Machtiging zorg in het buitenland

Kiest u voor niet-spoedeisende zorg in het buitenland? Dan heeft u in de meeste gevallen vooraf een machtiging (toestemming) nodig. In ieder geval als u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat. En als u 1 of meerdere nachten opgenomen wordt.

Wat is niet-spoedeisende zorg?

 Maar wat is niet-spoedeisende zorg precies? Het gaat om niet-spoedeisende (geplande) zorg wanneer u:

 • Tijdens uw tijdelijke verblijf in het buitenland zorg krijgt die ook uit te stellen is tot u terug bent in Nederland.  
 • Voor een behandeling speciaal naar het buitenland gaat. Bijvoorbeeld omdat er in Nederland een wachtlijst is of omdat er in Nederland geen behandeling mogelijk is. Bijvoorbeeld voor een maagverkleining en plastische chirurgie.

Zorgverleners met een contract vindt u in de Zorgzoeker

Wilt u weten met welke zorgverleners in het buitenland wij een contract hebben? Zoek in de Zorgzoeker dan op het woord 'buitenland'. Of voer het land in waar u behandeld wilt worden. De velden 'Postcode' en 'Straal' laat u leeg. Klik daarna op 'Gecontracteerde zorg buitenland'. U ziet dan alle zorgverleners met contract terug in de resultaten.

Zo vraagt u een machtiging aan

 1. Vraag uw Nederlandse arts om een verwijzing en een diagnose

  Vraag een verwijsbrief op bij uw arts.
 2. Vraag uw (buitenlandse) zorgverlener om een behandelplan en een kostenspecificatie

  Vraag uw behandelend specialist uit het buitenland om een persoonlijk behandelplan en een kostenspecificatie (offerte). Deze moet in het Nederlands, Engels, Duits, Frans of Spaans geschreven zijn. Anders kunnen wij de aanvraag voor uw machtiging niet beoordelen. Graag ontvangen we dit op briefpapier van het ziekenhuis of de instelling, ondertekend door uw behandelaar uit het buitenland. In het behandelplan moeten de volgende gegevens staan: ziektegeschiedenis, diagnose en de voorgestelde behandeling.
 3. Vul aanvraagformulier in en verzamel alle documenten

  Vul het aanvraagformulier medische specialistische zorg buitenland in. En verzamel alle noodzakelijke documenten:

  • Verwijsbrief van uw Nederlandse arts 
  • Persoonlijk behandelplan en een kostenspecificatie van uw buitenlandse zorgverlener
 4. Stuur ons de informatie

  Is het aanvraagformulier volledig ingevuld? Dan stuurt u uw aanvraag samen met de andere documenten eenvoudig digitaal naar ons op.

  Liever per post? Dat kan door alle documenten in een envelop met postzegel te sturen naar: 

  Zorgverzekeraar IZA
  Afdeling Machtigingen Buitenland
  Postbus 25150
  5600 RS Eindhoven

  Let op: machtigingsaanvragen die per post binnenkomen, blijven langer liggen. Dit komt doordat ook onze medewerkers de RIVM-richtlijnen volgen en thuis werken. Excuses hiervoor.

 5. Binnen 10 dagen een reactie

  U hoort binnen 10 werkdagen of u de machtiging krijgt, of dat we nog meer informatie nodig hebben.
Hulp nodig?
Bij vragen over het versturen van uw aanvraag kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Wij helpen u graag.

Veelgestelde vragen

 • Wanneer is iets spoed?

  Spoed of geen spoed?

  Niet alle spoed wordt ook echt gezien als spoed. Wij maken voor uw vergoeding een onderscheid tussen ‘spoedeisende zorg’ en ‘niet-spoedeisende zorg’.

  Spoedeisende zorg

  Heeft u tijdens uw vakantie of tijdelijk verblijf in het buitenland onverwacht medische zorg nodig? En kan de behandeling niet kan wachten totdat u terug bent in Nederland? Dan is er sprake van spoedeisende zorg. 

  Bel bij spoed of bij twijfel altijd de IZA Alarmcentrale:+31 40 297 55 60 (altijd bereikbaar).

  Niet-spoedeisende zorg

  Er is sprake van niet-spoedeisende (geplande) zorg wanneer u:

  • Tijdens uw tijdelijke verblijf in het buitenland zorg krijgt die ook uit te stellen is tot na uw terugkeer in Nederland.  
  • Voor een behandeling speciaal naar het buitenland gaat. Bijvoorbeeld omdat er in Nederland een wachtlijst is of omdat er in Nederland geen behandeling mogelijk is. 

  Een tijdelijk verblijf in het buitenland betekent dat u korter dan 1 jaar in het buitenland verblijft.

 • Ik heb met spoed zorg nodig in het buitenland, wat moet ik doen?

  Laat uw European Health Insurance Card (EHIC) zien

  Zorg dat u in het buitenland altijd uw European Health Insurance Card (EHIC) bij de hand heeft. Deze Europese zorgpas staat achterop uw IZA zorgpas of in de IZA Zorg app. Als u uw EHIC laat zien aan uw zorgverlener, voorkomt u dat u ter plaatse kosten moet voorschieten. De EHIC is niet geldig buiten de Europese Unie. Accepteert het ziekenhuis of de instelling waar u naartoe gaat de EHIC niet? Bel dan met de IZA Alarmcentrale.

  Bel de IZA Alarmcentrale: +31 40 297 55 60

  Wordt u 1 of meer nachten opgenomen? Of wordt uw EHIC niet geaccepteerd? Neem dan contact op met de IZA Alarmcentrale: +31 40 297 55 60 (altijd bereikbaar). Een Nederlands sprekende hulpverlener helpt u verder. Bel de Alarmcentrale altijd, ook al is uw behandeling al begonnen of afgelopen. Als het nodig is, neemt de IZA Alarmcentrale rechtstreeks contact op met het ziekenhuis.

  De IZA Alarmcentrale helpt u met:

  • Het regelen van de betaling van de kosten
  • Uitleg over welke kosten vergoed worden en welke niet
  • Het vinden van de juiste zorg
  • Repatriëring naar een ziekenhuis in Nederland

  Heeft u geen contact opgenomen met de IZA Alarmcentrale? 

  Dan kan het zijn dat het ziekenhuis u vraagt om zelf de rekening te betalen. U kunt deze rekening achteraf bij ons declareren.

 • Wat is een S2 (E112) formulier en wanneer heb ik dit nodig?

  Met een S2 (E112)-formulier kan een zorgverlener binnen de EU/EER de kosten (of een groot gedeelte van de kosten) van uw behandeling rechtstreeks bij ons declareren. U krijgt dit formulier van ons na toestemming voor uw behandeling. Vervolgens kunt u dit formulier zelf afgeven bij uw zorgverlener. Ontvangt u toch een nota van het ziekenhuis? Stuur deze dan naar ons toe, samen met een uitgebreid behandelverslag van uw specialist uit het buitenland. Wij bekijken dan of u de nota (deels) vergoed krijgt.

  U kunt een S2-formulier aanvragen via aanvraagformulier medisch specialistische zorg in het buitenland.

  Let op: een eenpersoonskamer en kosten voor behandeling door een professor of chef-arts komen nooit voor vergoeding in aanmerking. In sommige landen wordt het S2 (E112)-formulier alleen geaccepteerd bij staatsziekenhuizen en niet bij privéklinieken. In dat geval betaalt u wel vooraf zelf de kosten en kunt u de nota achteraf bij ons declareren.

  Voorbeeld

  Sam gaat naar België voor een operatie. Hij heeft van tevoren toestemming voor deze operatie gekregen via een S2 (E112)-formulier. De kosten voor de operatie bedragen in totaal € 5.500.
  Een Belgische patiënt zou hiervan € 5.000 vergoed krijgen via het Belgische ziekenfonds. De overige € 500 betaalt hij zelf. Dit heet in België ‘remgeld’. Eigenlijk net zoiets als bij ons het eigen risico.

  Had Sam deze operatie in Nederland laten doen? Dan zou hij € 5.300 vergoed krijgen. Dit is het tarief dat in Nederland geldt. Omdat hij vooraf toestemming heeft gekregen via het S2 (E112)-formulier, wordt € 5.000 vergoed aan het Belgische ziekenhuis via het Belgische ziekenfonds. Het overige bedrag van € 500 kan Sam bij ons declareren. Hiervan krijgt hij nog € 300 vergoed. Het resterende bedrag van € 200 betaalt hij zelf. zelf de rekening te betalen. U kunt deze rekening achteraf bij ons declareren.
 • Hoe declareer ik de nota's die ik betaald heb?

  Nota's van zorg in het buitenland die u zelf betaald heeft, kunt u achteraf bij ons declareren. In het buitenland hanteren zorgverleners een andere systematiek waardoor wij extra gegevens over uw behandeling nodig hebben voor de financiële verwerking van de nota’s.
 • Wanneer heb ik een verzekeringsverklaring nodig?

  Gaat u naar Cuba, Rusland, Venezuela, Wit-Rusland of Zuid-Afrika? Dan heeft u een Engelstalige verzekeringsverklaring (buitenlandverklaring) nodig. Hiermee kunt u aantonen dat u tijdens uw verblijf verzekerd bent voor medische zorg. U kunt een Engelstalige verzekeringsverklaring opvragen via onze klantenservice.