Downloads-formulieren

Bekijk voorwaarden, vergoedingenoverzichten en andere downloads

Zoekt u een document of wilt u een pdf downloaden van IZA? Op deze pagina vindt u alle voorwaarden en reglementen voor 2017, een beknopt vergoedingenoverzicht 2017, en formulieren en brochures voor het jaar 2017. Als u hierover nog vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder.

Voorwaarden en vergoedingen 2017

Voorwaarden IZA Ruime Keuze 2017
Premiebijlage Ruime Keuze 2017
Voorwaarden IZA Eigen Keuze 2017
Premiebijlage Eigen Keuze 2017
Voorwaarden aanvullende verzekeringen IZA Extra Zorg en IZA Extra Tand 2017Voorwaarden aanvullende verzekeringen IZA Extra Zorg en IZA Extra Tand 2017
Voorwaarden IZA Classic Comfort 2017
Beknopt vergoedingenoverzicht 2017
Vrijstelling eigen risico
Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2017

Zorgverzekeringskaarten

Zorgverzekeringskaart IZA Ruime KeuzeZorgverzekeringskaart IZA Ruime Keuze
Zorgverzekeringskaart IZA Eigen keuzeZorgverzekeringskaart IZA Eigen keuze

Brochures 2017

IZA Wijzigingsoverzicht 2017 
Wijzigingen van het eigen risico, wettelijke eigen bijdragen en de maximale vergoedingen (2017 volgt binnenkort)

Factsheets

Factsheet 'De basisverzekering 2016: Natura of Restitutie' (2017 volgt binnenkort)
Factsheet 'Zorgeloos op vakantie'

Aanmeldformulieren IZA zorgverzekering

Aanmeldformulier
Aanmeldformulier voor personen woonachtig in EU/EER


Toestemmings- en machtigingsformulieren

Aanvraagformulier toestemming zorg
Machtigingsformulier naastenverstrekking
Aanvraagformulier toestemming dieetpreparaten
Aanvraagformulier woon-werkvervoer
Formulier toestemming gespecialiseerde GGZ met verblijf


Overige formulieren

Declaratieformulier
Declaratieformulier vervoerskosten
Declaratieformulier hulp in het buitenland
Aanvraagformulier specialistische zorg buitenland
Wijzigingsformulier
Formulier Medische Verklaring Zittend Ziekenvervoer
Toetsingsformulier Buitenland
Declaratieformulier fertiliteit in het buitenland
Aanvraagformulier verpleging en verzorging in het buitenland


Reglementen en beleid

Clausuleblad terrorismedekking NHT
Landelijk indicatieprotocol kraamzorg
Protocol afwikkeling claims NHT
Toelichting protocol afwikkeling claims NHT
Werkwijzer beoordeling behandelingen van plastisch chirurgische aard
Besluit zorgverzekering
Besluit zorgverzekering Bijlage 1
Cono Beroepenschema
Regeling zorgverzekering vanaf 1 januari 2017
Regeling zorgverzekering vanaf 10 maart 2017
Regeling zorgverzekering vanaf 1 januari 2016
Regeling zorgverzekering vanaf 1 april 2016
Regeling zorgverzekering vanaf 16 augustus 2016
Regeling zorgverzekering vanaf 4 november 2016
Staatscourant regeling zorgverzekering wijziging per 1 januari 2017
Zorgmodule preventie diabetische voetulcera
Reglement farmaceutische zorg 2017
Reglement hulpmiddelen 2017
Reglement Persoonsgebonden Budget 2017
Dynamisch overzicht (psychologische) interventies binnen de GGZ


Ministeriële regelingen

Limitatieve lijst van vooraf aan te vragen DBC's (vanaf 1 januari 2016)
Toelichting op de limitatieve lijst Machtigingen (1 mei 2014)
Limitatieve lijst van vooraf aan te vragen DBC's (vanaf 1 januari 2015)
Limitatieve lijst van vooraf aan te vragen DBC's (vanaf 1 juni 2014)
Verwijzingssprotocol naar de lactatiekundige NVL
Convenant samenloop reis- en zorgverzekeringen

Maximale tandartstarieven

Bekijk de tandartstarieven voor 2017

Zorgstandaarden

Informatie over de zorgstandaarden vindt u op de website van Zorginstituut Nederland. Bekijk hieronder de zorgstandaarden van diabetes mellitus, hart- en vaatziekten, COPD en astma. 


Oudere documenten

Hebt u een document uit een voorgaand jaar nodig? Deze hebben we voor u bewaard.

Bekijk de oudere documenten