Downloads-formulieren

Bekijk voorwaarden, vergoedingenoverzichten en andere downloads

Zoekt u een document of wilt u een pdf downloaden van IZA? Op deze pagina vindt u alle voorwaarden en reglementen voor 2018, een beknopt vergoedingenoverzicht 2018, en formulieren en brochures voor het jaar 2018. Als u hierover nog vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder.


Voorwaarden en vergoedingen 2018

Voorwaarden IZA Ruime Keuze 2018
Voorwaarden IZA Eigen Keuze 2018
Voorwaarden aanvullende verzekeringen IZA Extra Zorg en IZA Extra Tand 2018Voorwaarden aanvullende verzekeringen IZA Extra Zorg en IZA Extra Tand 2018
Voorwaarden IZA Classic Comfort 2018

Zorgverzekeringskaarten

Zorgverzekeringskaart IZA Ruime Keuze
Zorgverzekeringskaart IZA Eigen keuze
Zorgverzekeringskaart IZA Extra Zorg 1

Zorgverzekeringskaart IZA Extra Zorg 2
Zorgverzekeringskaart IZA Extra Zorg 3
Zorgverzekeringskaart IZA Extra Zorg 4
Zorgverzekeringskaart IZA Extra Tand 1
Zorgverzekeringskaart IZA Extra Tand 2
Zorgverzekeringskaart IZA Extra Tand 3
Overzicht (nagenoeg) gelijke polissen natura
Overzicht (nagenoeg) gelijke polissen restitutie

Factsheets

Factsheet 'Zorgeloos op vakantie'

Aanmeldformulieren IZA zorgverzekering

Aanmeldformulier
Aanmeldformulier voor personen woonachtig in EU/EER


Toestemmings- en machtigingsformulieren

Aanvraagformulier toestemming zorg
Machtigingsformulier naastenverstrekking
Aanvraagformulier toestemming dieetpreparaten
Aanvraagformulier woon-werkvervoer
Formulier toestemming gespecialiseerde GGZ met verblijf


Overige formulieren

Declaratieformulier
Declaratieformulier vervoerskosten
Declaratieformulier hulp in het buitenland
Aanvraagformulier specialistische zorg buitenland
Wijzigingsformulier
Formulier Medische Verklaring Zittend Ziekenvervoer
Toetsingsformulier Buitenland
Declaratieformulier fertiliteit in het buitenland
Aanvraagformulier verpleging en verzorging in het buitenland
Reglement farmaceutische zorg 2018
Reglement hulpmiddelen 2017
Reglement Persoonsgebonden Budget 2017
Dynamisch overzicht (psychologische) interventies binnen de GGZ


Ministeriële regelingen

Limitatieve lijst van vooraf aan te vragen DBC's (vanaf 1 januari 2016)
Toelichting op de limitatieve lijst Machtigingen (1 mei 2014)
Limitatieve lijst van vooraf aan te vragen DBC's (vanaf 1 januari 2015)
Limitatieve lijst van vooraf aan te vragen DBC's (vanaf 1 juni 2014)
Verwijzingssprotocol naar de lactatiekundige NVL
Convenant samenloop reis- en zorgverzekeringen

Maximale tandartstarieven

Bekijk de tandartstarieven voor 2018

Zorgstandaarden

Informatie over de zorgstandaarden vindt u op de website van Zorginstituut Nederland. Bekijk hieronder de zorgstandaarden van diabetes mellitus, hart- en vaatziekten, COPD en astma. 


Oudere documenten

Hebt u een document uit een voorgaand jaar nodig? Deze hebben we voor u bewaard.

Bekijk de oudere documenten