Gehoorapparaten en maskeerders voor oorsuizen vallen onder hulpmiddelen. Vanuit uw basisverzekering krijgt u een vergoeding voor een gehoorapparaat en andere hoorhulpmiddelen. Daarnaast kunt u een extra vergoeding krijgen vanuit uw aanvullende verzekering.

Verwijzing naar een specialist

Hebt u een probleem met uw gehoor? Dan kan uw huisarts u verwijzen naar een KNO-arts of audiologisch centrum. Deze regelt de aanvraag van een hoortoestel verder voor u. Bent u 18 jaar of ouder? Dan kunt u zonder verwijzing naar een gecontracteerde triage-audicien voor een volledige gehoormeting.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Hebt u aan één of beide oren minimaal 35 dB gehoorverlies? Dan kunt u een gehoorapparaat en hoorhulpmiddelen vergoed krijgen. U betaalt wel altijd 25% eigen bijdrage van de aanschafkosten, behalve voor kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Voor onderstaande hoorhulpmiddelen hebben we specifieke afspraken gemaakt:

  • solo-apparatuur
  • ringleiding
  • infrarood-apparatuur
  • FM-apparatuur
In hetReglement hulpmiddelen leest u meer over deze afspraken en over de vergoeding van (hoor)hulpmiddelen.

Verzekering Vergoeding
IZA Ruime Keuze

Gecontracteerde zorg: maximaal 100%
Niet-gecontracteerde zorg: maximaal 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief

IZA Eigen Keuze Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg: maximaal 100% van het marktconform tarief


Eigen risico

De vergoeding voor gehoorapparaten vanuit de basisverzekering valt onder uw eigen risico. Dit betekent dat u deze zorgkosten zelf betaalt, totdat u uw eigen risico voor dit jaar hebt verbruikt. Dit eigen risico staat los van de eigen bijdrage die u betaalt.

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen

Hebt u een aanvullende verzekering? Dan kunt u vanuit deze verzekering nog een extra vergoeding krijgen voor hoorhulpmiddelen.

Verzekering Vergoeding
IZA Extra Zorg 1 Maximaal € 110 per hoortoestel
IZA Extra Zorg 2 Maximaal € 200 per hoortoestel
IZA Extra Zorg 3 Maximaal € 250 per hoortoestel
IZA Extra Zorg 4 Maximaal € 350 per hoortoestel
IZA Classic Comfort Maximaal € 200 per hoortoestel

 

Rekenvoorbeeld bij IZA Ruime Keuze

Stel u koopt één hoortoestel van € 830.

Zorgaanbieder met contract
De basisverzekering vergoedt 75% van het hoortoestel (100% - 25% eigen bijdrage). 75% van € 830 is € 622,50. Dit bedrag krijgt u dus vergoed. Als u nog geen zorgkosten hebt gemaakt die onder het eigen risico vallen, moet u van deze € 622 eerst € 385 (eigen risico 2018) zelf betalen. De overige € 237,50 krijgt u vergoed.

Zorgaanbieder zonder contract
Van het hoortoestel vergoeden we maximaal 75% (100% minus 25% eigen bijdrage) van het gemiddeld gecontracteerd tarief. Dat wil zeggen € 427,50. Als u no
g geen zorgkosten hebt gemaakt die onder het eigen risico vallen, moet u van deze € 427,50 eerst € 385 (eigen risico 2018) zelf betalen. De overige € 42,50 krijgt u vergoed.

Gebruikstermijn gehoorapparaat

U kunt uw hoortoestel minimaal 5 jaar gebruiken. Gaat u naar een audicien met wie wij een contract hebben? Dan bent u 5 jaar lang verzekerd van een goed functionerend hoortoestel. Dit is inclusief oorstukjes, tubes, reparaties, tips en nazorg. Na 5 jaar kunt u voor vervanging terecht bij een StAr- geregistreerd audicien met keurmerk ‘De Audicien’ en CvC-gecertificeerd of . Of bij een SEMH- erkende audicien met wie wij een contract hebben. Als het nodig is, verwijst de triage-audicien u door naar een audiologisch centrum.

Vervanging binnen 5 jaar

Moet uw hoortoestel binnen 5 jaar vervangen worden? Dan hebt u een aanvraag en motivatie nodig van het audiologisch centrum.

Zo krijgt u een passend gehoorapparaat

Uw audicien bekijkt welk gehoorapparaat of hoorhulpmiddel u nodig hebt. Hoortoestellen zijn ingedeeld in vijf categorieën. Van simpel (categorie 1) tot en met geavanceerd (categorie 5). In elke categorie hebt u voldoende keuze uit vergelijkbare hoortoestellen. Alle audiciens werken op dezelfde manier om voor u het beste gehoorapparaat of hoorhulpmiddel te kiezen. Dit doen zij volgens het landelijk ZN-keuzeprotocol Auditieve Zorg.

Hebt u tinnitusklachten (oorsuizen)? Dan hebt u een verwijzing nodig van een audiologisch centrum.

Updates en upgrades

Voor updates mogen géén kosten in rekening gebracht worden. Upgrades zijn niet toegestaan.

Verwijzing

Bent u 18 jaar of ouder en hebt u een hoortoestel, (bi)cros zender of een tinnitusmaskeerder nodig die niet in de database is opgenomen? Dan hebt u een verwijzing nodig van een audiologisch centrum.

In andere gevallen hebt u geen verwijzing nodig als u naar een gecontracteerde audicien gaat. Gaat u naar een niet-gecontracteerde audicien? Dan hebt u een verwijzing nodig van een huisarts, KNO-arts of audiologisch centrum.

U vindt alle (triage-) audiciens en audiologische centra waarmee wij een contract hebben in Vergelijk en Kies.

Toestemming

Gaat u naar een audicien waarmee wij wel een contract hebben? Dan hoeft u meestal niet zelf toestemming aan IZA te vragen. Alleen in specifieke gevallen zal het audiologisch centrum samen met u toestemming aanvragen bij ons. Ook voor reparatie of vervanging kunt u bij de gecontracteerde audicien terecht.

Gaat u naar een audicien waarmee wij geen contract hebben? Dan moet u vooraf toestemming aanvragen bij IZA voor de aanschaf, vervanging of reparatie van uw hoortoestel. Let wel, als u kiest voor een audicien waarmee wij geen contract hebben, dan kan uw vergoeding aanzienlijk lager zijn.

Voor uw gehoorapparaat of hoortoestel moet u naar een audicien die is met keurmerk ‘De Audicien’ en die CvC gecertificeerd is of naar een SEMH erkende audicien. In Vergelijk en Kies vindt u alle gecontracteerde audiciens. Dan weet u zeker dat uw audicien aan de voorwaarden voldoet.

Bent u ouder dan 18 jaar, dan hoeft u niet eerst naar een huisarts of KNO-arts, maar kunt u terecht bij specifiek voor uw zorgverzekering gecontracteerde audiciens voor een volledige gehoormeting. Deze audiciens adviseren u over het voor u juiste hoorhulpmiddel. Dit kan een hoortoestel zijn, maar ook een ander hoorhulpmiddel.

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Hebt u IZA Ruime Keuze en gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Houdt u er dan rekening mee dat u een deel van de kosten zelf betaalt. Bekijk hier de lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders.
In Vergelijk en Kies vindt u alle gecontracteerde audiciens.

Eigen risico

U betaalt uw eigen risico voor een gehoorapparaat als u 18 jaar of ouder bent en een vergoeding krijgt vanuit de basisverzekering.

Eigen bijdrage

Hebt u alleen een basisverzekering? Dan betaalt u een eigen bijdrage van 25% van de aanschafkosten voor uw hoortoestel of tinnitusmaskeerder. Met een aanvullende verzekering kunt u mogelijk een (gedeeltelijke) vergoeding van de eigen bijdrage van een hoortoestel krijgen.
Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar is er geen eigen bijdrage voor hoortoestellen of tinnitusmaskeerder.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van IZA. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.  

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de IZA Zorg app.

Meer over de IZA Zorg app Of bekijk uw pakket in Mijn IZA