Downloads-formulieren

Bekijk voorwaarden, vergoedingenoverzichten en andere downloads

Zoekt u een document of wilt u een pdf downloaden van IZA? Op deze pagina vindt u alle voorwaarden en reglementen voor 2018, een beknopt vergoedingenoverzicht 2018, en formulieren en brochures voor het jaar 2018. Als u hierover nog vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder.


Voorwaarden en vergoedingen 2018

Voorwaarden IZA Ruime Keuze 2018
Voorwaarden IZA Eigen Keuze 2018
Voorwaarden aanvullende verzekeringen IZA Extra Zorg en IZA Extra Tand 2018Voorwaarden aanvullende verzekeringen IZA Extra Zorg en IZA Extra Tand 2018
Voorwaarden IZA Classic Comfort 2018

Zorgverzekeringskaarten

Zorgverzekeringskaart IZA Ruime Keuze
Zorgverzekeringskaart IZA Eigen keuze
Zorgverzekeringskaart IZA Extra Zorg 1

Zorgverzekeringskaart IZA Extra Zorg 2
Zorgverzekeringskaart IZA Extra Zorg 3
Zorgverzekeringskaart IZA Extra Zorg 4
Zorgverzekeringskaart IZA Extra Tand 1
Zorgverzekeringskaart IZA Extra Tand 2
Zorgverzekeringskaart IZA Extra Tand 3
Overzicht (nagenoeg) gelijke polissen natura
Overzicht (nagenoeg) gelijke polissen restitutie

Factsheets

Factsheet 'Zorgeloos op vakantie'

Aanmeldformulieren IZA zorgverzekering

Aanmeldformulier
Aanmeldformulier voor personen woonachtig in EU/EER


Toestemmings- en machtigingsformulieren

Aanvraagformulier toestemming zorg
Machtigingsformulier naastenverstrekking
Aanvraagformulier woon-werkvervoer
Formulier toestemming gespecialiseerde GGZ met verblijf
Artsenverklaring Dieetpreparaat


Overige formulieren

Declaratieformulier
Declaratieformulier vervoerskosten
Declaratieformulier hulp in het buitenland
Aanvraagformulier specialistische zorg buitenland
Wijzigingsformulier
Formulier Medische Verklaring Zittend Ziekenvervoer
Toetsingsformulier Buitenland
Declaratieformulier fertiliteit in het buitenland
Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2018 

Oudere documenten

Hebt u een document uit een voorgaand jaar nodig? Deze hebben we voor u bewaard.

Bekijk de oudere documenten