Moet u regelmatig naar het ziekenhuis voor dialyse? Dan is er voor u een alternatief: thuisdialyse. Dezelfde dialyse, maar dan hoeft u de deur niet meer uit. Zo wordt het dialyseren, als een niertransplantatie voor u niet mogelijk is, hopelijk iets draaglijker. Er zijn in Nederland verschillende dialysecentra die u hierbij kunnen begeleiden. Voor de extra kosten krijgt u een tegemoetkoming.

Voordelen van thuisdialyse

 • Thuis is het rustiger, vertrouwder en comfortabeler.
 • Het bespaart u veel reistijd, waardoor u meer tijd over hebt voor leukere dingen.
 • Daarnaast resulteert het in lagere zorgkosten.

Dialyseert u nu nog in een ziekenhuis of dialysecentrum? Informeert u eens bij uw internist of nefroloog of thuisdialyse voor u mogelijk is.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Tegemoetkomingskosten

Als u thuis gaat dialyseren hebt u recht op tegemoetkomingskosten: een vergoeding voor de extra kosten die u maakt omdat u thuis gaat dialyseren. Denk bijvoorbeeld aan stroomkosten. Wij hebben detegemoetkomingskosten voor u op een rij gezet.

Op het Aanvraagformulier Thuisdialyse vult de nefroloog onder andere de vorm van thuisdialyse in en de datum dat u thuis start met de dialyse. De tegemoetkomingskosten worden rond de 27e van elke maand op het bij ons bekende rekeningnummer aan u overgemaakt.

Aansluitkosten

 • Aansluitkosten CCPD / APD
  Voor CCPD hebt u alleen een afvoer nodig en een geaard stopcontact/ aardlekschakelaar. Voor een veilige en correcte aansluiting van het pd-apparaat is het nodig dat u een erkend installatiebedrijf inschakelt. U kunt ervoor kiezen om dit te laten regelen door een gecontracteerd thuisdialysecentrum. Uw behandelend arts kan u hiernaar verwijzen.
 • Aansluitkosten CAPD
  Bij deze vorm van thuisdialyse worden geen aansluitkosten gemaakt.
 • Aansluitkosten hemodialyseapparaat
  Voor de veiligheid en het belang van een correcte aansluiting van het dialyseapparaat dient u een erkend installatiebedrijf in te schakelen. Wij adviseren u om dit te laten regelen door een gecontracteerd thuisdialysecentrum. Uw behandelend arts kan u hiernaar verwijzen.
 • Aansluitkosten wastafel
  Gaat u op de tweede verdieping dialyseren? En hebt u niet de mogelijkheid om uw handen te wassen? Dan krijgt u een vergoeding van maximaal € 250 voor een wastafel met mengkraan en voor de materialen die nodig zijn om de wastafel aan te sluiten. Wij vergoeden het arbeidsloon volledig als u aan twee voorwaarden voldoet: de aansluiting is zo eenvoudig mogelijk uitgevoerd en het arbeidsloon is duidelijk gespecificeerd op de nota.

Stuur de originele nota’s voor de aansluitkosten mee met het Stuur de originele nota’s voor de aansluitkosten mee met het Aanvraagformulier Thuisdialyse.

Woningaanpassing bij hemodialyse

Krijgt u thuis hemodialyse? Dan zijn er misschien kleine woningaanpassingen nodig. Het gaat om aanpassingen náást de aansluitkosten. Voor woningaanpassingen ontvangen wij graag twee offertes van twee verschillende erkende aannemersbedrijven. Wij vragen u te gaan dialyseren in een ruimte van uw woning waar de minste aanpassingen noodzakelijk zijn en die goed voor u bereikbaar is, dus liever niet op zolder. Het is mogelijk dat u een huisbezoek van ons krijgt om een juiste beoordeling te maken.

Aanvragen van thuisdialyse

Thuis dialyseren is niet voor iedereen mogelijk. Uw behandelend nefroloog of internist beslist of het medisch verantwoord is. Vul samen met uw nefroloog of internist het Aanvraagformulier Thuisdialyse in. Zodra wij het ondertekende formulier hebben ontvangen, kunnen de relevante zaken geregeld worden en ontvangt u van ons een informatiebrief.

Stopt u met thuisdialyse?

Als u niet meer thuis dialyseert hebt u geen recht meer op de maandelijkse tegemoetkomingskosten. U bent als verzekerde zelf verantwoordelijk om dit aan ons door te geven. Hoe moet u dat doen? U stuurt een verklaring in verband met het stopzetten van vergoeding tegemoetkomingkosten bij thuisdialyse naar ons op. Deze verklaring krijgt u eenmalig bij uw informatiebrief na ontvangst van het aanvraagformulier. Ten onrechte ontvangen vergoedingen worden door ons teruggevorderd.

Eigen risico

Als u 18 jaar of ouder bent, betaalt u eigen risico als u een vergoeding krijgt vanuit de basisverzekering.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van IZA. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.  

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de IZA Zorg app.

Meer over de IZA Zorg app Of bekijk uw pakket in Mijn IZA