Als u naar het buitenland gaat is het soms verstandig om u vooraf te laten inenten of medicijnen te nemen om bepaalde (infectie)ziektes te voorkomen.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Vanuit uw basisverzekering krijgt u geen vergoeding voor kosten van reisvaccinaties. 

 
Vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen

In de aanvullende verzekeringen van IZA krijgt u een vergoeding voor noodzakelijke consulten, preventieve reisvaccinaties en/of geneesmiddelen als u naar het buitenland gaat.

Verzekering Vergoeding
IZA Extra Zorg 1 Maximaal € 75 per jaar
IZA Extra Zorg 2 Maximaal € 100 per jaar
IZA Extra Zorg 3 Maximaal € 175 per jaar
IZA Extra Zorg 4 Maximaal € 175 per jaar
IZA Classic Comfort 80% tot maximaal € 175 per jaar

 

Vaccinaties

Hebt u een IZA Extra Zorg 1, 2, 3 of 4? Dan gaat u voor uw inentingen naar een vaccinatiebureau of huisartspraktijk met een (huis)arts met een LCR-registratie en gele koorts registratie. Kijk hiervoor op de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR). Daar ziet u ook of de arts een gele koorts registratie heeft.

Met het IZA Classic Comfort pakket kunt u terecht bij de GGD, Travel Health Clinic en huisartspraktijken met een (huis)arts met een LCR-registratie en gele koorts registratie. Kijk hiervoor op de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR). Daar ziet u ook of de arts een gele koorts registratie heeft.

Preventieve geneesmiddelen

U kunt de preventieve geneesmiddelen rechtstreeks van deze vaccinatiebureaus en huisartsenpraktijken krijgen. Gaat u naar een apotheekhoudende huisarts of apotheek? Dan hebt u voor deze geneesmiddelen een recept nodig van het vaccinatiebureau en huisartsenpraktijk.

Geen LCR-accreditatie

Gaat u voor uw inentingen of medicijnen naar een vaccinatiebureau of huisarts zonder LCR-registratie? Dit betekent dat deze zorgverlener niet op de website staat van het Landelijke Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR). Dan krijgt u hiervoor geen vergoeding.

Gaat u voor uw inenting tegen gele koorts naar een vaccinatiebureau of huisarts zonder gele koorts registratie? Ook dan krijgt u hiervoor geen vergoeding.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van IZA. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.  

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de IZA Zorg app.

Meer over de IZA Zorg app Of bekijk uw pakket in Mijn IZA