U komt in aanmerking voor een vergoeding voor een pruik als u volledig of gedeeltelijk kaal bent (geworden) door een medische aandoening of door een medische behandeling zoals chemotherapie.

Vanuit uw basisverzekering krijgt u hiervoor een vergoeding. En in uw aanvullende verzekering hebt u een budget voor hulpmiddelen. Dit budget kunt u ook gebruiken voor een tegemoetkoming in de kosten van een pruik, mutssja of andere hoofdbedekkingen. 

Vergoeding vanuit de basisverzekering

  • Vergoeding voor een pruik: maximaal € 436 per 12 maanden
  • Vergoeding reservepruik: maximaal € 436 eens per 5 jaar (geldt niet bij chemotherapie)

De hoogte van uw vergoeding is ook afhankelijk van of u naar een gecontacteerde zorgaanbieder gaat:

 

Verzekering Vergoeding
IZA Ruime Keuze

Gecontracteerde zorg: maximaal 100%
Niet-gecontracteerde zorg: maximaal 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief

IZA Eigen Keuze Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg: maximaal 100% van het marktconform tarief

 
Vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen

In onze aanvullende verzekeringen hebt een extra vergoeding voor pruiken, mutssja's en hoofdbedekkingen. Hebt u een indicatie voor een pruik? Dan kunt u kiezen voor een tegemoetkoming in de kosten van een pruik of een andere hoofdbedekking zoals bijvoorbeeld een mutssja of een bandana.

 

Aanvullende verzekering Vergoeding
IZA Extra Zorg 1 Maximaal € 125 voor een pruik of maximaal € 25 voor andere hoofdbedekkingen.
IZA Extra Zorg 2 Maximaal € 250 voor een pruik of maximaal € 50 voor andere hoofdbedekkingen.
IZA Extra Zorg 3 Maximaal € 350 voor een pruik of maximaal € 75 voor andere hoofdbedekkingen.
IZA Extra Zorg 4 Maximaal € 525 voor een pruik of maximaal € 100 voor andere hoofdbedekkingen.
IZA Classic Comfort Maximaal € 100 voor een pruik.

Verwijzing

Om de kosten van een pruik, mutssja of andere hoofdbedekking vergoed te krijgen hebt u een verwijzing nodig van uw behandelend arts.

Toestemming aanvragen

Gaat u naar een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben? Dan moet u vooraf toestemming aanvragen bij IZA voor de aanschaf, vervanging of reparatie van uw pruik. Gaat u naar een gecontracteerde zorgaanbieder? Dan beoordeelt deze zelf of u aan de voorwaarden voldoet. U hoeft dan niet zelf toestemming aan IZA te vragen. Ook als uw pruik gerepareerd of vervangen moet worden kunt u bij de gecontracteerde zorgaanbieder terecht.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Dan moet u zelf bij ons toestemming vragen voor aanschaf, vervanging of reparatie.

Bent u een man? Dan hebt u geen recht op een pruik als er sprake is van klassieke mannelijke kaalheid (alopecia androgenetica).

In Vergelijk en Kies vindt u alle zorgaanbieders waarmee wij een contract hebben.

Met Vergelijk en Kies vindt u alle gecontracteerde zorgaanbieders. Zo weet u zeker dat de zorgaanbieder aan de juiste eisen voldoet en beschikt over de juiste vakkennis om u optimaal te helpen. De zorgaanbieder waar u uw pruik koopt, moet een kappersdiploma hebben.

Eigen risico

U betaalt eigen risico voor een pruik die vergoed wordt vanuit de basisverzekering.

Extra kosten bij aanschaf pruik

U hebt alleen recht op de vergoeding van de kosten van een pruik. U krijgt geen vergoeding voor bijvoorbeeld het aanmeten van een pruik.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van IZA. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.  

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de IZA Zorg app.

Meer over de IZA Zorg app Of bekijk uw pakket in Mijn IZA