Vergoeding voor verloskundige zorg

Bijvoorbeeld: controles, echo, kinderwensconsult, prenatale screening, vlokkentest, vruchtwaterpunctie, verloskundige zorg (van de gynaecoloog) en de NIPT.