Hebt u een stoma? Voor stomamateriaal krijgt u een vergoeding vanuit de basisverzekering.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Uw stomamateriaal krijgt u vergoed vanuit uw basisverzekering. Hoeveel materiaal u precies vergoed krijgt vindt u in het Reglement Hulpmiddelen. Hier vindt u het normgebruik van de verschillende soorten stoma’s.

Hoogte van de vergoeding vanuit de basisverzekering

De hoogte van de vergoeding hangt af van of u naar een zorgaanbieder gaat die een contract met ons heeft of niet:

Verzekering

Vergoeding
IZA Ruime Keuze Gecontracteerde zorg: maximaal 100% op basis van het gecontracteerd tarief
Niet-gecontracteerde zorg: maximaal 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief
IZA Eigen Keuze Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg: 
maximaal 100% van het marktconform tarief


Gecontracteerde leveranciers

U kunt voor uw stomamateriaal terecht bij leveranciers waarmee wij een contract hebben. Hebt u een IZA Ruime Keuze en gaat u naar een leverancier zonder contract? Dan krijgt u mogelijk een lagere vergoeding. U vindt de maximale vergoeding die u krijgt in de Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorg.

Dit geldt niet als u de basisverzekering IZA Eigen Keuze hebt.

Kijk in Vergelijk en Kies met welke leveranciers wij een contract hebben. Zoek op ‘stomamateriaal’.

Lagere vergoeding bij andere leveranciers

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Vraag dan vooraf toestemming bij ons aan. Houd er rekening mee dat u een deel van de kosten dan zelf moet betalen. Let op: is uw leverancier of medisch speciaalzaak niet S.E.M.H.-gecertificeerd? Dan ontvangt u geen vergoeding.

Wat moet u zelf betalen?

Eigen risico
Als u 18 jaar of ouder bent betaalt u eigen risico als u een vergoeding krijgt vanuit de basisverzekering.

Schoonmaakmiddelen
Schoonmaakmiddelen en geurmiddelen krijgt u niet vergoed.

Wat moet u zelf regelen?

Verwijzing
U hebt een verwijzing van uw behandelend arts of een gespecialiseerde verpleegkundige nodig.

Toestemming
Gaat u naar een leverancier zonder contract met ons? Vraag dan vooraf toestemming bij ons aan.

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de IZA Zorg app.

Meer over de IZA Zorg app Of bekijk uw pakket in Mijn IZA

U kunt voor uw stomamateriaal terecht bij leveranciers waarmee wij een contract hebben. Hebt u een IZA Ruime Keuze en gaat u naar een leverancier zonder contract? Dan krijgt u mogelijk een lagere vergoeding. Kijk in Vergelijk en Kies met welke leveranciers wij een contract hebben. Zoek op ‘stomamateriaal’.

Ja, dat kan. Hebt u een IZA Ruime Keuze en gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u mogelijk een lagere vergoeding. U vindt de maximale vergoeding die u krijgt in de Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2017 (2018 volgt).

Dit geldt niet als u de basisverzekering IZA Eigen Keuze hebt.

Let op: uw leverancier moet een stomaverpleegkundige in dienst hebben en in het bezit zijn van een S.E.M.H.-erkenning. Anders krijgt u geen vergoeding.

Voor volledige vergoeding van stomamateriaal is het belangrijk dat u uw materiaal bij een gecontracteerde leverancier bestelt. De leveranciers waarmee wij een contract hebben vindt u in Vergelijk en Kies.

U hoeft niet over te stappen op een ander merk en/of type stomamateriaal.

Wilt u overstappen naar een andere leverancier? Kies dan voor een leverancier waarmee wij een contract hebben. Deze vindt u in Vergelijk en Kies.

Neem contact op met een van de leveranciers om u aan te melden. Houd er rekening mee dat uw vorige leverancier stomamateriaal voor een bepaalde periode voor u heeft gedeclareerd. Uw nieuwe leverancier kan pas na deze periode beginnen met leveren.

Elke leverancier heeft een zorgplicht. Dat houdt in dat hij u moet helpen. Dit is ook afgesproken in het contract dat wij met de leverancier gesloten hebben. Wil de nieuwe leverancier u niet helpen? Neem dan contact met ons op.

Neem contact op met uw leverancier. De leverancier heeft stomaverpleegkundigen in dienst die samen met u zoeken naar een passende oplossing.

U hebt recht op een stomabreukband als er sprake is van een parastomale hernia. Met een verwijzing van uw behandelend arts of specialist kunt u voor een stomabreukband terecht bij een gecontracteerd medisch speciaalzaak of orthopedisch instrumentenmaker. Deze vindt u in Vergelijk en Kies.