Wilt u zich goed voorbereiden op de bevalling? En u na de bevalling goed blijven voelen? U kunt vanuit uw aanvullende verzekering een vergoeding krijgen voor een zwangerschaps- en bevallingscursus.

Wij vergoeden aan vrouwelijke verzekerden de kosten voor het volgen van:

  • het zelfhulpprogramma Slimmer Zwanger. Een abonnement op het Slimmer Zwanger programma duurt 26 weken en is te gebruiken zowel voor als tijdens de zwangerschap;
  • cursussen die u voorbereiden op de bevalling;
  • cursussen die uw lichamelijke herstel na de bevalling bevorderen (max. 6 maanden na de bevalling).

Vergoeding zwangerschapscursus vanuit de basisverzekering

U krijgt vanuit de basisverzekering geen vergoeding voor zwangerschapscursussen.


Vergoeding zwangerschapscursus vanuit de aanvullende verzekeringen

In de meeste van onze aanvullende verzekeringen hebt u een budget voor zwangerschapscursussen. Dit budget kunt u gebruiken voor een zwangerschaps- en bevallingscursus. Daarnaast kunt u het budget gebruiken voor het zelfhulpprogramma Slimmer Zwanger. U krijgt een vergoeding tot het maximum bedrag is bereikt.


Aanvullende verzekering Vergoeding
IZA Extra Zorg 1
Maximaal € 50 per kalenderjaar
IZA Extra Zorg 2 Maximaal € 50 per kalenderjaar
IZA Extra Zorg 3
Maximaal € 75 per kalenderjaar
IZA Extra Zorg 4 Maximaal € 100 per kalenderjaar
IZA Classic Comfort Geen vergoeding

Welke zorgaanbieders mogen de zorg verlenen?

Naast thuis- of kraamzorgorganisaties, een verloskundige(praktijk) en een yogadocent aangesloten bij de Vereniging Yogaleerkrachten Nederland (VYN) mogen de volgende zorgaanbieders deze zorg verlenen:

  • een fysiotherapeut of oefentherapeut Cesar/Mensendieck die is aangesloten bij ZwangerFit®;
  • een haptonoom die is aangesloten bij de Vereniging Haptonomische Zwangerschapsbegeleiders (VHZB);
  • een cursusleider die is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Hypnobirthing® Cursusleiders (NVHBC);
  • een cursusleider die is aangesloten bij de vereniging Samen Bevallen.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van IZA. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.  

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de IZA Zorg app.

Meer over de IZA Zorg app Of bekijk uw pakket in Mijn IZA