Ontvangt u verpleging en verzorging thuis? Bijvoorbeeld van een verpleegkundige die u wast, helpt met aankleden of een injectie komt geven? Dan krijgt u dit vergoed vanuit uw basisverzekering. U hebt wel een indicatie van een verpleegkundige niveau 5 nodig.

Voor wie is de vergoeding verpleging en verzorging?

De vergoeding voor verpleging en verzorging is voor alle verzekerden. Kinderen tot 18 jaar die Intensieve Kindzorg (IKZ) nodig hebben, hebben ook nog recht op  verpleegkundige dagopvang in een verpleegkundig kinderdagverblijf of kinderzorghuis en verblijf in een kinderzorghuis.

Intensieve Kindzorg is zorg aan kinderen tot 18 jaar die specifiek zorg nodig hebben, waarbij:

  • permanent toezicht nodig is, of
  • 24 uur per dag zorg nabij beschikbaar moet zijn en die zorg gepaard gaat met één of meer specifieke verpleegkundige handelingen.


 Vergoeding vanuit de basisverzekering

De vergoeding voor verpleging en verzorging is voor verzekerden die thuis verpleging en verzorging nodig hebben. En voor kinderen tot 18 jaar die Intensieve kindzorg nodig hebben valt hieronder ook verpleegkundige dagopvang in een verpleegkundig kinderdagverblijf of kinderzorghuis. Er geldt geen eigen risico en geen eigen bijdrage voor de kosten van verpleging en verzorging.

Voor verpleging en verzorging hebt u een indicatie van een verpleegkundige niveau 5 nodig. Er is een zorgplan opgesteld.

U krijgt de kosten vergoed als de verpleging en verzorging wordt geleverd via een thuiszorgorganisatie waarmee wij een contract hebben. Gaat u naar een niet-gecontracteerde thuiszorgorganisatie? Houd er dan rekening mee dat u waarschijnlijk (een deel van) de kosten zelf betaalt.

Verzekering Vergoeding
IZA Ruime Keuze

Gecontracteerde zorg: maximaal 100%
Niet-gecontracteerde zorg: maximaal 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief

IZA Eigen Keuze Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg: maximaal 100% van het marktconform tarief

 

Machtiging nodig bij zorgverlener zonder contract

Krijgt u uw verpleging en verzorging van een zorgverlener die geen contract met ons heeft? Dan heeft u vooraf een machtiging nodig.

Machtiging aanvragen

Zelf uw zorgaanbieder regelen met een persoonsgebonden budget (pgb)?

Hebt u verpleging of verzorging nodig? En wilt u de zorg liever zelf regelen? Dan kunt u een persoonsgebonden budget (pgb) voor verpleging en verzorging aanvragen. Het budget kunt u besteden aan de zorgaanbieder van uw keuze die de zorg mag leveren. Dit kan ook een naaste van u zijn. Een pgb vraagt u aan bij IZA. Hiervoor hebt u vooraf onze toestemming nodig. U hebt ook een indicatie voor deze zorg nodig.

Meer over het pgb verpleging en verzorging

Verwijsbrief

Om de kosten van verpleging of verzorging vergoed te krijgen, hebt u in een aantal gevallen een verwijsbrief nodig:

  • Medisch specialist: voor medische specialistische verpleging thuis. De zorg vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist. Hieronder valt ook de verpleging voor verzekerden onder de 19 jaar (intensieve kindzorg)
  • Medisch specialist of huisarts: voor persoonlijke zorg en verpleging aan het einde van uw leven (palliatief terminale zorg)

 

Stappen voor verpleging en verzorging

  1. Uw huisarts, ziekenhuis of wijkteam kan uw verwijzing regelen (zie hierboven) en u doorverwijzen naar de thuiszorgorganisatie in uw gemeente. Of zoek een gecontracteerde thuiszorgorganisatie in Vergelijk en Kies, zoek op 'verpleging en verzorging'.
  2. Voor verpleging en verzorging hebt u een indicatie van een verpleegkundige niveau 5 nodig. U maakt vervolgens samen met een verpleegkundige niveau 5 van de thuiszorgorganisatie een zorgplan. In dit plan staat welke zorg u nodig hebt en hoe vaak en hoelang u zorg nodig hebt. Ook vertelt de verpleegkundige wat u, eventueel met hulp(middelen), zelf kunt doen. Is verpleging en verzorging nodig voor een verzekerde jonger dan 18 jaar, dan wordt de indicatie gesteld door een kinderverpleegkundige. De kinderverpleegkundige niveau 5 stelt vervolgens samen met de ouders en kinderarts een zorgplan op.
  3. Een verpleegkundig specialist, verpleegkundige, verzorgende niveau 3 of verzorgende in de individuele gezondheidszorg (VIG-er) levert vervolgens de verpleging en verzorging uit uw zorgplan.

Een verpleegkundig specialist, verpleegkundige, verzorgende niveau 3 of verzorgende in de individuele gezondheidszorg (VIG-er) van een thuiszorgorganisatie levert vervolgens de verpleging en verzorging uit uw zorgplan.

De thuiszorgorganisaties waarmee wij een contract hebben vindt u in Vergelijk en Kies, zoek op 'Verpleging en verzorging'.

Niet-gecontracteerde thuiszorgorganisatie

Kiest u voor verpleging en verzorging van een thuiszorgorganisatie waarmee wij geen contract hebben? Dan krijgt u mogelijk een lagere vergoeding. Bekijk de lijst maximale vergoeding niet-gecontracteerde zorgverleners wat u maximaal vergoed krijgt bij een niet-gecontracteerde thuiszorgorganisatie.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van IZA. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.  

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de IZA Zorg app.

Meer over de IZA Zorg app Of bekijk uw pakket in Mijn IZA