Vragen over de zorgkostenfactuur

Een zorgkostenfactuur ontvangt u als u geld van ons krijgt of als u een bedrag aan ons moet betalen. Op deze pagina vindt u antwoorden op vragen over de zorgkostenfactuur.
Veelgestelde vragen
 • Het klopt dat niet alle informatie op de zorgkostenfactuur staat. Vanwege privacy mogen wij helaas niet alles tonen. De specificatie van de zorgnota kunt u bekijken in de IZA app. Log in en ga op het startscherm naar 'Declaratieoverzicht'. Kies nu 'verbruikte zorg'. U kunt ook kijken in Mijn IZA onder het kopje ‘Mijn zorgverbruik'.

 • Dit kan verschillende redenen hebben.

  Een reden kan zijn dat u informatie over zorgkosten niet meer samen op één overzicht (de Zorgkostenfactuur) ontvangt. Voor de kosten die uw zorgverlener direct bij ons declareert, ontvangt u een Zorgkostenfactuur. Wanneer u zelf een declaratie indient, dan ontvangt u een Uitkomst declaratie. De bedragen verrekenen wij niet meer met elkaar. Op deze manier proberen we de informatie zo duidelijk mogelijk voor u te maken. De Zorgkostenfactuur en de Uitkomst declaratie vindt u onder Facturen in de IZA app of Mijn IZA.

  Een andere reden kan zijn dat wij de rekening van de zorgverlener nog niet hebben ontvangen.

 • Wat vervelend dat uw declaratie is afgewezen. Dit kan meerdere redenen hebben. Dit zijn de redenen die het vaakst voorkomen:  

  • Uw declaratie is niet juist of onvolledig ingevuld.
  • Uw verzekeringspakket heeft geen vergoeding voor de zorgkosten.
  • U hebt nog een openstaand eigen risico.
  • U betaalt voor deze zorg een eigen bijdrage.
  • U hebt nog geen toestemming (machtiging) voor vergoeding van deze zorg.
  • De zorgverlener die u heeft behandeld heeft geen contract bij IZA.
 • Het kan zijn dat we uw declaratie onterecht hebben afgewezen. Is dit het geval? Bel ons, zodat wij een correctieverzoek voor u kunnen aanmaken. We beoordelen de declaratie dan opnieuw.

  Wijzen we de declaratie weer af? Dan krijgt u binnen 10 werkdagen van ons een telefoontje of we sturen een brief. Als wij de declaratie toch vergoeden, staat het bedrag binnen 10 werkdagen op uw rekening.

 • Veel zorgverleners wachten wat langer met het versturen van de rekening. Zo kunnen ze de rekening voor alle behandelingen in 1 keer naar ons opsturen. Een ziekenhuis maakt bijvoorbeeld na maximaal 120 dagen de rekening op en stuurt deze naar ons. Wij verwerken de rekening en bekijken of u nog een bedrag hiervoor moet betalen. Als dat zo is, sturen we u een factuur.
 • We versturen zorgkostenfacturen op vaste momenten. Daarop kunnen nota's staan van meerdere zorgverleners. We vinden het zonde om voor iedere behandeling een nieuwe factuur te versturen. Ook kunnen we op deze manier verschillende bedragen met elkaar verrekenen.
 • Ontvangt u onze post digitaal? Dan kunt u de kopie van de zorgkostenfactuur zelf opzoeken. U vindt de zorgkostenfactuur dan in de IZA app en in Mijn IZA.

  Wilt u de kopie toch per post ontvangen? Bel dan naar 0900-8036 (gebruikelijke belkosten) om een kopie op te vragen. Binnen 5 tot 7 dagen hebt u de kopie van de zorgkostenfactuur in huis.

Meer uitleg over de zorgkostenfactuur
Herkent u de zorgkosten niet? Of wilt u weten waarom u kosten hebt gemaakt?