Sterilisatie is een betrouwbare manier om zwangerschap te voorkomen. Sterilisatie van de man wordt ook wel vasectomie genoemd. Hiervoor is een ingreep nodig waarbij beide zaadleiders afgesloten worden. Bij vrouwen is het een ingreep waarbij beide eileiders worden afgesloten.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Sterilisatie wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering.

 
Vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen

Bij een aantal aanvullende verzekeringen hebt u recht op een vergoeding voor sterilisatie en hersteloperatie voor sterilisatie. 

Verzekering Vergoeding
IZA Extra Zorg 1 Geen vergoeding
IZA Extra Zorg 2 Geen vergoeding
IZA Extra Zorg 3 Gecontracteerde zorg: 100% op basis van het gecontracteerd tarief.
Niet-gecontracteerde zorg:
- Sterilisatie vrouw: maximaal € 1.500
- Sterilisatie man: maximaal € 800 
- Hersteloperatie sterilisatie vrouw: maximaal € 2.500
- Hersteloperatie sterilisatie man: maximaal € 1.500  
IZA Extra Zorg 4 Gecontracteerde zorg: 100% op basis van het gecontracteerd tarief.
Niet-gecontracteerde zorg:
- Sterilisatie vrouw: maximaal € 1.500
- Sterilisatie man: maximaal € 800
- Hersteloperatie sterilisatie vrouw: maximaal € 2.500
- Hersteloperatie sterilisatie man: maximaal € 1.500
IZA Classic Comfort Volledige vergoeding

 

Verwijsbrief

U hebt voor sterilisatie een verwijsbrief nodig van uw huisarts, bedrijfsarts of medische specialist.

Een medisch specialist mag de sterilisatie uitvoeren. Als het om sterilisatie van de man gaat, mag de sterilisatie ook worden uitgevoerd door een bevoegd huisarts.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van IZA. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.  

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de IZA Zorg app.

Meer over de IZA Zorg app Of bekijk uw pakket in Mijn IZA