Fysiotherapie

Hebt u fysiotherapie nodig? Dan zit u goed bij IZA. Want met de aanvullende pakketten IZA Extra Zorg en IZA Classic Comfort krijgt u ruime vergoedingen voor fysiotherapie.

Vergoeding fysiotherapie vanuit de basisverzekering

Soort behandeling Uw vergoeding
Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie Eenmalige vergoeding voor de eerste 9 behandelingen (vanaf de 1e behandeling).

Meer dan 9 behandelingen nodig? Gebruik dan de vergoeding uit uw aanvullende verzekering.
Oefentherapie bij etalagebenen, stadium 2 Fontaine Vergoeding voor 37 behandelingen gedurende 12 maanden.
Oefentherapie bij artrose van heup- of kniegewricht 12 behandelingen gedurende maximaal 12 maanden
Oefentherapie bij COPD (vanaf GOLD stadium II) Maximaal 70 behandelingen in het eerste jaar. Hierna maximaal 52 behandelingen. Hoeveel behandelingen u vergoed krijgt, hangt af van hoe ernstig uw klachten zijn en hoe groot het risico op longaanvallen is (volgens GOLD groep A, B, C of D).
Fysiotherapie bij chronische aandoening Voor fysiotherapie bij een chronische aandoening krijgt u in specifieke gevallen een vergoeding.


Eigen risico

De vergoeding voor fysiotherapie vanuit de basisverzekering valt onder uw eigen risico. Dit betekent dat u deze zorgkosten zelf betaalt, totdat u uw eigen risico voor dit jaar hebt verbruikt.

Zorgverlener met of zonder contract?

Verzekering Vergoeding fysiotherapie
IZA Ruime Keuze

Zorgverlener met contract: 100% vergoed
Zorgverlener zonder contract: maximaal 80% vergoed van het gemiddeld gecontracteerd tarief

IZA Eigen Keuze Alle zorgverleners: maximaal 100% vergoed van het marktconform tariefVergoeding fysiotherapie vanuit de aanvullende verzekeringen

U krijgt vanuit uw aanvullende verzekering een aantal behandelingen voor fysiotherapie vergoed. U kunt deze behandelingen gebruiken voor:

 • Fysiotherapie
 • Oefentherapie Cesar/Mensendieck
 • Oedeemtherapie
 • Manuele therapie

Bij chronische fysiotherapie gelden andere vergoedingen.


Aanvullende verzekering Uw vergoeding
IZA Extra Zorg 1 12 behandelingen per jaar
IZA Extra Zorg 2 24 behandelingen per jaar
IZA Extra Zorg 3 32 behandelingen per jaar
IZA Extra Zorg 4

42 behandelingen per jaar

IZA Classic Comfort

14 behandelingen per jaar, per aandoening

Er geldt een maximumbedrag per behandeling. Bekijk de maximale vergoedingen voor fysiotherapie


Goed om te weten

Kiest u voor een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Dan geldt een maximumbedrag per behandeling. Bekijk de maximale vergoedingen voor fysiotherapie. U vindt alle gecontracteerde zorgaanbieders in Vergelijk en Kies.

Hoeveel krijg ik dit jaar nog vergoed?

Dat ziet u onder 'Vergoedingen' in de IZA Zorg app.

Lees meer over de IZA Zorg app

Of bekijk uw vergoeding in Mijn IZA

Geen vergoeding voor:

 • Arbocuratieve of re-integratietrajecten.
 • Behandelingen en behandelprogramma’s om uw conditie te verbeteren. Zoals medische trainingstherapie, fysiofitness, bewegen voor ouderen, bewegen voor mensen met overgewicht en cardiotraining.

Fysiotherapie

 • Therapeut met een contract
 • Gespecialiseerde therapeut, ingeschreven in Centraal Kwaliteitsregister (CKR) of register van de Stichting Keurmerk Fysiotherapie(SKF). Dit geldt voor:
  - Bekkenfysiotherapeut
  - Geriatriefysiotherapeut
  - Psychosomatisch fysiotherapeut
  - Manueel therapeut

Oefentherapie

 • Therapeut met een contract
 • Psychosomatische oefentherapeut, ingeschreven in Kwaliteitsregister Paramedici (KP)

Oedeemtherapie

 • Geregistreerde oedeem(fysio)therapeut
 • Geregistreerde huidtherapeut

Andere therapeut?

Wilt u naar een fysiotherapeut of oefentherapeut die geen contract met ons heeft? Houdt u er dan rekening mee dat de therapeut hiervoor aan bepaalde kwaliteitseisen moet voldoen. In onze verzekeringsvoorwaarden leest u welke eisen dit zijn.


Bekijk of uw zorgverlener een contract heeft

Fysiotherapie bij Parkinson

Hebt u fysiotherapie nodig voor de behandeling van de ziekte van Parkinson? Hiervoor hebben wij alleen gespecialiseerde zorgaanbieders gecontracteerd die zijn aangesloten bij ParkinsonNet.

Looptraining bij etalagebenen

Hebt u looptraining nodig voor de behandeling van etalagebenen (stadium 2 Fontaine)? Hiervoor hebben wij alleen gespecialiseerde zorgaanbieders gecontracteerd die zijn aangesloten bij ClaudicatioNet.

Fysiotherapie bij lage rugklachten

Voor fysiotherapie vanwege aspecifieke lage rugklachten en fysiotherapie na vervanging van een heup of een knie maken wij speciale afspraken met een aantal zorgaanbieders.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van IZA. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.  

Nieuw: uw persoonlijke vergoedingen in onze app

Lees meer over de app
uw persoonlijke vergoedingen in de IZA Zorg app