Downloads-formulieren

Bekijk voorwaarden, vergoedingenoverzichten en andere downloads

Zoekt u een document of wilt u een pdf downloaden van IZA? Op deze pagina vindt u alle voorwaarden en reglementen voor 2019, een beknopt vergoedingenoverzicht 2019, en formulieren en brochures voor het jaar 2019. Als de versie van 2018 nog geldt of de versie voor 2019 nog niet beschikbaar is, dan ziet u dat ook. De voorwaarden en overige documenten van 2018 vindt u ook op deze pagina. Als u hierover nog vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder.

Voorwaarden en vergoedingen 2019

Voorwaarden IZA Ruime Keuze 2019
Voorwaarden IZA Eigen Keuze 2019
Voorwaarden aanvullende verzekeringen IZA Extra Zorg en IZA Extra Tand 2019Voorwaarden aanvullende verzekeringen IZA Extra Zorg en IZA Extra Tand 2019
Voorwaarden IZA Classic Comfort 2019
Wijzigingen eigen risico en eigen bijdragen 2019


Voorwaarden en vergoedingen 2018

Voorwaarden IZA Ruime Keuze 2018
Voorwaarden IZA Eigen Keuze 2018
Voorwaarden aanvullende verzekeringen IZA Extra Zorg en IZA Extra Tand 2018Voorwaarden aanvullende verzekeringen IZA Extra Zorg en IZA Extra Tand 2018
Voorwaarden IZA Classic Comfort 2018

Zorgverzekeringskaarten

Zorgverzekeringskaart IZA Ruime Keuze
Zorgverzekeringskaart IZA Eigen keuze
Zorgverzekeringskaart IZA Extra Zorg 1

Zorgverzekeringskaart IZA Extra Zorg 2
Zorgverzekeringskaart IZA Extra Zorg 3
Zorgverzekeringskaart IZA Extra Zorg 4
Zorgverzekeringskaart IZA Extra Tand 1
Zorgverzekeringskaart IZA Extra Tand 2
Zorgverzekeringskaart IZA Extra Tand 3
Overzicht (nagenoeg) gelijke polissen natura
Overzicht (nagenoeg) gelijke polissen restitutie

Premietabellen

Premiebijlage basisverzekering IZA Ruime Keuze 2019
Premiebijlage basisverzekering IZA Eigen Keuze 2019

Factsheets

Factsheet 'Zorgeloos op vakantie'

Aanmeldformulieren IZA zorgverzekering

Aanmeldformulier
Aanmeldformulier voor personen woonachtig in EU/EER


Toestemmings- en machtigingsformulieren

Aanvraagformulier toestemming zorg
Machtigingsformulier naastenverstrekking
Aanvraagformulier woon-werkvervoer
Formulier toestemming gespecialiseerde GGZ met verblijf
Artsenverklaring Dieetpreparaat


Overige formulieren

Declaratieformulier
Declaratieformulier vervoerskosten
Declaratieformulier hulp in het buitenland
Aanvraagformulier specialistische zorg buitenland
Wijzigingsformulier
Formulier Medische Verklaring Zittend Ziekenvervoer
Declaratieformulier fertiliteit in het buitenland
Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgverleners 2018 


Reglementen

Lijst Therapieën GGZ vanaf 1 januari 2018 (geldt ook voor 2019)
Lijst Therapieën GGZ 2017


Regelingen en beleid

Ministeriële regelingen

Limitatieve lijst van vooraf aan te vragen DBC's (vanaf 1 januari 2016)
Toelichting op de limitatieve lijst Machtigingen (1 mei 2014)
Limitatieve lijst van vooraf aan te vragen DBC's (vanaf 1 januari 2015)
Limitatieve lijst van vooraf aan te vragen DBC's (vanaf 1 juni 2014)
Verwijzingssprotocol naar de lactatiekundige NVL
Convenant samenloop reis- en zorgverzekeringen

Maximale tandartstarieven

Bekijk de tandartstarieven voor 2019
Bekijk de tandartstarieven voor 2018


Oudere documenten

Hebt u een document uit een voorgaand jaar nodig? Deze hebben we voor u bewaard.

Bekijk de oudere documenten