Gehoorapparaten en maskeerders voor oorsuizen vallen onder hulpmiddelen. Vanuit uw basisverzekering krijgt u een vergoeding voor een gehoorapparaat en andere hoorhulpmiddelen. Daarnaast kunt u een extra vergoeding krijgen vanuit uw aanvullende verzekering.

Uw audicien regelt uw verwijzing

Hebt u een probleem met uw gehoor? Dan kunt u naar een audicien gaan. De audicien beoordeelt of u een verwijzing van een KNO-arts of audiologisch centrum nodig hebt.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Hebt u aan één of beide oren minimaal 35 dB gehoorverlies? Dan kunt u een gehoorapparaat en hoorhulpmiddelen vergoed krijgen. U betaalt wel altijd 25% eigen bijdrage van de aanschafkosten, behalve voor kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Voor onderstaande hoorhulpmiddelen hebben we specifieke afspraken gemaakt:

  • solo-apparatuur
  • ringleiding
  • infrarood-apparatuur
  • FM-apparatuur
In het
Reglement hulpmiddelen
 leest u meer over deze afspraken en over de vergoeding van (hoor)hulpmiddelen.

Verzekering Vergoeding
IZA Ruime Keuze

Gecontracteerde zorg: maximaal 100%
Niet-gecontracteerde zorg: maximaal 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief

IZA Eigen Keuze Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg: maximaal 100% van het marktconform tarief


Eigen risico

De vergoeding voor gehoorapparaten vanuit de basisverzekering valt onder uw eigen risico. Dit betekent dat u deze zorgkosten zelf betaalt, totdat u uw eigen risico voor dit jaar hebt verbruikt. Dit eigen risico staat los van de eigen bijdrage die u betaalt.

Zorgverlener zonder contract

Gaat u voor uw hoortoestel naar een zorgverlener die geen contract met ons heeft? Dan krijgt u vaak een lagere vergoeding. Hoe hoog deze vergoeding is, leest u in de Lijst maximale vergoedingen (2019 volgt).

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen

Hebt u een aanvullende verzekering? Dan kunt u vanuit deze verzekering nog een extra vergoeding krijgen voor hoorhulpmiddelen.

Verzekering Vergoeding
IZA Extra Zorg 1 Maximaal € 110 per hoortoestel
IZA Extra Zorg 2 Maximaal € 200 per hoortoestel
IZA Extra Zorg 3 Maximaal € 250 per hoortoestel
IZA Extra Zorg 4 Maximaal € 350 per hoortoestel
IZA Classic Comfort Maximaal € 200 per hoortoestel

 

Gebruikstermijn gehoorapparaat

U kunt uw hoortoestel minimaal 5 jaar gebruiken. Gaat u naar een audicien met wie wij een contract hebben? Dan bent u 5 jaar lang verzekerd van een goed functionerend hoortoestel. Dit is inclusief oorstukjes, tubes, reparaties, tips en nazorg. Na 5 jaar kunt u voor vervanging terecht bij een StAr- geregistreerd audicien met keurmerk ‘De Audicien’ en CvC-gecertificeerd of . Of bij een SEMH- erkende audicien met wie wij een contract hebben. Als het nodig is, verwijst de triage-audicien u door naar een audiologisch centrum.

Vervanging binnen 5 jaar

Moet uw hoortoestel binnen 5 jaar vervangen worden? Dan hebt u een aanvraag en motivatie nodig van het audiologisch centrum.

Zo krijgt u een passend gehoorapparaat

Uw audicien bekijkt welk gehoorapparaat of hoorhulpmiddel u nodig hebt. Hoortoestellen zijn ingedeeld in vijf categorieën. Van simpel (categorie 1) tot en met geavanceerd (categorie 5). In elke categorie hebt u voldoende keuze uit vergelijkbare hoortoestellen. Alle audiciens werken op dezelfde manier om voor u het beste gehoorapparaat of hoorhulpmiddel te kiezen. Dit doen zij volgens het landelijk Hoorhulpmiddelenprotocol.

Hebt u tinnitusklachten (oorsuizen)? Dan hebt u een verwijzing nodig van een audiologisch centrum.

Updates en upgrades

Voor updates mogen géén kosten in rekening gebracht worden. Upgrades zijn niet toegestaan.

Verwijzing

Uw audicien beoordeelt of u een verwijzing van een KNO-arts of audiologisch centrum nodig hebt.

Toestemming

Gaat u naar een audicien waarmee wij wel een contract hebben? Dan hoeft u meestal niet zelf toestemming aan IZA te vragen. Alleen in specifieke gevallen zal het audiologisch centrum samen met u toestemming aanvragen bij ons. Ook voor reparatie of vervanging kunt u bij de gecontracteerde audicien terecht.

Gaat u naar een audicien waarmee wij geen contract hebben? Dan moet u vooraf toestemming aanvragen bij IZA voor de aanschaf, vervanging of reparatie van uw hoortoestel. Let wel, als u kiest voor een audicien waarmee wij geen contract hebben, dan kan uw vergoeding aanzienlijk lager zijn.

U kunt voor uw hoortoestel naar:

In Vergelijk en Kies vindt u alle gecontracteerde audiciens. Dan weet u zeker dat uw audicien aan de voorwaarden voldoet.

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Hebt u IZA Ruime Keuze en gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Houdt u er dan rekening mee dat u een deel van de kosten zelf betaalt. Bekijk hier de lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgverleners.
In Vergelijk en Kies vindt u alle gecontracteerde audiciens.

Eigen risico

U betaalt uw eigen risico voor een gehoorapparaat als u 18 jaar of ouder bent en een vergoeding krijgt vanuit de basisverzekering.

Eigen bijdrage

Hebt u alleen een basisverzekering? Dan betaalt u een eigen bijdrage van 25% van de aanschafkosten voor uw hoortoestel of tinnitusmaskeerder. Met een aanvullende verzekering kunt u mogelijk een (gedeeltelijke) vergoeding van de eigen bijdrage van een hoortoestel krijgen.
Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar is er geen eigen bijdrage voor hoortoestellen of tinnitusmaskeerder.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van IZA. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.  

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de IZA Zorg app.

Meer over de IZA Zorg app Of bekijk uw pakket in Mijn IZA