Toestemming-machtiging

Voor sommige behandelingen, hulpmiddelen en geneesmiddelen moet u vooraf toestemming aanvragen bij IZA. Pas als u toestemming hebt, krijgt u de kosten vergoed. Een andere naam voor toestemming is machtiging. Vraagt u vooraf geen toestemming, dan is het mogelijk dat u geen vergoeding krijgt.

Hoe vraag ik toestemming aan IZA

Print het aanvraagformulier toestemming en vul het samen met uw zorgaanbieder in. Stuur het ingevulde formulier met postzegel naar:

IZA Zorgverzekeraar
Postbus 25150
5600 RS Eindhoven

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen sturen wij u binnen tien werkdagen een brief. Hierin staat of u toestemming krijgt en tot welk bedrag wij de zorg vergoeden. Hebben we eerst meer informatie nodig? Dan vermelden we dat in de brief. Meestal ontvangen u en uw zorgaanbieder een brief waarin staat of de aanvraag is goedgekeurd of afgewezen. Neem zodra u toestemming hebt contact op met uw zorgaanbieder.

Toestemming voor een behandeling

Toestemming vragen is alleen nodig als dat bij uw vergoeding genoemd staat. Kijk bij het kopje: Wat moet u zelf regelen? U vindt deze informatie ook altijd in de verzekeringsvoorwaarden. Voor acute zorg die redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld, hebt u geen voorafgaande toestemming nodig.

Gaat u voor deze behandeling naar een zorgaanbieder waarmee we geen contract hebben? Dan moet u zelf toestemming vragen aan IZA. Gaat u naar een zorgaanbieder waarmee we wél een contract hebben? Dan vraagt uw arts of therapeut de toestemming voor u aan en hoeft u niets te doen. U vindt de gecontracteerde zorgaanbieders in Vergelijk en Kies

Toestemming voor een behandeling in het buitenland

Hebt u zorg nodig in het buitenland? Dan ontvangen wij graag van u het formulier specialistische zorg in het buitenland. Vul dit formulier volledig in en stuur dit naar:

IZA Zorgverzekeraar
Afdeling Machtigingen Buitenland
Locker 049, Medisch Geheim
Postbus 25150
5600 RS Eindhoven

Vergeet u niet om alle bijlagen toe te voegen? Dank u wel.

Toestemming voor hulpmiddelen

Bekijk in het Reglement Hulpmiddelen of u toestemming moet vragen voor uw hulpmiddel.

Let op: soms moet u ook toestemming aanvragen als u naar een zorgaanbieder gaat waarmee wij wel een contract hebben. Dit leest u in de kolom 'Toestemming gecontracteerde zorgaanbieder' in het Reglement Hulpmiddelen.

Toestemming voor geneesmiddelen en dieetpreparaten

U hebt toestemming nodig voor de geneesmiddelen in het Reglement farmaceutische zorg.

Gebruikt u dieetpreparaten? Dan kan uw behandelend arts of diëtist de Artsenverklaring Dieetpreparaat downloaden en invullen. Gaat u naar een gecontracteerde zorgaanbieder? Dan kunt u de door uw behandelend arts of diëtist ingevulde Artsenverklaring Dieetpreparaat bij deze zorgaanbieder inleveren. De zorgaanbieder beoordeelt of u voldoet aan de voorwaarden. U hoeft zelf vooraf geen toestemming aan IZA te vragen.

Wilt u om privacyredenen de verklaring niet zelf bij uw zorgaanbieder inleveren? Dan kunt u het formulier ook rechtstreeks naar ons (laten) sturen.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Dan moet u vooraf toestemming aanvragen door de Artsenverklaring Dieetpreparaat naar ons te (laten) sturen.

Toestemming voor op maat gemaakte medicijnen

Gebruikt u een op maat gemaakt medicijn (apotheekbereiding)? Kijk dan in het overzicht vergoedingen op maat gemaakte medicijnen of wij uw medicijn vergoeden. Vergoeden wij uw medicijn niet meer? En vindt uw arts of apotheker dat dit medicijn voor u de enige oplossing is? Dan hebt u toestemming nodig. Uw arts of apotheker kan dit voor u aanvragen.

Toestemming voor gespecialiseerde of langdurige GGZ met verblijf

Voor gespecialiseerde GGZ met een opname (verblijf) hebt u vooraf onze toestemming nodig. Gaat u naar een zorgaanbieder met wie wij voor deze zorg een contract hebben? Dan regelt uw zorgaanbieder dat voor het eerste jaar. Bij een zorgaanbieder zonder contract moet u de toestemming zelf aanvragen. Gebruik hiervoor het formulier toestemming gespecialiseerde GGZ met verblijf.

Is er sprake van langdurige GGZ? En moet u na het eerste jaar ook nog in een instelling verblijven? Vraag dan altijd opnieuw toestemming aan. Dit doet u voor het tweede en derde jaar met de checklist LGGZ van Zorgverzekeraars Nederland. Uw zorgaanbieder zal u hierbij helpen.

U kunt de ingevulde checklist LGGZ naar ons mailen via MachtigingenGGZ@vgz.nl. Of per post sturen naar:

Coöperatie VGZ
t.a.v. afdelingen Machtigingen
Postbus 25150
5600 RS Eindhoven

Toestemming voor zittend ziekenvervoer

Wanneer u gebruik gaat maken van zittend ziekenvervoer hebt u vooraf toestemming nodig van IZA. Vul hiervoor samen met uw huisarts of medisch specialist het formulier Medische Verklaring Zittend Ziekenvervoer. Stuur het volledig ingevulde formulier met postzegel naar ons op.

IZA Zorgverzekeraar
T.a.v. team machtigingen Vervoer
Postbus 25150
5600 RS Eindhoven

Hebt u zittend ziekenvervoer nodig voor nierdialyses en oncologische behandelingen met chemo- of radiotherapie? Dan kunt u ook telefonisch toestemming aanvragen. Bel ons gratis: 088 - 131 16 00 (bereikbaar op werkdagen, tussen 08:30 en 17:00 uur).

Lees meer over de vergoeding voor zittend ziekenvervoer

Toestemming voor taxivervoer woon-werkverkeer

Wanneer u gebruik gaat maken van taxivervoer woon-werkverkeer hebt u vooraf toestemming nodig van IZA. Vul hiervoor samen met uw leidinggevende of de personeelsfunctionaris van uw werkgever het aanvraagformulier woon-werkvervoer in.

Lees meer over de vergoeding voor taxivervoer woon-werkverkeer

Toestemming voor medisch specialistische revalidatie

Als u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat, hebt u vooraf onze toestemming nodig voor de vergoeding van medisch specialistische revalidatie. Uw zorgverlener kan deze toestemming voor u aanvragen. Zodra wij uw informatie binnen hebben, handelen wij uw aanvraag binnen 10 werkdagen af. Het is belangrijk dat uw zorgverlener de volledige informatie naar ons toestuurt. Is uw aanvraag niet compleet? Dan kunnen wij helaas geen toestemming verlenen. Of duurt het langer voordat wij u een reactie kunnen sturen.

Toestemming en werkwijze

Aanvraag afgewezen, wat nu?

U kunt altijd een verzoek om heroverweging aanvragen.

Wij bekijken dan nogmaals uw aanvraag. Controleer van tevoren samen met uw zorgaanbieder of aanvullende informatie nodig is om uw aanvraag te kunnen heroverwegen. Houd er rekening mee dat aanvragen die in eerste instantie zijn afgekeurd niet vaak alsnog worden goedgekeurd.