Nota van zorg in het buitenland declareren

Heeft u in het buitenland een nota voor zorg zelf betaald? Dan kunt u deze na uw bezoek aan het buitenland bij ons declareren. 

Declareer uw buitenlandse nota via Mijn IZA of de IZA Zorg app

Uw buitenlandse nota declareert u gemakkelijk via Mijn IZA of de IZA Zorg app. Declareert u liever via de post? Gebruik dan het declaratieformulier onderaan deze pagina. U ontvangt binnen 10 werkdagen reactie.

Stuur gegevens over uw behandeling naar ons op

In het buitenland hebben zorgverleners een andere werkwijze dan Nederlandse zorgaanbieders. Hierdoor hebben wij wat extra gegevens over uw behandeling nodig, zodat we uw declaratie kunnen verwerken. Stuur daarom de volgende informatie met uw nota mee: 

Bij Spoedeisende zorg: als u op vakantie bent en ineens zorg nodig heeft in het buitenland

Een verslag van uw specialist in het buitenland met de volgende informatie:

  • Anamnese: extra informatie over de voorgeschiedenis en omstandigheden
  • Een diagnose (wat is er aan de hand?)
  • Omschrijving van de uitgevoerde behandeling/operatie

Bij Niet-spoedeisende zorg: als u in Nederland heeft besloten om een behandeling in het buitenland te laten doen in het buitenland

  • Een verwijzing van uw (Nederlandse) huisarts of medisch specialist
  • Een behandelverslag van uw specialist in het buitenland, met hierin in ieder geval:
    • Een diagnose (wat is er aan de hand?)
    • Een overzicht van eerdere behandelingen (als dit van toepassing is)

Het kan zijn dat wij nog extra informatie nodig hebben. Dit hangt af van uw behandeling. Als dit nodig is, dan vragen wij deze informatie bij u op. 

Stuur uw nota en behandelverslag in de juiste taal

Behandelverslagen en nota's moeten in het Nederlands, Engels, Duits, Frans of Spaans geschreven zijn. Is het geschreven in een andere taal? Dan kunnen wij u vragen om de nota of het verslag te laten vertalen door een beëdigd vertaler. De vertaalkosten vergoeden wij niet.

Let u er op dat u de originele factuur stuurt (geen kopie, duplicaat, betalingsherinnering of voorschotnota). Anders kunnen wij ze niet beoordelen.

Declaratieformulier