Brillen en lenzen

 Hebt u een aanvullende verzekering? Dan krijgt u bijna altijd een ruime vergoeding voor contactlenzen op sterkte en/of brillenglazen op sterkte inclusief brilmontuur. Deze vergoeding kunt u ook gebruiken voor ooglaseren of een lensimplantatie. De vergoeding geldt ook voor de meerkosten van een multifocale of torische lens bij een staaroperatie.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

U krijgt meestal geen vergoeding voor brillen en lenzen vanuit uw basisverzekering. Alleen in bijzondere gevallen zoals vermeld in hetReglement hulpmiddelen. Uw oogarts of zorgaanbieder kan vertellen of u hiervoor in aanmerking komt.

Ooglaseren

U krijgt in de meeste gevallen vanuit de basisverzekering geen vergoeding voor ooglaseren. Soms hebt u door een medische indicatie recht op een vergoeding voor refractiechirurgie.

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen

U krijgt elke 2 jaar een vergoeding. We kijken hierbij naar het jaar waarin u een nieuwe bril of lenzen koopt. Of het jaar waarin u een behandeling heeft gehad. En het kalenderjaar ervoor. U kunt binnen die 2 jaar meerdere declaraties indienen totdat u het maximale vergoedingsbedrag hebt bereikt.

De vergoeding is voor contactlenzen en/of brillenglazen op sterkte, inclusief het montuur. U kunt deze vergoeding ook gebruiken voor ooglaseren of een lensimplantatie. En voor de meerkosten van een multifocale of torische lens bij een cataractoperatie (staaroperatie). Omdat het hier gaat om een vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering, betaalt u hierover geen eigen risico.

Verzekering Vergoeding
IZA Extra Zorg 1 Geen vergoeding
IZA Extra Zorg 2 Tot en met 16 jaar: maximaal € 100 per jaar
Vanaf 17 jaar: maximaal € 100 per 2 jaar
IZA Extra Zorg 3 Tot en met 16 jaar: maximaal € 200 per jaar
Vanaf 17 jaar: maximaal € 200 per 2 jaar
IZA Extra Zorg 4 Tot en met 16 jaar: maximaal € 225 per jaar
Vanaf 17 jaar: maximaal € 225 per 2 jaar
IZA Classic Comfort Vanaf een sterkte van 0,25D: maximaal € 186 per 2 jaar

Prijsafspraken voor ooglaserbehandeling

Met onderstaande klinieken hebben wij prijsafspraken gemaakt voor ooglaserbehandelingen. Dit is vaak voordeliger. 

 

Zorgaanbieder Telefoonnummer
Oogziekenhuis/Focuskliniek (Rotterdam) 010 – 402 34 56
Oogziekenhuis Zonnestraal (diverse locaties) 0888 – 77 77 77
Eyescan (diverse locaties) 088 – 111 19 00
FYEO Medical (Eersel) 0497 – 36 08 60
OMC HanzeKliniek (Groningen) 050 – 368 22 22

U kunt contact opnemen met de kliniek van uw keuze voor meer informatie over deze prijsafspraken.

Hoe berekenen wij uw vergoeding?

Wij kijken naar het kalenderjaar waarin u de bril of lenzen hebt gekocht en het kalenderjaar daarvoor.

Voorbeeld

Stel, u bent 23 jaar en hebt een aanvullende IZA Extra Zorg 3. U hebt hiermee recht op een vergoeding van € 200 per 2 kalenderjaren. In 2019 dient u een nota in van € 150. Wij kijken naar uw declaraties van 2019 en 2018. Vier voorbeelden:

  • U hebt nog niet eerder een nota ingediend in deze periode. Wij vergoeden het bedrag volledig.
  • U hebt in 2018 een nota van € 200 vergoed gekregen. U krijgt daarom geen vergoeding voor uw nota van 2019.
  • U hebt in 2018 een vergoeding van € 100 ontvangen. U ontvangt voor de nota van 2019 een vergoeding van € 100.
  • U had in 2018 nog geen aanvullende verzekering. Wij vergoeden het bedrag volledig. 

Uw kosten declareren

Hebt u een nota ontvangen van uw opticien? Deze kosten kunt u eenvoudig (online) declareren in Mijn IZA.

U kunt uw bril of contactlenzen kopen bij een opticien of optiekbedrijf. Deze vindt u in Vergelijk en Kies.

Meer dan maximale vergoedingsbedrag

Hebt u het maximale vergoedingsbedrag van uw aanvullende verzekering al gedeclareerd? En is de periode van 2 jaar nog niet voorbij? Dan moet u (de rest van) de nota zelf betalen.
Let op: de kosten van het aanmeten van een bril of contactlenzen worden niet apart betaald. De kosten voor het aanmeten maken onderdeel uit van de aanschaf.

Lensvloeistoffen

U krijgt geen vergoeding voor lensvloeistoffen.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van IZA. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.  

Nieuw: uw persoonlijke vergoedingen in onze app

Lees meer over de app
uw persoonlijke vergoedingen in de IZA Zorg app