Eigen bijdrage

Sommige zorgkosten komen niet of niet volledig voor vergoeding in aanmerking. Het deel van de kosten dat niet wordt vergoed is de eigen bijdrage en die betaalt u zelf. Dit geldt voor zorg uit zowel de basisverzekering als de aanvullende verzekering. De overheid bepaalt voor welke zorg een eigen bijdrage geldt. Én hoe hoog de bijdrage is.

Voor welke zorg betaalt u een eigen bijdrage

Er geldt een eigen bijdrage voor:

Omschrijving zorg Eigen bijdrage 2023 Eigen bijdrage 2024
Hoortoestellen Vanaf 18 jaar: 25% van de kosten Vanaf 18 jaar: 25% van de kosten
Schoenen (orthopedisch of allergeenvrij)
 • Tot 16 jaar: € 63 per paar
 • 16 jaar en ouder: € 126 per paar
 • Tot 16 jaar: € 65 per paar
 • 16 jaar en ouder: € 130 per paar
Medische contactlenzen
 • € 59,50 per lens per jaar, voor lenzen die korter dan 1 jaar meegaan.
 • Heeft u de lenzen langer dan 1 jaar nodig? Dan betaalt u € 59,50 per lens.
 • € 61 per lens per jaar, voor lenzen die korter dan 1 jaar meegaan.
 • Heeft u de lenzen langer dan 1 jaar nodig? Dan betaalt u € 61 per lens.
Brillenglazen Tot 18 jaar met medische reden. € 59,50 per brillenglas, met een maximum van € 119 per kalenderjaar Tot 18 jaar met medische reden. € 61 per brillenglas, met een maximum van € 122 per kalenderjaar
Kunstgebitten en klikgebitten
 • 25% van de kosten voor een volledig kunstgebit
 • 8% van de kosten voor een klikgebit op de bovenkaak
 • 10% van de kosten voor een klikgebit voor de onderkaak
 • 10% van de kosten voor het repareren en opvullen van de gebitsprothese
 • 17% van de kosten voor een kunstgebit op de ene kaak en een klikgebit op de andere kaak
 • 25% van de kosten voor een volledig kunstgebit
 • 8% van de kosten voor een klikgebit op de bovenkaak
 • 10% van de kosten voor een klikgebit voor de onderkaak
 • 10% van de kosten voor het repareren en opvullen van de gebitsprothese
 • 17% van de kosten voor een kunstgebit op de ene kaak en een klikgebit op de andere kaak
Zittend ziekenvervoer € 113 per kalenderjaar € 118 per kalenderjaar
Kraamzorg € 4,80 per uur € 5,10 per uur
Bepaalde medicijnen Voor sommige medicijnen betaalt u een eigen bijdrage. Of dat voor uw medicijn geldt, leest u ook op www.medicijnkosten.nl. U betaalt maximaal € 250 per jaar aan eigen bijdragen voor medicijnen. Voor sommige medicijnen betaalt u een eigen bijdrage. Of dat voor uw medicijn geldt, leest u ook op www.medicijnkosten.nl. U betaalt maximaal € 250 per jaar aan eigen bijdragen voor medicijnen.

Soms is een maximale vergoeding van toepassing. Voorbeeld: U krijgt in 2024 maximaal € 465 voor een pruik vergoed. Bekijk ons vergoedingenoverzicht of er een maximale vergoeding geldt.

Bekijk alle eigen bijdragen en maximale vergoedingen van 2023 en 2024.

Eigen bijdrage Wet Langdurige zorg

Krijgt u zorg vergoed vanuit de Wet Langdurige zorg (WLz) of de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMo)? Dan geldt hier ook een eigen bijdrage.

Eigen bijdrage betalen

Heeft uw zorgverlener de nota rechtstreeks naar ons gestuurd?

Dan betalen wij de factuur. De eigen bijdrage brengen wij bij u in rekening.

Declareert u zelf een nota bij ons?

Als u recht heeft op vergoeding, ontvangt u van ons een bedrag waar we de eigen bijdrage van afgehaald hebben.

Anders dan het eigen risico

Het eigen risico is iets anders dan de eigen bijdrage. Het eigen risico is een vast bedrag wat u per jaar zelf moet betalen voor zorg uit de basis verzekering. 

Voorbeeld eigen risico en eigen bijdrage
 • Marije heeft een kunstgebit nodig. De kosten hiervan zijn € 1.200.
 • De eigen bijdrage is 25% oftewel € 300. Deze kosten betaalt Marije zelf. Er blijft dan nog een bedrag van € 900 (€ 1.200 - € 300).
 • Marije heeft geen vrijwillig eigen risico. Het verplicht eigen risico is € 385. Ook dit bedrag betaalt Marije zelf.
 • In totaal betaalt Marije zelf € 685 (€ 300 eigen bijdrage en € 385 eigen risico). Marije ontvangt een vergoeding van € 515 (€ 1.200 - € 685).
 • Marije hoeft geen verplicht eigen risico meer te betalen.