Tarieven bij zorgverleners zonder contract

Tarieven bij zorgverleners zonder contract
Zorgverlener zonder contract?
duidelijkheid over uw vergoeding

U bent altijd vrij om zelf uw zorgverlener te kiezen. Alleen kan uw keuze gevolgen hebben voor de vergoeding. Op deze pagina leggen wij uit hoe dat werkt voor zorg uit de basisverzekering. Zodat u weet waar u aan toe bent.

Vergoeding bij IZA Basis Keuze

Hieronder ziet u de vergoeding van de IZA Basis Keuze. Bij een zorgverlener met en zonder contract.

Het kan zijn dat u nog eigen risico of een eigen bijdrage betaalt.

U gaat naar een zorgverlener met contract

100% vergoeding bij zorgverleners met contract

U gaat naar een zorgverlener zonder contract

70% vergoeding bij geen contract vergoeding van het gemiddeld gecontracteerd tarief

Vergoeding bij IZA Ruime Keuze

Ook bij deze basisverzekering vergoeden wij zorg volledig bij zorgverleners met een contract. Hieronder ziet u ook de vergoeding bij een zorgverlener zonder contract. 

Het kan zijn dat u nog eigen risico of een eigen bijdrage betaalt.

U gaat naar een zorgverlener met contract

100% vergoeding bij zorgverleners met contract

U gaat naar een zorgverlener zonder contract

80%  vergoeding van het gemiddeld gecontracteerd tarief

Vergoeding bij IZA Eigen Keuze

IZA Eigen Keuze is een combinatiepolis. De vergoeding bij zorgverleners zonder contract is anders dan bij een naturapolis. U krijgt bij bijna alle soorten zorg 100% vergoeding van het marktconform tarief. We hebben het hieronder op een rijtje gezet.

Het kan zijn dat u nog eigen risico of een eigen bijdrage betaalt.

U gaat naar een zorgverlener met contract

100% vergoeding bij zorgverleners met contract

U gaat naar een zorgverlener zonder contract

100%  vergoeding van het marktconforme tarief

Uitzondering: GGZ en Verpleging en verzorging:

  vergoeding van het gemiddeld gecontracteerd tarief

Vergoedingen

Acute zorg vergoeden wij altijd volledig

Acute zorg vergoeden wij altijd volledig. Bijvoorbeeld als u met spoed naar het ziekenhuis moet.

Maximale vergoedingen

In de lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders staat wat we precies vergoeden bij zorgverleners zonder contract. De lijst kunt u hier vinden.

Vergoedingen aanvullende verzekeringen

Misschien bent u nu benieuwd naar hoe dit werkt bij de aanvullende verzekeringen? En of daar ook sprake is van zorgverleners met een contract? Ook bij de aanvullende verzekeringen maken wij meestal afspraken over de zorg. Welke afspraken dat zijn en met welke zorgverleners dat is, kunt u vinden bij de vergoedingen.

Wat betekenen de tarieven?

U ziet dat wij hierboven verschillende tarieven noemen. We leggen hieronder uit wat deze tarieven betekenen.

 • Wij maken met zorgverleners afspraken over het tarief voor bepaalde zorg. Bijvoorbeeld voor een behandeling in het ziekenhuis. Het gemiddelde van alle afgesproken tarieven voor deze zorg, noemen we het gemiddeld gecontracteerd tarief.
 • Soms bepaalt de overheid het tarief voor een soort zorg. Dat is het wettelijk tarief of Wmg-tarief.

  Wij gebruiken dit als wij geen tarieven hebben afgesproken met zorgverleners voor de zorg die u nodig heeft. En er Wmg-tarieven zijn voor deze soort zorg. Bij een zorgverlener zonder contract vergoeden wij een percentage van dit Wmg-tarief.

  Welk percentage wij vergoeden hangt af van uw basisverzekering. Bij de IZA Ruime Keuze 80%. En bij de IZA Basis Keuze 70%. Bij de IZA Eigen Keuze 100%, met uitzondering van GGZ en verpleging en verzorging. De maximale vergoeding voor GGZ en verpleging en verzorging vindt u in de Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Die kunt u hier vinden.

   

 • Het marktconform tarief is een tarief dat in Nederland redelijk is voor een bepaalde behandeling. We kijken daarvoor naar wat zorgverleners rekenen voor een bepaalde behandeling. Met die informatie berekenen wij het marktconform tarief. Rekent uw zorgverlener meer dan het marktconform tarief? Of is de rekening onredelijk hoog? Dan betaalt u dat verschil zelf. Wij melden dat via Mijn IZA.

  Meer weten?

  Wilt u weten wat het marktconform tarief is voor een bepaalde behandeling? Neem dan contact op met onze afdeling Zorgadvies en Bemiddeling.

  Niet eens met het marktconform tarief?

  Bent u het niet eens met het marktconform tarief? Neem dan contact met ons op.

Veelgestelde vragen

Dit zijn vragen die wij van onze verzekerden krijgen over zorgverleners en contracten.

 • Uw behandeling loopt door
  U mag een behandeling voor een aandoening die doorloopt in het nieuwe jaar afmaken bij uw zorgverlener. U betaalt voor deze doorlopende behandeling geen eigen bijdrage omdat uw zorgverlener geen contract meer met ons heeft.

  We vergoeden een doorlopende behandeling nog maximaal één kalenderjaar. Voor sommige aandoeningen is een maximum aantal behandelingen of een maximum behandelduur (bijvoorbeeld fysiotherapie).

  Heeft u het eigen risico van 2023 niet gebruikt? Dan betaalt u mogelijk wel eigen risico.

  U start een nieuwe behandeling
  Heeft u een behandeling nodig voor een nieuwe of andere aandoening? Dan heeft u natuurlijk de vrijheid om bij uw zorgverlener te blijven. Houd er wel rekening mee dat u dan een deel van de kosten zelf moet betalen. Hoeveel dit is, hangt af van uw basisverzekering. Bovendien moet u de nota eerst zelf voorschieten voordat u van ons een vergoeding krijgt.

  Wilt u dit niet? Kijk dan in de Zorgzoeker voor een zorgverlener met een contract bij u in de buurt.
 • Heeft u een basisverzekering IZA Basis Keuze of IZA Ruime Keuze en loopt uw behandeling volgend jaar door? Of heeft u een IZA Eigen Keuze en heeft uw zorgverlener voor GGZ of verpleging en verzorging geen contract meer? Dan mag u uw lopende behandeling afmaken. U betaalt voor deze doorlopende behandeling geen eigen bijdrage omdat uw zorgverlener geen contract meer met ons heeft. We vergoeden dit nog maximaal één kalenderjaar. Dit geldt bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en paramedische zorg (let op een maximaal aantal behandelingen). Voor deze zorg betaalt u eigen risico. 

  Houd er rekening mee dat u bij een zorgverlener zonder contract de nota eerst zelf moet voorschieten. Wij vergoeden u dan achteraf. Wilt u weten of wij een contract hebben met uw zorgverlener? Neem dan een kijkje in onze Zorgzoeker.
 • Gaat u naar een zorgverlener zonder contract? Heeft u een basisverzekering IZA Basis Keuze of IZA Ruime Keuze? Of heeft u IZA Eigen Keuze en gaat het om GGZ of verpleging of verzorging?
  Dan krijgt u maximaal het bedrag dat in de Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders staat.

  Wilt u naar een zorgverlener zonder contract? Maar gaat u niet, omdat u het bedrag dat u zelf moet betalen te hoog vindt? Met andere woorden: ervaart u hinder (een hinderpaal) om naar een zorgverlener zonder contract te gaan.
  Dan kunt u een beroep doen op de hardheidsclausule voor niet-gecontracteerde zorg. En kunt u bij ons een aanvraag doen voor een hogere vergoeding.

  Neem contact met ons op om hier gebruik van te maken. Dit kan via ons klachtenformulier op de website of per brief. Meer informatie vindt u op onze pagina Klachtenformulier. Geef aan waarom het bedrag dat u zelf moet betalen u tegenhoudt. En waarom u naar deze zorgverlener wil gaan. We proberen u dan binnen 14 dagen te vertellen of wij een hogere vergoeding kunnen geven.