Voor sommige behandelingen, geneesmiddelen of hulpmiddelen heeft u vooraf een machtiging van VGZ nodig. Alleen dan krijgt u de kosten vergoed.

Machtiging aanvragen


Voor sommige zorg heeft u een machtiging nodig om een vergoeding te krijgen.


IZA beoordeelt uw aanvraag

Vraagt u zelf een machtiging aan? Dan ontvangt u de uitkomst binnen 10 werkdagen per brief. Hierin staat ook wat u vergoed krijgt.


Machtiging gekregen.
En nu?

Dan kunt u een afspraak maken met uw zorgverlener voor de zorg of het hulpmiddel.


Afwijzing gekregen.
En nu?

Dit betekent dat u geen vergoeding krijgt. Bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u een heroverweging aanvragen.

Veelgestelde vragen

Ga naar de vergoedingenpagina van uw behandeling of hulpmiddel. Daar staat duidelijk of u een machtiging moet aanvragen voor deze zorg. Als hier niets over vermeld staat, hoeft u geen machtiging aan te vragen.
U kunt het beste vooraf een machtiging aanvragen. Dan weet u nog vóórdat u kosten maakt of u die kosten vergoed krijgt.
U kunt altijd een verzoek om heroverweging aanvragen. Dan bekijken we uw aanvraag opnieuw. Het liefst ontvangen we dan van u of uw zorgverlener extra informatie die aangeeft waarom u wel een vergoeding zou moeten krijgen. Anders bekijken we uw aanvraag met dezelfde informatie die we al hadden. En zal de uitkomst waarschijnlijk hetzelfde zijn.
Dat kan, maar de kans is erg groot dat u inderdaad geen machtiging krijgt. Uw zorgverlener weet wanneer een behandeling vergoed wordt. Hiervoor zijn landelijke richtlijnen opgesteld. Daarnaast heeft u in veel gevallen de handtekening van uw zorgverlener nodig bij het aanvragen van de machtiging.

Dit verschilt per zorgsoort en per zorgverlener. Overleg met uw zorgverlener wie de machtiging aanvraagt.

Voor plastische chirurgie en revalidatiezorg wordt de machtiging altijd door uw zorgverlener aangevraagd.

U kunt nu een afspraak inplannen bij uw zorgverlener om uw behandeling te starten. Hebt u een aanvraag ingediend voor geneesmiddelen of hulpmiddelen? Dan kunt u direct met uw toestemmingsbrief naar uw leverancier.
Dit is een ander soort machtiging. Dat regelt u met het machtigingsformulier naastenverstrekking.
Alle veelgestelde vragen