Tarieven bij zorgverleners zonder contract

Tarieven bij zorgverleners zonder contract
Zorgverlener zonder contract?
duidelijkheid over uw vergoeding

U bent altijd vrij om zelf uw zorgverlener te kiezen. Alleen kan uw keuze gevolgen hebben voor de vergoeding. Op deze pagina leggen wij uit hoe dat werkt voor zorg uit de basisverzekering. Zodat u weet waar u aan toe bent.

Vergoeding bij IZA Basis Keuze

Heeft u de basisverzekering IZA Basis Keuze? Wij vergoeden uw zorg volledig bij zorgverleners met een contract. U hoeft ook niets voor te schieten. 
Bij zorgverleners zonder contract vergoeden wij 70% van het gemiddeld gecontracteerde tarief.*

*Het kan dat u nog eigen risico of een eigen bijdrage betaalt.

Acute zorg vergoeden wij altijd volledig

Acute zorg vergoeden wij altijd volledig. Bijvoorbeeld als u met spoed naar het ziekenhuis moet.

Vergoeding bij IZA Ruime Keuze

Heeft u de basisverzekering IZA Ruime Keuze? Wij vergoeden uw zorg volledig bij zorgverleners met een contract. U hoeft ook niets voor te schieten. 
Bij zorgverleners zonder contract vergoeden wij 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief.*

*Het kan dat u nog eigen risico of een eigen bijdrage betaalt

Acute zorg vergoeden wij altijd volledig

Acute zorg vergoeden wij altijd volledig. Bijvoorbeeld als u met spoed naar het ziekenhuis moet.

Vergoeding bij IZA Eigen Keuze

Bij deze basisverzekering vergoeden wij uw zorg volledig bij zorgverleners met een contract. Bij zorgverleners zonder contact vergoeden wij 100%* van het marktconform tarief*. Behalve voor GGZ en verpleging en verzorging. Bij zorgverleners zonder contract is uw vergoeding voor deze zorg maximaal 90% van het gemiddeld gecontracteerde tarief.

*Het kan dat u nog eigen risico of een eigen bijdrage betaalt.

Vergoedingen aanvullende verzekeringen

Misschien vraagt u zich nu af: hoe is dit geregeld bij de aanvullende verzekeringen? Is daar ook sprake van contractering?

Ook bij de aanvullende verzekeringen maken wij meestal afspraken over de zorg. Welke afspraken dat zijn en met welke zorgverleners dat is, vindt u bij de vergoedingen.

Wat zijn de maximale vergoedingen?

Wilt u precies weten wat wij maximaal vergoeden bij zorgverleners zonder contract? U vindt hier de Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders.

Wat betekenen de tarieven?

U ziet dat wij hierboven verschillende tarieven noemen. We leggen hieronder uit wat deze tarieven betekenen.

 • Wij maken met zorgverleners afspraken over het tarief voor bepaalde zorg. Bijvoorbeeld voor een behandeling in het ziekenhuis. Het gemiddelde van alle afgesproken tarieven voor deze zorg, noemen we het gemiddeld gecontracteerd tarief.
 • Soms bepaalt de overheid het tarief voor een soort zorg. Dat is het wettelijk tarief of Wmg-tarief.

  Wij gebruiken dit als wij geen tarieven hebben afgesproken met zorgverleners voor de zorg die u nodig heeft. En er Wmg-tarieven zijn voor deze soort zorg. Bij een zorgverlener zonder contract vergoeden wij een percentage van dit Wmg-tarief.

  Welk percentage wij vergoeden hangt af van uw basisverzekering. Bij de IZA Ruime Keuze 80%. En bij de IZA Basis Keuze 70%. Bij de IZA Eigen Keuze 100%, met uitzondering van GGZ en verpleging en verzorging. De maximale vergoeding voor GGZ en verpleging en verzorging vindt u in de Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Die kunt u hier vinden.

   

 • Het marktconform tarief is een tarief dat in Nederland redelijk is voor een bepaalde behandeling. We kijken daarvoor naar wat zorgverleners rekenen voor een bepaalde behandeling. Met die informatie berekenen wij het marktconform tarief. Rekent uw zorgverlener meer dan het marktconform tarief? Of is de rekening onredelijk hoog? Dan betaalt u dat verschil zelf. Wij melden dat via Mijn IZA.

  Meer weten?

  Wilt u weten wat het marktconform tarief is voor een bepaalde behandeling? Neem dan contact op met onze afdeling Zorgadvies en Bemiddeling.

  Niet eens met het marktconform tarief?

  Bent u het niet eens met het marktconform tarief? Neem dan contact met ons op.

Veelgestelde vragen

Dit zijn vragen die wij van onze verzekerden krijgen over zorgverleners en contracten.

 • Uw behandeling loopt door
  U mag een behandeling voor een aandoening die doorloopt in het nieuwe jaar afmaken bij uw zorgverlener. U betaalt voor deze doorlopende behandeling geen eigen bijdrage omdat uw zorgverlener geen contract meer met ons heeft.

  We vergoeden een doorlopende behandeling nog maximaal één kalenderjaar. Voor sommige aandoeningen is een maximum aantal behandelingen of een maximum behandelduur (bijvoorbeeld fysiotherapie).

  Heeft u het eigen risico van 2023 niet gebruikt? Dan betaalt u mogelijk wel eigen risico.

  U start een nieuwe behandeling
  Heeft u een behandeling nodig voor een nieuwe of andere aandoening? Dan heeft u natuurlijk de vrijheid om bij uw zorgverlener te blijven. Houd er wel rekening mee dat u dan een deel van de kosten zelf moet betalen. Hoeveel dit is, hangt af van uw basisverzekering. Bovendien moet u de nota eerst zelf voorschieten voordat u van ons een vergoeding krijgt.

  Wilt u dit niet? Kijk dan in de Zorgzoeker voor een zorgverlener met een contract bij u in de buurt.
 • Heeft u een basisverzekering IZA Basis Keuze of IZA Ruime Keuze en loopt uw behandeling volgend jaar door? Dan mag u uw lopende behandeling afmaken. U betaalt voor deze doorlopende behandeling geen eigen bijdrage omdat uw zorgverlener geen contract meer met ons heeft. We vergoeden dit nog maximaal één kalenderjaar. Dit geldt bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en paramedische zorg (let op een maximaal aantal behandelingen). Voor deze zorg betaalt u eigen risico.

  Heeft u in 2022 de IZA Eigen Keuze en was u in behandeling bij een gecontracteerde zorgaanbieder die in 2023 niet meer door ons is gecontracteerd? Dan mag u de doorlopende behandeling nog afmaken. Heeft u het eigen risico van 2023 niet gebruikt? Dan betaalt u mogelijk wel eigen risico.

  Gaat het om een behandeling voor een andere of nieuwe aandoening? En hebben we geen contract meer met de zorgverlener? Dan krijgt u de zorg voor deze nieuwe aandoening vergoed volgens de voorwaarden voor niet-gecontracteerde zorg. Het kan zijn dat u een deel van de kosten zelf moet betalen. Dit hangt af van uw basisverzekering.

  Wilt u deze extra kosten niet? Kijk dan in de Zorgzoeker voor een zorgverlener met een contract bij u in de buurt.

  Houd er rekening mee dat u bij een zorgverlener zonder contract de nota eerst zelf moet voorschieten. Wij vergoeden u dan achteraf.