Wilt u zich laten inenten tegen de griep? Maar komt u niet in aanmerking voor een griepprik? In de meeste aanvullende verzekeringen krijgt u de griepprik vergoed. Hiervoor kunt u het budget voor preventie gebruiken.

Wanneer komt u in aanmerking voor een griepprik ?

Valt u binnen de risicogroep van het Nederlands Programma Grieppreventie? Dan krijgt u van uw huisarts een oproep om een griepprik te halen. U krijgt deze griepprik gratis. U vindt informatie hierover op de website van het RIVM.

Vergoeding griepprik vanuit de basisverzekering

U krijgt vanuit de basisverzekering geen vergoeding voor een preventieve griepprik.

 
Vergoeding griepprik vanuit de aanvullende verzekeringen

U krijgt in sommige gevallen een griepprik vergoed vanuit uw aanvullende verzekering.

Verzekering Vergoeding
IZA Extra Zorg 1 100%
IZA Extra Zorg 2 100%
IZA Extra Zorg 3 100%
IZA Extra Zorg 4 100%
IZA Classic Comfort Geen vergoeding

 

U kunt voor griepvaccinaties terecht bij uw huisarts of medisch specialist.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van IZA. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.  

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de IZA Zorg app.

Meer over de IZA Zorg app Of bekijk uw pakket in Mijn IZA