Voorkeursdrinkvoeding

Gebruikt u de door ons geselecteerde voorkeursdrinkvoeding? Dan hoeft u geen eigen risico te betalen. U kunt ook kiezen voor andere drinkvoeding, die niet als voorkeursdrinkvoeding is aangewezen. In dat geval betaalt u wel eigen risico. U vindt de voorkeursdrinkvoedingen in het Reglement farmaceutische zorg.

Gecontracteerde zorgaanbieders

Hebt u de basisverzekering IZA Ruime Keuze? Dan krijgt u maximaal 100% vergoed bij gecontracteerde zorgaanbieders. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Dan betaalt u (een deel van) de kosten zelf. Hebt u de basisverzekering IZA Eigen Keuze? Dan krijgt u bij alle zorgaanbieders maximaal 100% van het marktconforme tarief vergoed. Koopt u een dieetpreparaat in de algemene verkoop, zoals de supermarkt of drogist? Dan krijgt u geen vergoeding.

Sondevoeding

Voor sondevoeding kunt u alleen terecht bij Mediq Tefa, Sorgente, MediReva of Medizorg/Eurocept.

Let op
Gaat u voor sondevoeding naar een andere zorgaanbieder? Dan krijgt u hiervoor geen vergoeding.

De gecontracteerde zorgaanbieders vindt u in Vergelijk en Kies

Eigen risico

Gebruikt u de door ons geselecteerde voorkeursdrinkvoeding? Dan hebt u een voordeel. Het verplicht en vrijwillig eigen risico gelden dan namelijk niet. U kunt ook kiezen voor andere drinkvoeding, die niet als voorkeursdrinkvoeding is geselecteerd. In dat geval geldt het verplicht en vrijwillig eigen risico wel. U vindt de voorkeursdrinkvoedingen in het Reglement farmaceutische zorg.  

Houdt u er rekening mee dat de dienstverlening van de apotheek, bijvoorbeeld de terhandstellingskosten, het begeleidingsgesprek bij een nieuw geneesmiddel of een instructie wel onder het eigen risico vallen.

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Wilt u naar een apotheek of apotheekhoudend huisarts waarmee wij voor deze zorg geen contract hebben? Dan krijgt u een lagere vergoeding. Bekijk hier de lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgverleners.

Dieetproducten

U hebt geen recht op een vergoeding voor dieetproducten die u in de algemene verkoop koopt. Denk daarbij aan glutenvrije of zoutarme producten die u in de supermarkt of bij de drogist kunt kopen.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van IZA. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.  

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de IZA Zorg app.

Meer over de IZA Zorg app Of bekijk uw pakket in Mijn IZA