Gebruikt u een doorgeleverde apotheekbereiding (een op maat gemaakt medicijn)? Bijvoorbeeld omdat de sterkte of vorm van een bestaand medicijn voor u niet geschikt is? Dan kan het zijn dat de vergoeding in 2018 wijzigt ten opzichte van 2017.

Welke medicijnen krijgt u vergoed?

Alle zorgverzekeraars samen bepalen of zij een doorgeleverde apotheekbereiding vergoeden. En onder welke voorwaarden. Dit doen zorgverzekeraars in overleg met artsen, patiëntenorganisaties en apothekers. Afgesproken is dat de vergoeding gedurende het jaar niet verandert. Alle zorgverzekeraars gebruiken dezelfde lijst.

Vergoeding voor venlafaxine taperingstrips

Gebruikt u taperingstrips voor de afbouw van venlafaxine? Dan vergoeden wij sinds 1 mei 2018 eenmalig de kosten bij de afbouw van 37,5 tot 0 mg in 28 dagen. Daarvoor heeft u wel onze toestemming nodig. Voor andere op maat gemaakte medicijnen vergoeden we geen taperingstrips.

Wordt uw medicijn niet (meer) vergoed?

Vergoeden wij het medicijn dat u voorheen gebruikte niet meer? Dan is er in (bijna) alle gevallen een alternatief medicijn dat wij wel vergoeden. U kunt met uw arts of apotheker bespreken welk medicijn u als alternatief kunt gebruiken.

Geen alternatief medicijn beschikbaar?

Dan kunt u uw situatie aan ons voorleggen. Vraag uw arts of apotheker om toestemming aan te vragen voor de doorgeleverde apotheekbereiding die u nodig hebt.

Wat is een doorgeleverde apotheekbereiding?

Een doorgeleverde apotheekbereiding is een op maat gemaakt medicijn dat is bereid door een grootbereider (een bereidingsapotheek). Een apotheek kan zo'n bereiding daar bestellen en doorleveren aan de patiënt. Vandaar de naam doorgeleverde apotheekbereiding.