Vergoeding hulpmiddelen

Bijvoorbeeld: anti-doorligmatras, ADL-hulpmiddelen, CPAP, daisyspeler, hulphond, orthese, prothese, verbandmiddelen en zuurstof.

 

Stroomkosten van zuurstofapparaat of -concentrator

De stroomkosten voor het gebruik van deze apparaten wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De vergoeding hiervan loopt via uw leverancier.

Compensatie aanvragen

We zijn bezig om de hoogte van een zo reëel mogelijke vergoeding te bepalen. En de aanvraag voor compensatie mogelijk te maken. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe u dit kunt aanvragen. Als hier meer bekend over is, zullen we u hierover informeren op onze website.