Bepaal uw wensen en zorgkeuzes

Wilt u een indicatie voor langdurige zorg aanvragen? Dan is het belangrijk om in deze fase al te bedenken waar u zorg wilt krijgen. En hoe u de zorg wilt regelen. Uw wensen en keuzes over waar en hoe zijn bepalend voor uw aanvraag voor een indicatie langdurige zorg.

Zorg thuis of in een instelling?

  • Optie 1:  Zorg thuis ontvangen

    Wilt u graag thuis blijven wonen en dezelfde zorg ontvangen als in een zorginstelling? Met een volledig pakket thuis ontvangt u deze zorg thuis. Inclusief maaltijden.

    Wilt u slechts een deel van het totale zorgpakket ontvangen? Dat kan met een modulair pakket thuis. U kiest er dan voor delen (modules) van het totale zorgpakket niet te ontvangen. Omdat u dat niet wilt. Of omdat u dat zelf regelt met een persoonsgebonden budget. Maaltijden regelt u in dit geval zelf.

  • Heeft u zorg in een instelling nodig? Daarover heeft het zorgkantoor afspraken met verzorgingshuizen, verpleeghuizen en zorginstellingen voor gehandicaptenzorg. U krijgt daar alle zorg die u nodig heeft, inclusief de maaltijden.

    Levert uw huidige zorgverlener ook langdurige zorg?

    Bent u op dit moment tevreden over de zorg van een bepaalde zorgverlener? Vraag alvast of de zorgverlener ook langdurige zorg levert.

De volgende stap: laat u adviseren en neem contact op met uw zorgkantoor

Wilt u meer informatie over de keuzes in de langdurige zorg? Of weet u in grote lijnen al wat uw wensen zijn? Ga dan naar stap 3 en bel met het zorgkantoor in uw regio voor meer informatie. Zij bespreken met u of uw wensen mogelijk zijn.