U kunt vanuit uw basisverzekering en aanvullende verzekeringen in een aantal gevallen een vergoeding krijgen voor lensvervanging of lensimplantatie. Dit hangt af van het soort lens, de manier waarop de lens is geplaatst en of u ook een staaroperatie nodig hebt.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

U krijgt in de meeste gevallen vanuit de basisverzekering geen vergoeding voor lensvervanging. De volgende behandelingen worden wel vergoed.

  • Lensimplantatie bij bepaalde medische indicaties
    U kunt in bepaalde gevallen een vergoeding krijgen voor lensimplantaties. Bijvoorbeeld bij een staaroperatie of een contactlensintolerantie. Hiervoor is wel een medische indicatie nodig. Bekijk wat de specificaties zijn van deze medische indicaties en de maximale vergoedingen. U hebt hiervoor vooraf onze toestemming nodig. Hebt u geen recht op een vergoeding voor een lensimplantatie vanuit de basisverzekering? Dan kunt u vanuit de aanvullende verzekeringen een (gedeeltelijke) vergoeding krijgen.
  • Staaroperatie
    De staaroperatie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Moet daarbij ook een multifocale of torische lens geplaatst worden? En hebt u geen recht op vergoeding voor lensimplantatie van een multifocale of torische lens vanuit de basisverzekering? Dan kunt u de meerkosten van de multifocale of torische lens (gedeeltelijk) vergoed krijgen vanuit IZA Extra Zorg 2, 3 of 4.

 

Verzekering Vergoeding
IZA Ruime Keuze Gecontracteerde zorg: maximaal 100%
Niet-gecontracteerde zorg: maximaal 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief
IZA Eigen Keuze Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg: maximaal 100% van het marktconform tarief

 
Vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen

U kunt vanuit uw aanvullende verzekeringen een vergoeding krijgen voor de kosten van een ooglaserbehandeling of een lensimplantatie. De vergoeding geldt ook voor de meerkosten van een multifocale of torische lens bij een staaroperatie.

De staaroperatie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Hebt u IZA Extra Zorg of IZA Classic Comfort? Dan kunt u een (gedeeltelijke) vergoeding krijgen voor de meerkosten van de multifocale of torische lens.

 
Verzekering Vergoeding
IZA Extra Zorg 1 Geen vergoeding
IZA Extra Zorg 2 Maximaal € 100 per 2 jaar voor brillen, contactlenzen, ooglaseren en lensimplantatie samen
IZA Extra Zorg 3 Maximaal € 200 per 2 jaar voor brillen, contactlenzen, ooglaseren en lensimplantatie samen
IZA Extra Zorg 4 Maximaal € 225 per 2 jaar voor brillen, contactlenzen, ooglaseren en lensimplantatie samen


In devoorwaarden van IZA Classic Comfort ziet u welke vergoeding krijgt.

Toestemming

Hebt u recht op een vergoeding voor ooglaseren vanuit basisverzekering? Dan hebt u vooraf toestemming nodig van IZA. Hebt u geen toestemming aangevraagd? Dan krijgt u de behandeling niet vergoed.

Als u onder behandeling bent van een oogarts en uw behandeling wordt vergoed vanuit de verzekering, dan regelt uw behandelend oogarts de toestemming bij ons. Wanneer u twijfelt, raden wij u aan om ons vooraf te vragen voor de behandeling.

Voor een ooglaserbehandeling of een lensimplantatie gaat u naar een oogarts. In Vergelijk en Kies vindt u de gecontracteerde oogartsen. Deze oogartsen zijn ingeschreven is bij het Nederlands Oogkundig Gezelschap (NOG). U weet dan zeker dat de oogarts de zorg mag verlenen en voldoet aan onze kwaliteitseisen.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde oogarts of refractiechirurg? En gaat het om een behandeling uit uw aanvullende verzekering? Dan krijgt u geen vergoeding.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder en ontvangt u een vergoeding uit de basisverzekering? Dan betaalt u eigen risico.

Toestemming

Hebt u recht op een behandeling vanuit de basisverzekering? Dan moet u hiervoor toestemming hebben van IZA. Hebt u geen toestemming aangevraagd? Dan krijgt u de behandeling niet vergoed.

Maximum vergoeding bij medische indicatie

Soms hebt u vanwege een medische indicatie recht op een vergoeding voor lensvervanging. Hiervoor geldt een maximale vergoeding. Het is mogelijk dat u een deel van kosten zelf betaalt.

Niet-ingeschreven refractiechirurg of oogarts

U kunt uit uw aanvullende verzekeringen een vergoeding krijgen voor een multifocale lens. Maar u krijgt deze vergoeding alleen als u naar een refractiechirurg of oogarts gaat die is ingeschreven bij het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG).

In Vergelijk en Kies vindt u alle erkende oogartsen en refractiechirurgen.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van IZA. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.  

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de IZA Zorg app.

Meer over de IZA Zorg app Of bekijk uw pakket in Mijn IZA