Zorgadvies en bemiddeling
Met zorgaanbieders hebben wij afgesproken dat zij binnen de wachttijden van de Treeknorm zorg verlenen. Als u niet binnen deze norm wordt geholpen, spreken we van een te lange wachttijd. Bij spoedeisende zorg moet de noodzakelijke hulp zo spoedig mogelijk (binnen enkele uren) worden verleend. Moet u te lang wachten op een behandeling? Maak dan gebruik van wachtlijstbemiddeling.

Hoe lang mag u maximaal wachten op de zorg die u nodig hebt?

Met zorgaanbieders hebben wij afgesproken dat zij binnen de wachttijden van de Treeknorm zorg verlenen. Als u niet binnen deze norm wordt geholpen, spreken we van een te lange wachttijd. Bij spoedeisende zorg moet de noodzakelijke hulp zo spoedig mogelijk (binnen enkele uren) worden verleend.

Is de wachttijd volgens u te lang? Dan kunt u altijd contact opnemen met onze zorgadviseurs.

 • Geneesmiddelen

  Binnen 1 werkdag kunt u uw geneesmiddelen ophalen bij uw apotheek.

 • Huisarts

  U kunt in 80% van de gevallen binnen 2 werkdagen terecht bij uw huisarts. De maximale wachttijd is 3 werkdagen. Voor spoedeisende hulp kunt u direct terecht.

 • Paramedisch hulpverlener

  Binnen 1 week kunt u terecht bij uw paramedisch hulpverlener (bijvoorbeeld uw fysiotherapeut of logopedist).

 • Eerste gesprek ziekenhuis

  U kunt in 80% van de gevallen binnen 3 weken terecht in het ziekenhuis voor een eerste gesprek. De maximale wachttijd is 4 weken. Voor spoedeisende hulp kunt u direct terecht.

 • Diagnose of indicatie

  In 80% van de gevallen hebt u binnen 3 weken toegang tot zorgverlening om tot een indicatie of diagnose te komen. Denk bijvoorbeeld aan het starten van een medisch onderzoek. De maximale wachttijd is 4 weken.

 • Mondzorg

  Binnen 3 weken kunt u terecht voor een eerste gesprek bij bijvoorbeeld uw tandarts of orthodontist. Binnen 3 weken kunt u terecht voor een behandeling. Bij spoedeisende mondzorg wordt u binnen één uur geholpen.

 • Polikliniek

  In 80% van de gevallen kunt u binnen 4 weken terecht in het ziekenhuis voor een behandeling op de polikliniek waarvoor geen opname in het ziekenhuis nodig is. De maximale wachttijd is 6 weken.

 • Opname ziekenhuis

  In 80% van de gevallen kunt u binnen 5 weken terecht in het ziekenhuis voor een behandeling waarvoor een opname in het ziekenhuis nodig is. De maximale wachttijd is 7 weken.

 • Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

  Maximale wachttijd bij aanmelding: 4 weken.
  Maximale wachttijd tussen aanmelding en beoordeling: 4 weken.
  Maximale wachttijd tussen beoordeling en ambulante behandeling: 6 weken.
  Maximale wachttijd tussen beoordeling en intramurale behandeling: 7 weken.

 • Verpleging en verzorging

  Maximale wachttijd voor thuiszorg: 6 weken.

 • Wijkverpleging

  Hebt u een indicatie voor wijkverpleegkundige zorg? Dan kunt u hier 7 dagen per week, 24 uur per dag een beroep op doen. Deze indicatie wordt afgegeven door een wijkverpleegkundige bij u in de buurt. Samen met de wijkverpleegkundige bespreekt u welke zorg u wanneer nodig hebt. Deze afspraken worden vastgelegd in uw zorgplan. De wijkverpleegkundige zorgt ervoor dat u op de afgesproken tijden zorg ontvangt. De wijkverpleegkundige is 24 uur per dag bereikbaar in het geval u onverwacht extra zorg nodig hebt.

Quote zorg en wachtlijstbemiddeling

Ik wil wachtlijstbemiddeling aanvragen

Dat kan op twee manieren:

Kim Vorspaget