Machtiging aanvragen voor medicijnen

Voor de medicijnen in de lijst van 2023, de lijst van 2024op maat gemaakte medicijnen en medicijnen uit het buitenland heeft u een machtiging van ons nodig. Alleen dan krijgt u een vergoeding voor deze medicijnen. 

Zo vraagt u een machtiging aan

Bij een apotheek met contract

U hoeft zelf niets te doen

U kunt gewoon naar uw apotheek. Uw apotheek beoordeelt ter plekke of u een machtiging nodig hebt en of u een vergoeding krijgt.

Neem uw recept en artsenverklaring mee

Neem wel het recept van uw arts en een artsenverklaring mee. Dan kan uw apotheek meteen voor u aan de slag

Apotheken met contract in Zorgzoeker

U vindt de gecontracteerde apotheken in de Zorgzoeker.

Bij een apotheek zonder contract
 • Vul samen met uw arts of uw apotheek dit formulier in
 • Stuur uw formulier in een envelop met postzegel naar:

IZA
T.a.v. Machtigingen
Postbus 25150
5600 RS Eindhoven

Zo werkt het met machtigingen

 1. Machtiging aanvragen

  Om een vergoeding te krijgen voor sommige zorg heeft u een machtiging nodig.

 2. IZA beoordeelt uw aanvraag

  Vraagt u zelf een machtiging aan? Dan ontvangt u de uitkomst binnen 10 werkdagen per brief. Hierin staat ook wat u vergoed krijgt. 

 3. Machtiging gekregen. En nu?

  Dan kunt u een afspraak maken met uw zorgverlener voor de zorg of het hulpmiddel.

 4. Afwijzing gekregen. En nu?

  Dit betekent dat u geen vergoeding krijgt. Bent u het hier niet mee eens? Vraag dan opnieuw uw machtiging aan. En licht hierbij toe waarom u het niet eens bent met de eerdere afwijzing.

Vergoeding voor medicijnen

Veelgestelde vragen over machtigingen

 • Ga naar de vergoedingenpagina van uw behandeling of hulpmiddel. Daar staat duidelijk of u een machtiging moet aanvragen voor deze zorg. Staat er hier niets over vermeld? Dan hoeft u geen machtiging aan te vragen.

 • U kunt het beste vooraf een machtiging aanvragen. Dan weet u nog vóórdat u kosten maakt of u die kosten vergoed krijgt.

 • U kunt altijd een verzoek om heroverweging aanvragen. Dan bekijken we uw aanvraag opnieuw.

  Het liefst ontvangen we dan van u of uw zorgverlener extra informatie die aangeeft waarom u wel een vergoeding zou moeten krijgen. Anders bekijken we uw aanvraag met dezelfde informatie die we al hadden. En zal de uitkomst waarschijnlijk hetzelfde zijn.
 • Dat kan, maar de kans is erg groot dat u inderdaad geen machtiging krijgt. Uw zorgverlener weet wanneer een behandeling vergoed wordt. Hiervoor zijn landelijke richtlijnen opgesteld. Daarnaast heeft u in veel gevallen de handtekening van uw zorgverlener nodig bij het aanvragen van de machtiging.

 • Voor plastische chirurgie en revalidatiezorg vraagt uw zorgverlener uw machtiging altijd aan. Voor andere zorg verschilt dit per zorgverlener. Overleg met uw zorgverlener wie de machtiging aanvraagt.

 • U kunt nu een afspraak inplannen bij uw zorgverlener om uw behandeling te starten. Heeft u een aanvraag ingediend voor geneesmiddelen of hulpmiddelen? Dan kunt u direct met uw toestemmingsbrief naar uw leverancier.

 • Dit is een ander soort machtiging. Dat regelt u met het machtigingsformulier naastenverstrekking. Stuur het ingevulde formulier naar ons op. Het adres staat op het formulier. Online opsturen kan ook, via de pagina Document aanleveren