Wat verandert er in mijn basisverzekering 2023

U heeft van ons bericht gehad over de verandering van uw restitutieverzekering naar een combinatieverzekering. Op deze pagina zetten we alle informatie voor u op een rij. En helpen we u graag met het beantwoorden van vragen.

Direct naar:

Wijziging vergoeding GGZ en verpleging en verzorging

Wijziging vergoeding

Vanaf 1 januari 2023 heeft u voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en verpleging en verzorging (V&V) recht op zorg in natura. Wij verlagen de maximale vergoeding bij een zorgverlener zonder contract met ons voor geestelijke gezondheidszorg en verpleging en verzorging. Voortaan betaalt u een deel van de kosten zelf. Bij een zorgverlener met contract verandert de hoogte van de vergoeding voor deze zorg niet.

Dit verandert er in de hoogte van de vergoedingen voor GGZ en V&V:

*Het eigen risico is van toepassing.


Overgangsregeling bij lopende behandeling GGZ of verpleging en verzorging

Mag ik mijn behandeling voor GGZ of verpleging en verzorging in 2023 afmaken?

Wij begrijpen dat de wijziging van de vergoeding mogelijk vragen oproept. Wij snappen dat sommige van onze leden zich zorgen maken of zij hun lopende behandeling bij een zorgverlener zonder contract nog wel kunnen afronden. Wij hebben daarom een overgangsregeling voor lopende behandelingen.

Wat houdt de overgangsregeling in?

U kunt uw lopende behandeling GGZ of verpleging en verzorging (wijkverpleging) bij uw zorgverlener in 2023 afmaken. Ook als wij geen contract met deze zorgverlener hebben. In 2023 vergoeden wij uw lopende behandeling volledig tot maximaal het wettelijk of marktconform tarief. Het kan zijn dat u eigen risico moet betalen.

Kan ik gebruikmaken van deze overgangsregeling?

Deze regeling geldt als u in 2022 een restitutieverzekering bij ons heeft, en in 2023 een combinatieverzekering. En u bent op dit moment in behandeling voor GGZ of verpleging en verzorging bij een zorgverlener zonder contract, en deze behandeling loopt door in 2023. Het geldt ook voor zorg waarvoor u van ons al toestemming heeft gekregen in 2022, maar die pas in 2023 geleverd wordt.

Wat is de vergoeding voor GGZ en/of verpleging en verzorging in de overgangsregeling?

Wij vergoeden de zorg voor uw lopende behandeling in 2023 nog volledig tot maximaal het wettelijk of marktconform tarief. Als u van ons in 2022 toestemming heeft gekregen voor zorg die 2023 geleverd wordt, dan vergoeden wij de zorg zoals afgesproken.

Wat is een lopende behandeling?

Een lopende behandeling is een behandeling voor een aandoening die op dit moment al is gestart en doorloopt in het nieuwe jaar, in 2023. U mag een deze behandeling in het nieuwe jaar afmaken bij uw zorgverlener. Heeft u het eigen risico van 2023 niet gebruikt? Dan betaalt u mogelijk wel eigen risico.

Nieuwe behandeling

Gaat het om een behandeling voor een andere of nieuwe aandoening en start de behandeling in 2023? Natuurlijk heeft u de vrijheid om bij uw zorgverlener te blijven. Ook als we geen contract hebben met uw zorgverlener. Voor deze zorg geldt dan de vergoeding van 2023. Voor GGZ en verpleging en verzorging vergoeden wij dan maximaal 90% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief. Dit betekent dat u mogelijk een deel van de kosten zelf betaalt. Ook betaalt u mogelijk eigen risico.

Zorgadvies en bemiddeling

Als u nu in behandeling bent bij een niet-gecontracteerde zorgverlener, kunt u ook overstappen naar een gecontracteerde zorgverlener. U vindt onze gecontracteerde zorgverleners in de Zorgzoeker.

Lukt het u niet om een geschikte zorgverlener in de buurt te vinden? Neem dan contact op met onze professionele zorgadviseurs. Zij staan klaar voor advies op maat en kunnen bijvoorbeeld verwijzen naar een passende zorgverlener met een kortere wachtlijst.

Andere zorg

Voor alle ander zorg verandert de hoogte van de vergoeding niet. Bij zorgverleners met en zonder contract vergoeden we tot 100% van het marktconform tarief.

Voorwaarden

De nieuwe vergoedingen hebben we ook opgenomen in onze voorwaarden. De voorwaarden van de IZA Eigen Keuze voor 2023 vindt u vanaf 12 november op de pagina voorwaarden & reglementen.

Tarieven

Voor onze vergoedingen zijn er verschillende tarieven. Zoals het gemiddeld gecontracteerde tarief en het marktconform tarief. Wij leggen hier uit hoe dit zit.

 • Soms bepaalt de overheid het tarief voor een soort zorg. Dat is het wettelijk tarief of Wmg-tarief.

  Het marktconform tarief is een bedrag dat in Nederland redelijk is voor een bepaalde behandeling. We kijken daarvoor naar wat zorgverleners in Nederland rekenen voor een bepaalde behandeling. Met die informatie berekenen wij het marktconform tarief. Bij een restitutieverzekering krijgt u maximaal het marktconform tarief vergoed. 

 • Wij maken met zorgverleners afspraken over het tarief voor bepaalde zorg. Bijvoorbeeld voor een behandeling in het ziekenhuis. Het gemiddelde van alle tarieven voor deze zorg noemen we het gemiddeld gecontracteerd tarief. Bij de VGZ Eigen Keuze krijgt u vanaf 1 januari 2023 tot maximaal 90% van het gemiddeld gecontracteerd tarief vergoed. 

Waarom we de basisverzekering wijzigen

De zorgkosten in Nederland blijven stijgen. Daardoor stijgt ook de premie. Natuurlijk zit u daar helemaal niet op te wachten. Wij ook niet. Als zorgverzekeraar zonder winstoogmerk proberen we uw premie zo laag mogelijk te houden. Hoe? Samen met zorgverleners werken we aan manieren om de zorg te vernieuwen. En wij maken afspraken met veel zorgverleners. Dat doen wij om ervoor te zorgen dat onze verzekerden goede zorg krijgen.

Maar soms moeten we ook moeilijke keuzes maken. Zoals bijvoorbeeld het wijzigen van deze polis. Dit doen we om zo de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. Voor iedereen. Nu en in de toekomst.

Wat betekent dat voor mij?

Kies uw situatie voor meer informatie

Ik heb GGZ-zorg en/of V&V (wijkverpleging) 

 • U krijgt uw zorg in natura. Dat betekent dat wij afspraken hebben gemaakt met uw zorgverlener. En wij krijgen hiervan de nota. De hoogte van uw vergoeding verandert niet.

  Voor V&V en GGZ met verblijf en het geneesmiddel Esketamine heeft u vooraf toestemming nodig. Gaat u voor zorg naar een gecontracteerde zorgaanbieder? Dan regelt uw zorgaanbieder de toestemming voor u.

 • Uw behandeling is al gestart en loopt door in 2023

  Gaat het om een lopende behandeling die op dit moment al is gestart? Dan kunt u voor GGZ of verpleging en verzorging uw lopende behandeling bij uw zorgverlener in 2023 afmaken. Ook als wij geen contract met deze zorgverlener hebben. In 2023 vergoeden wij uw lopende behandeling tot maximaal het wettelijk of marktconform tarief. Het kan zijn dat u eigen risico moet betalen.

  In 2023 start u met een behandeling

  U ontvangt een vergoeding van maximaal 90% van het gemiddeld gecontracteerd tarief. Het overige deel betaalt u zelf. Of u stapt over naar een zorgverlener met contract. De vergoeding is dan 100%. U betaalt wel eerst het eigen risico.

  Als u bij een zorgverlener blijft zonder contract moet betaalt u zelf de nota aan uw zorgaanbieder en declareert u deze bij ons. Soms is toestemming vooraf nodig. Bij de vergoeding leest u of dat zo is.

  Bij V&V en het geneesmiddel Esketamine heeft u altijd vooraf toestemming nodig.
  U controleert zelf bij uw zorgverlener of hij erkend is.

Ik heb geen GGZ-zorg en/of V&V (wijkverpleging)

Dan heeft de wijziging van de vergoeding voor niet-gecontracteerde GGZ en V&V nu geen gevolgen voor u. Voor andere zorg dan GGZ en V&V is de vergoeding maximaal het wettelijk of marktconform tarief.

Ik heb in de toekomst GGZ-zorg en/of V&V nodig

Kies voor een zorgverlener met contract voor de maximale vergoeding. Gaat u voor GGZ en V&V naar een zorgverlener zonder contract? Dan is de vergoeding maximaal 90% van het gemiddeld gecontracteerde tarief.

 • De vergoeding voor GGZ en verpleging en verzorging wordt lager. De hoogte van de vergoeding voor andere zorg verandert niet. De vergoeding blijft 100%. U betaalt eerst het eigen risico.  
 • De vergoeding blijft maximaal 100% van het marktconform tarief.

Hoe weet ik of mijn zorgverlener een contract heeft?

In onze Zorgzoeker kunt u zien met welke zorgverleners wij een contract hebben. En of er bijzondere afspraken zijn, zoals omzetplafonds. Ook leest u hier wat deze afspraken voor u kunnen betekenen. Meer informatie over omzetplafonds leest u hier.

Hoe kan ik overstappen naar een zorgverlener met contract?

Lukt het u niet om een geschikte zorgverlener in de buurt te vinden? Of kunt u niet (tijdig) terecht bij een zorgverlener met contract? Neem dan contact op met Zorgadvies en bemiddeling. Zij helpen u bij het vinden van een zorgverlener met contract en bemiddelen als er een wachttijd is.

Hoe kan ik mijn zorgverzekering veranderen?

In Mijn IZA kunt u makkelijk uw zorgverzekering veranderen. Dit kunt u vanaf 12 november doen. Liever opzeggen? Hier vindt u alle informatie.