Zorg op vakantie

U bent in het buitenland en hebt zorg nodig. Hoe zit het dan met uw zorgverzekering? We leggen het hier graag aan u uit.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Spoedeisende zorg

Bent u in het buitenland en hebt u met spoed zorg nodig? Dan geldt dat uw zorg vanuit de basisverzekering vergoed wordt op basis van het in Nederland geldende tarief. Dat betekent dat u vanuit uw basisverzekering de kosten vergoed krijgt tot maximaal het bedrag dat u zou krijgen als u in Nederland behandeld zou worden. Vallen de kosten in het buitenland hoger uit dan in Nederland? Dan betaalt u het verschil zelf. Tenzij u een aanvullende verzekering met buitenlanddekking heeft of een reisverzekering die medische kosten dekt. Bel bij spoed altijd de IZA Alarmcentrale: +31 40 297 55 60 (altijd bereikbaar).

Niet-spoedeisende zorg

Is er geen sprake van spoedeisende zorg? Dan is uw vergoeding afhankelijk van de basisverzekering die u hebt.

Verzekering Vergoeding Eigen risico?
IZA Ruime Keuze Gecontracteerde zorg: maximaal 100% van het gecontracteerd tarief

Niet-gecontracteerde zorg: maximaal 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief
Ja
IZA Eigen Keuze Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg: maximaal 100% van het Nederlands marktconform tarief Ja


Een overzicht van de gecontracteerde zorgaanbieders in het buitenland vindt u in Vergelijk en Kies. Zoek hiervoor op ‘buitenland’.

Toestemming voor niet-spoedeisende zorg

Wilt u zich in het buitenland laten behandelen? En wordt u voor deze behandeling 1 of meer nachten in een ziekenhuis of andere instelling opgenomen? Dan hebt u vooraf onze toestemming nodig. Zonder toestemming krijgt u mogelijk geen vergoeding.

Lees meer over toestemming voor niet-spoedeisende zorg in het buitenland

Al betaalde nota’s van niet-spoedeisende zorg in het buitenland
Nota's van zorg in het buitenland die u zelf hebt betaald, kunt u achteraf bij ons declareren. In het buitenland werken zorgaanbieders volgens een ander systeem. Daardoor hebben wij extra gegevens over uw behandeling nodig om uw nota's te verwerken.

Lees meer over nota's van zorg in het buitenland declareren

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering

Voor alle aanvullende verzekeringen van IZA, met uitzondering van de tandartsverzekeringen, geldt:

Spoedeisende zorg
  • Aanvulling tot volledige vergoeding voor spoedeisende zorg tijdens uw vakantie of tijdelijke verblijf in het buitenland. Als er een eigen risico geldt, dan betaalt u dit wel altijd zelf.
  • Repatriëring door de IZA Alarmcentrale (+31 40 297 55 60). Repatriëring is medisch noodzakelijk vervoer naar Nederland. Of het vervoer van een stoffelijk overschot naar Nederland.
Niet-spoedeisende zorg

U krijgt voor zorg vanuit de aanvullende verzekering een vergoeding op basis van de tarieven die zouden gelden als uw behandeling in Nederland had plaatsgevonden.

Preventieve Vaccinaties

Als u naar het buitenland gaat krijgt u vanuit aanvullende verzekering een vergoeding voor preventieve vaccinaties.

Veelgestelde vragen

Spoed of geen spoed?

Niet alle spoed wordt ook echt gezien als spoed. Wij maken voor uw vergoeding een onderscheid tussen ‘spoedeisende zorg’ en ‘niet-spoedeisende zorg’.

Spoedeisende zorg

Hebt u tijdens uw vakantie of tijdelijk verblijf in het buitenland onverwacht medische zorg nodig? En kan de behandeling niet kan wachten totdat u terug bent in Nederland? Dan is er sprake van spoedeisende zorg. Bel bij spoed of bij twijfel altijd de IZA Alarmcentrale: +31 40 297 55 60 (altijd bereikbaar).

Niet-spoedeisende zorg

Er is sprake van niet-spoedeisende (geplande) zorg wanneer u:

  • tijdens uw tijdelijke verblijf in het buitenland zorg krijgt die ook uit te stellen is tot na uw terugkeer in Nederland.
  • voor een behandeling speciaal naar het buitenland gaat. Bijvoorbeeld omdat er in Nederland een wachtlijst is of omdat er in Nederland geen behandeling mogelijk is.

Een tijdelijk verblijf in het buitenland betekent dat u korter dan 1 jaar in het buitenland verblijft.

Neem uw EHIC (Europese zorgpas) mee

Zorg dat u in het buitenland altijd uw European Health Insurance Card (EHIC) bij de hand hebt. Deze staat achterop uw zorgpas of in de IZA Zorg app. Als u uw EHIC laat zien aan uw zorgaanbieder, dan voorkomt u dat u ter plekken kosten moet voorschieten. De EHIC is niet geldig buiten de Europese Unie. Accepteert het ziekenhuis of de instelling waar u naartoe gaat de EHIC niet? Bel dan met de IZA Alarmcentrale.

Bel de IZA Alarmcentrale +31 40 297 55 60

Wordt u 1 of meer nachten opgenomen? Of wordt uw EHIC niet geaccepteerd? Neem dan contact op met de IZA Alarmcentrale: +31 40 297 55 60 (altijd bereikbaar). Een Nederlandssprekende hulpverlener helpt u verder. Bel de Alarmcentrale altijd, ook als uw behandeling al is begonnen of afgelopen. Als het nodig is, neemt de IZA Alarmcentrale rechtstreeks contact op met het ziekenhuis.

De IZA Alarmcentrale helpt u met:

  • het regelen van de betaling van de kosten
  • uitleg over welke kosten vergoed worden en welke niet
  • het vinden van de juiste zorg
  • repatriëring naar een ziekenhuis in Nederland

Hebt u geen contact opgenomen met de IZA Alarmcentrale?

Dan kan het zijn dat het ziekenhuis u vraagt om zelf de rekening te betalen. U kunt deze rekening achteraf bij ons declareren.

Met een S2 (E112)-formulier kan een zorgaanbieder binnen de EU/EER de kosten (of een groot gedeelte van de kosten) van uw behandeling rechtstreeks bij ons declareren. U krijgt dit formulier van ons na toestemming voor uw behandeling. Vervolgens kunt u dit formulier zelf afgeven bij uw zorgaanbieder. Ontvangt u toch een nota van het ziekenhuis? Stuur deze dan naar ons toe, samen met een uitgebreid behandelverslag van uw specialist uit het buitenland. Wij bekijken dan of u de nota (deels) vergoed krijgt.

U kunt een S2-formulier aanvragen via aanvraagformulier medisch specialistische zorg in het buitenland.

Let op: een eenpersoonskamer en kosten voor behandeling door een professor of chef-arts komen nooit voor vergoeding in aanmerking. In sommige landen wordt het S2 (E112)-formulier alleen geaccepteerd bij staatsziekenhuizen en niet bij privéklinieken. In dat geval betaalt u wel vooraf zelf de kosten en kunt u de nota achteraf bij ons declareren.

Voorbeeld

Richard gaat naar België voor een operatie. Hij heeft van tevoren toestemming voor deze operatie gekregen via een S2 (E112)-formulier. De kosten voor de operatie bedragen in totaal € 5.500.

Een Belgische patiënt zou hiervan € 5.000 vergoed krijgen via het Belgische ziekenfonds. De overige € 500 betaalt hij zelf. Dit heet in België ‘remgeld’. Eigenlijk net zoiets als bij ons het eigen risico.

Had Richard deze operatie in Nederland laten doen? Dan zou hij € 5.300 vergoed krijgen. Dit is het tarief dat in Nederland geldt. Omdat hij vooraf toestemming heeft gekregen via het S2 (E112)-formulier, wordt € 5.000 vergoed aan het Belgische ziekenhuis via het Belgische ziekenfonds. Het overige bedrag van € 500 kan Richard bij ons declareren. Hiervan krijgt hij nog € 300 vergoed. Het resterende bedrag van € 200 betaalt hij zelf.

Nota's van zorg in het buitenland die u zelf betaald hebt, kunt u achteraf bij ons declareren. In het buitenland hanteren zorgaanbieders een andere systematiek waardoor wij extra gegevens over uw behandeling nodig hebben voor de financiële verwerking van de nota’s.

Lees meer over nota's van zorg in het buitenland declareren

Gaat u naar Cuba, Rusland, Venezuela, Wit-Rusland of Zuid-Afrika? Dan hebt u een Engelstalige verzekeringsverklaring (buitenlandverklaring) nodig. Hiermee kunt u aantonen dat u tijdens uw verblijf verzekerd bent voor medische zorg. U kunt een Engelstalige verzekeringsverklaring opvragen via onze klantenservice.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van IZA. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.  

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de IZA Zorg app.

Meer over de IZA Zorg app Of bekijk uw pakket in Mijn IZA

Zorgeloos op vakantie

Gaat u dit jaar op vakantie? Bekijk dan onze handige reistips. Zo gaat u goed voorbereid op reis. IZA wenst u alvast een heel fijne vakantie!

Vijf handige reistips