Check of u in aanmerking komt

Heeft u of een naaste familielid dagelijks intensieve zorg nodig? En gaat het om zorg die blijvend nodig is? Dan kan het zijn dat deze zorg betaald wordt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Een aanvraag voor deze langdurige zorg doet u via een indicatie-aanvraag bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). 

Wanneer komt u in aanmerking voor de Wlz?

Het CIZ bepaalt in alle gevallen of u langdurige zorg krijgt. Doe alvast de Wlz check of beantwoord onderstaande vragen om te kijken of u in aanmerking komt.

Jonger dan 18 jaar

  • Heeft uw kind 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig?
  • Heeft uw kind permanent toezicht nodig?
  • Heeft uw kind blijvend zorg nodig?
  • Is de hulp vanuit de omgeving, gemeente of wijkverpleging niet langer voldoende?
  • Heeft uw kind complexe lichamelijke problemen of een lichamelijke handicap?
  • Heeft uw kind ook een ernstige verstandelijke of zintuiglijke beperking?

Ouder dan 18 jaar

  • Heeft u 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig?
  • Heeft u permanent toezicht nodig?
  • Heeft u blijvend zorg nodig?
  • Is de hulp vanuit de omgeving, gemeente of wijkverpleging niet langer voldoende?

Heeft u 1 of meerdere vragen met nee beantwoord?

Dan komt u waarschijnlijk niet in aanmerking voor langdurige zorg. Verpleging en verzorging thuis is misschien wel een optie. Kijk welke zorg bij uw situatie past

Kunt u alle vragen met ja beantwoorden?

Dan is de kans groot dat u recht heeft op langdurige zorg. U kunt nu verder naar stap 2. Deze stap helpt u met de voorbereiding voor uw indicatie-aanvraag langdurige zorg. Wat zijn uw wensen? En welke keuzes heeft u?