Vragen over klantnummer en polisnummer

Waar vind ik mijn klantnummer?

Uw klantnummer vindt u op uw polis. Deze staat in de IZA app en in Mijn IZA. 

Uw klantnummer staat ook op uw zorgpas. Krijgt u een brief van IZA? Dan staat daarop ook uw klantnummer.

Waar vind ik mijn polisnummer?

Uw polisnummer vindt u op uw polis. Deze staat in de IZA app en in Mijn IZA.

Bij zorgverzekeringen gaat het soms ook over verzekeringsnummer en relatienummer. Deze nummers gebruikt IZA niet.

IZA gebruikt alleen het klantnummer en het polisnummer.

Meer vragen over nummers

 • Uw klantnummer is wat anders dan uw polisnummer.

  Uw klantnummer is uw persoonlijke nummer. Elke verzekerde heeft dus een eigen klantnummer.

  Uw polisnummer is het nummer van uw polis. Dit nummer is hetzelfde voor alle mensen op uw polis. Dat kan alleen uzelf zijn. Maar dat kunnen ook meer personen zijn. Meestal zijn dat dan gezinsleden. Iedereen op dezelfde polis heeft dus precies hetzelfde polisnummer.

 • Uw klantnummer hebt u nodig als u zorg nodig hebt.

  Als de huisarts of het ziekenhuis u vraagt om een nummer, geef dan dus uw klantnummer. Want dat is uw persoonlijke nummer als klant bij IZA.

  Als u ons belt, vragen wij ook om uw klantnummer. Zo kunnen we zeker weten dat u het bent.

 • Uw polisnummer hoeft u nooit door te geven. Dat is gewoon het nummer van uw polis. Als u ons belt of als u zorg nodig hebt, gebruik dan uw klantnummer.

 • Gebruik bij het declareren uw klantnummer. Dat is uw persoonlijke nummer als klant bij IZA.

  Maar als u declareert via de IZA app of Mijn IZA hebt u helemaal geen nummer nodig. Want we weten dan al dat u het bent. Wel zo makkelijk dus.

 • Uw collectiviteitsnummer is het nummer van de collectiviteit waarbij u een zorgverzekering hebt. Dit nummer vindt u op uw polis, als u meedoet aan een collectieve zorgverzekering.

 • Uw collectiviteitsnummer is het nummer van de collectiviteit waarbij u een zorgverzekering hebt.

  Voor uw zorgverzekering heeft u dit niet nodig. Wel is het collectiviteitsnummer van belang voor de persoon bij uw werkgever met wie we afspraken maken over de collectiviteit. We weten dan welke afspraken horen bij welk collectiviteitsnummer.