Declaratie indienen

Heeft u een factuur die u bij ons wilt declareren? Dat kan eenvoudig en veilig online in Mijn IZA of met de IZA app. Binnen 4 werkdagen staat het bedrag dat wij vergoeden op uw rekening.

Controleer de gegevens op uw factuur

Wij kunnen uw declaratie alleen verwerken als deze informatie op de factuur staat:

  • Factuurnummer en factuurdatum
  • naam, adres en geboortedatum van verzekerde
  • soort behandeling inclusief prestatiecode
  • het bedrag per behandeling
  • de datum van de behandeling
  • naam en adres van de zorgverlener en praktijk

Per post declareren

Natuurlijk kunt u ook per post declareren. Het duurt dan alleen 10 werkdagen voordat het bedrag op uw rekening staat. 

Stuur de originele nota naar onderstaand adres:

Zorgverzekeraar VGZ
Postbus 25030
5600 RS Eindhoven

Vervoerskosten declareren

Wilt u uw reiskosten voor zittend ziekenvervoer declareren? Dan hebt u vooraf toestemming van ons nodig.
Stuur onderstaand formulier altijd mee bij uw declaratie.
Declaratieformulier vervoerskosten en logeerkosten

Declareren buitenland

Wilt u een buitenlandse factuur declareren? Dat kan! Controleer van tevoren of u alle informatie heeft voor de declaratie. U krijgt binnen 10 werkdagen reactie.

Speciale situaties

Declareren voor iemand die niet op de polis staat

Helpt u een verzekerde die niet op uw polis staat met declareren? U kunt de factuur per post declareren. Het adres staat in het blok hierboven.

Persoonsgebonden budget (pgb) declareren

Heeft u een pgb voor verpleging en/of verzorging? Dan kunt u de gemaakte kosten achteraf declareren.