Incontinentiemateriaal krijgt u vergoed uit de basisverzekering. We hebben afspraken gemaakt met leveranciers van incontinentiemateriaal. Uw leverancier adviseert u welk materiaal en hoeveel u nodig hebt. IZA heeft hiervoor samen met andere zorgverzekeraars richtlijnen opgesteld. Zo zorgen we ervoor dat de zorg gegarandeerd goed is en betaalbaar blijft. Kijk voor de gecontracteerde aanbieders in Vergelijk en Kies

Vergoeding vanuit de basisverzekering

U hebt recht op een vergoeding voor incontinentiemateriaal als u al eerder behandeld bent voor incontinentieklachten (bijvoorbeeld met stepped care, bekkenbodemtherapie een bezoek aan op de pipo-poli of de diagnosetool van Incocure). Deze behandelingen hebben uw klachten niet verminderd of opgelost. En als gevolg van uw incontinentieklachten moet u permanent incontinentiemateriaal gebruiken.

  • Bij ongewild urineverlies krijgt u materiaal vergoed als u langer dan 2 maanden last hebt van ongewild urineverlies.
  • Bij ongewild ontlastingverlies krijgt u materiaal vergoed als u langer dan 2 weken last hebt van ongewild verlies van ontlasting.

Dit geldt alleen voor verzekerden van wie redelijkerwijs verwacht mag worden dat zij deze behandelingen ook kunnen volgen. In terminale situatie wordt incontinentiemateriaal ook voor korte duur vergoed.

Wij vergoeden het incontinentiemateriaal dat uw leverancier adviseert, volledig uit de basisverzekering. Hiervoor betaalt u wel uw eigen risico.

Verzekering Vergoeding
IZA Ruime Keuze

Gecontracteerde zorg: maximaal 100%
Niet-gecontracteerde zorg: maximaal 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief

IZA Eigen Keuze Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg: maximaal 100% van het marktconform tarief

In het Reglement hulpmiddelen ziet u voor welke hulpmiddelen u een verwijzing nodig hebt. In de verwijsbrief moet de indicatie vermeld staan.

Toestemming

U hebt altijd vooraf toestemming nodig voor een hulpmiddel. Wij beoordelen of u voldoet aan de gestelde voorwaarden. U vindt meer informatie in het Reglement hulpmiddelen. Gaat u naar een gecontracteerde zorgaanbieder? Dan vraagt deze de toestemming voor u aan. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, dan moet u zelf toestemming aanvragen. Stuur hierbij ook de verwijsbrief mee.

U kunt voor incontinentiemateriaal terecht bij een leverancier met S.E.M.H.-certificering. Bij deze leveranciers werken verpleegkundigen die u kunnen adviseren over afvoerende incontinentiematerialen. U vindt alle gecontracteerde zorgverleners via Vergelijk en Kies. Zoek op ‘incontinentiemateriaal'.

Eigen Risico

Bent u 18 jaar of ouder en ontvangt u een vergoeding uit de basisverzekering dan betaalt u uw eigen risico.

Kortdurende incontinentie

U hebt geen recht op vergoeding bij kortdurende incontinentieklachten als gevolg van een zwangerschap of na een operatie.

Geneest de incontinentie vanzelf? Of kan dit korte tijd afdoende behandeld worden, bijvoorbeeld met bekkenbodemtherapie? Dan hebt u geen recht op vergoeding van incontinentiematerialen. Uw behandelend arts of medisch specialist stelt vast of dit bij u het geval is.

Wasbare incontinentiematerialen en kleding

U hebt geen recht op wasbare incontinentiematerialen en kleding. Netbroekjes, om het materiaal op zijn plaats te houden, vergoeden wij wel.

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Hebt u IZA Ruime Keuze en gaat u naar een zorgaanbieder die geen contract met ons heeft? Dan krijgt u meestal een lagere vergoeding. Bekijk hier de lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgverleners.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van IZA. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.  

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de IZA Zorg app.

Meer over de IZA Zorg app Of bekijk uw pakket in Mijn IZA