Vanuit de basisverzekering krijgt u een vergoeding voor deze afvoerende materialen:

 • opvangzakken met de noodzakelijke hulpstukken voor bevestiging aan het been of bed
 • katheters (met blaasspoelvloeistoffen) en toebehoren, zoals desinfectiemiddelen, receptaculum, glijvloeistof en katheterstopjes

Bent u 18 jaar of ouder? Dan betaalt u voor deze zorg eigen risico.

Verzekering Vergoeding
IZA Ruime Keuze

Gecontracteerde zorg: maximaal 100%
Niet-gecontracteerde zorg: maximaal 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief

IZA Eigen Keuze Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg: maximaal 100% van het marktconform tarief

Een gecontracteerde zorgaanbieder vinden

U kunt voor uw urineopvangzakken en katheters terecht bij een leverancier met S.E.M.H.-certificering. Bij deze leveranciers werken verpleegkundigen die u kunnen adviseren over afvoerende incontinentiematerialen.

Alle gecontracteerde zorgaanbieders vindt u in Vergelijk en Kies. Zoek onder 'hulpmiddelen' en vervolgens specialisme 'urinezakkken en katheters'.

Heeft uw huidige zorgaanbieder geen contract met ons in 2019 en wilt u overstappen naar een gecontracteerde zorgaanbieder? Houd er dan rekening mee dat uw vorige zorgaanbieder afvoerende materialen voor u heeft gedeclareerd voor een bepaalde periode. De nieuwe zorgaanbieder kan pas aan u leveren als deze periode voorbij is.

De volgende middelen komen niet voor vergoeding in aanmerking:

 • a. schoonmaakmiddelen en geurmiddelen;
 • b. huidbeschermende middelen anders dan bij stomapatiënten;
 • c. kleding, met uitzondering van netbroekjes;
 • d. plaswekkers voor de behandeling van enuresis nocturna;
 • e. beschermende onderleggers, tenzij sprake is van een bijzondere individuele zorgvraag.
 • f. Steriele urine-opvangzakken, tenzij er een medische indicatie is voor steriliteit.
 • g. blaasspoelvloeistoffen die acetylcysteïne en/of chondroïtinesulfaat en/of hyaluronzuur bevatten.
  Dit geldt ook voor het middel PENTOCYST. De reden hiervoor is dat deze middelen niet voldoen aan de stand van wetenschap en praktijk.

Het instellen van vaste tarieven en de functiegerichte aanspraak draagt er aan bij dat de zorgaanbieder u het best passend materiaal levert.
Concreet hebben we met de zorgaanbieders afgesproken dat zij:

 • de meest adequate en doelmatige afvoerende materialen leveren, rekening houdend met kwaliteit, prijs en klantervaring.
 • geen onnodige of onnodig dure producten leveren.
 • het leveren van een te grote voorraad aan afvoerende materialen bij de verzekerde vermijden (om o.a. verspilling te voorkomen).
 • niet ongevraagd afvoerende materialen toesturen.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van IZA. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.  

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de IZA Zorg app.

Meer over de IZA Zorg app Of bekijk uw pakket in Mijn IZA