Stotteren en problemen met spreken zijn vervelend en kunnen u beperken in het dagelijks leven. Met logopedie kunt deze klachten verminderen of zelfs verhelpen.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

U krijgt voor logopedie een vergoeding uit de basisverzekering. Het doel van de behandeling is dat u uw spraakfunctie of het spraakvermogen verbetert. Ook het Hanen-Ouderprogramma en de groepsbehandeling Integrale Zorg Stotteren vallen onder deze zorg.  

Verzekering Vergoeding
IZA Ruime Keuze

Gecontracteerde zorg: maximaal 100%
Niet-gecontracteerde zorg: maximaal 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief

IZA Eigen Keuze Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg: maximaal 100% van het marktconform tarief

 
Vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen

Vergoeding van de kosten van stottertherapie volgens de methode BOMA, Del Ferro of Hausdörfer voor verzekerden van 7 jaar en ouder. De vergoeding is voor de behandeling en het verblijf samen.

Verzekering Vergoeding
IZA Extra Zorg 1 Maximaal € 250 per jaar voor stottertherapie
IZA Extra Zorg 2 Maximaal € 350 per jaar voor stottertherapie
IZA Extra Zorg 3 Maximaal € 750 per jaar voor stottertherapie
IZA Extra Zorg 4 Maximaal € 750 per jaar voor stottertherapie
IZA Classic Comfort Geen vergoeding

 

Logopedie bij Parkinson

Hebt u logopedie nodig voor de behandeling van de ziekte van Parkinson? Hiervoor hebben wij alleen gespecialiseerde zorgaanbieders gecontracteerd die zijn aangesloten bij ParkinsonNet.

Voor de meeste vormen van logopedie kunt u naar een logopedist. U vindt alle logopedisten waar we een contract mee hebben in Vergelijk en Kies.

Gespecialiseerde logopedist

Voor een aantal behandelingen mag u alleen naar een gespecialiseerde logopedist:

  • een specifieke (individuele) zitting voor patiënten met de indicatie stotteren, de indicatie preverbale logopedie en/of de indicatie afasie
  • behandeling volgens het Hanen-Ouderprogramma
  • groepsbehandeling Integrale Zorg Stotteren (ZS)

Stottertherapie mag ook worden gegeven door een stottertherapeut die is ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie (NVST).

Waar mag de zorg verleend worden

U mag behandeld worden in de praktijkruimte van de logopedist of stottertherapeut. Of in een ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis. U kunt ook thuis worden behandeld als uw behandelend therapeut dit medisch noodzakelijk vindt.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder en ontvangt u een vergoeding uit de basisverzekering dan betaalt u uw eigen risico.

Niet-gecontracteerde logopedist

Wilt u naar een zorgaanbieder die geen contract met ons heeft? Dan krijgt u meestal een lagere vergoeding. De vergoeding hangt af van uw basisverzekering. Bekijk hier de lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgverleners.

Welke behandelingen vergoeden wij niet?

U krijgt geen vergoeding bij logopedische behandelingen voor:

  • taalontwikkelingsstoornissen door dialect of anderstaligheid
  • spreken in het openbaar
  • voordrachtskunst
  • dyslexie (dit regelt u via uw gemeente)

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van IZA. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.  

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de IZA Zorg app.

Meer over de IZA Zorg app Of bekijk uw pakket in Mijn IZA