Fysiotherapie

Hebt u fysiotherapie nodig? Dan zit u goed bij IZA. Want met de aanvullende pakketten IZA Extra Zorg en IZA Classic Comfort krijgt u ruime vergoedingen voor fysiotherapie.

Vergoeding fysiotherapie vanuit de basisverzekering

Vanuit uw basisverzekering krijgt u in enkele gevallen een vergoeding voor fysiotherapie, bekkenfysiotherapie, Oefentherapie Cesar/Mensendieck en Oedeemtherapie. Wat u vergoed krijgt hangt af van:

  • of u jonger bent dan 18 jaar of 18 jaar en ouder;
  • of het gaat om een aandoening op de lijst chronische aandoeningen;
  • of uw therapeut een contract met ons heeft of niet.

 

Soort behandeling Vergoeding tot 18 jaar Vergoeding 18 jaar en ouder
Fysiotherapie bij niet-chronische aandoening 18 behandelingen per aandoening, per kalenderjaar.

Geen vergoeding.
U kunt hiervoor wel de vergoeding uit uw aanvullende verzekering gebruiken.

Fysiotherapie bij chronische aandoening Volledige vergoeding (de duur van de behandeling is soms beperkt, deze vindt u in de lijst chronische aandoeningen.) Vergoeding vanaf de 21e behandeling (per aandoening).

Voor de eerste 20 behandelingen kunt u de vergoeding uit uw aanvullende verzekering gebruiken.
Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie 18 behandelingen per aandoening, per kalenderjaar. Eenmalige vergoeding voor de eerste 9 behandelingen (vanaf de 1e behandeling).

Meer dan 9 behandelingen nodig? Gebruik dan de vergoeding uit uw aanvullende verzekering.
Oefentherapie bij etalagebenen, stadium 2 Fontaine 18 behandelingen per kalenderjaar
Vergoeding voor 37 behandelingen gedurende 12 maanden.
Oefentherapie onder toezicht van een fysiotherapeut of oefentherapeut bij artrose van heup- of kniegewricht 12 behandelingen gedurende maximaal 12 maanden
12 behandelingen gedurende maximaal 12 maanden


Eigen risico

De vergoeding voor fysiotherapie vanuit de basisverzekering valt onder uw eigen risico. Dit betekent dat u deze zorgkosten zelf betaalt, totdat u uw eigen risico voor dit jaar hebt verbruikt.

 

Heeft uw fysiotherapeut wel of geen contract met IZA?

 

Verzekering Vergoeding fysiotherapie
IZA Ruime Keuze

Gecontracteerde zorg: maximaal 100%
Niet-gecontracteerde zorg: maximaal 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief

IZA Eigen Keuze Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg: maximaal 100% van het marktconform tarief


Vergoeding fysiotherapie vanuit de aanvullende verzekeringen

In onze aanvullende pakketten krijgt u ruime vergoedingen voor fysiotherapie. U vindt alle gecontracteerde zorgaanbieders in Vergelijk en Kies.

Goed om te weten: kiest u voor een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Dan geldt een maximumbedrag per behandeling. Bekijk de maximale vergoedingen voor fysiotherapie.

Aanvullende verzekering Vergoeding tot 18 jaar Vergoeding voor 18 jaar en ouder
IZA Extra Zorg 1

Niet-chronische aandoening: 18 behandelingen per jaar

Chronische aandoening: de eerste 20 behandelingen

Niet-chronische aandoening: 12 behandelingen per jaar
IZA Extra Zorg 2 Niet-chronische aandoening: 24 behandelingen per jaar
Chronische aandoening: de eerste 20 behandelingen

Niet-chronische aandoening: 24 behandelingen per jaar
IZA Extra Zorg 3 Niet-chronische aandoening: 32 behandelingen per jaar
Chronische aandoening: eerste 20 behandelingen

Niet-chronische aandoening: 32 behandelingen per jaar
IZA Extra Zorg 4 Niet-chronische aandoening: 42 behandelingen per jaar

Chronische aandoening: eerste 20 behandelingen

Niet-chronische aandoening: 42 behandelingen per jaar

IZA Classic Comfort Geen vergoeding

Chronische aandoening: eerste 20 behandelingen

Niet-chronische aandoening: 14 behandelingen per aandoening per jaar

Er geldt een maximumbedrag per behandeling. Ook als u naar een gecontracteerde zorgaanbieder gaat. Bekijk de maximale vergoedingen voor fysiotherapie

 

Manuele therapie

Het hierboven genoemde maximale aantal behandelingen mag u ook gebruiken voor manuele therapie.

Een voorbeeld van de vergoeding voor fysiotherapie

Hebt u het aanvullend pakket IZA Extra Zorg 1 en u bent 18 jaar of ouder? Dan krijgt u maximaal 12 behandelingen per jaar vergoed. Met IZA Extra Zorg 3 krijgt u maximaal 32 behandelingen vergoed. U kunt dus gewoon een vervolgafspraak maken, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken om de kosten. Houd er rekening mee dat chronische fysiotherapie vanaf de 21e behandeling onder de basisverzekering valt en daarmee onder het eigen risico.

Fysiotherapie bij Parkinson

Hebt u Parkinson en daarom fysiotherapie nodig? Kies dan voor een gespecialiseerde zorgaanbieder die is aangesloten bij ParkinsonNet.

Bekijk de voordelen van ParkinsonNet

Oefentherapie bij etalagebenen 

Hebt u oefentherapie nodig voor de behandeling van etalagebenen (stadium 2 Fontaine)? Hiervoor hebben wij alleen gespecialiseerde zorgaanbieders gecontracteerd die zijn aangesloten bij ClaudicatioNet. 

Bekijk de voordelen van ClaudicatioNet

Verwijsbrief

Hebt u een chronische aandoening? En hebt u recht op een vergoeding vanuit de basisverzekering? Dan hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist waaruit blijkt dat u behandeld moet worden voor een aandoening die is opgenomen in de lijst met aandoeningen voor fysiotherapie en oefentherapie (bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering).

Toestemming

Ook hebt u toestemming nodig van IZA. U hoeft deze toestemming niet zelf te regelen als u naar een gecontracteerde zorgaanbieder gaat.

  • Fysiotherapie: fysiotherapeut of geregistreerde kinderfysiotherapeut, bekkenfysiotherapeut, psychosomatisch fysiotherapeut, geriatriefysiotherapeut en manueel therapeut
  • Oedeemtherapie: een geregistreerde oedeem(fysio)therapeut of huidtherapeut
  • Oefentherapie Cesar/Mensendieck: oefentherapeut Cesar/Mensendieck of geregistreerde kinderoefentherapeut en pychosomatisch oefentherapeut

Let op: hebt u oedeemtherapie nodig? Ga dan naar een geregistreerde oedeem(fysio)therapeut of huidtherapeut. Alleen dan krijgt u hiervoor een vergoeding.

Voor fysiotherapie vanwege aspecifieke lage rugklachten en fysiotherapie na vervanging van een heup of een knie maken wij speciale afspraken met een aantal zorgaanbieders. U vindt deze zorgaanbieders in Vergelijk en Kies

Via Vergelijk en Kies vindt u alle zorgaanbieders bij u in de buurt. En ziet u ook met welke therapeuten wij een contract hebben.

Kiest u een niet-gecontracteerde therapeut?

Gaat u naar een niet-gecontracteerde therapeut en wilt u hiervoor een vergoeding? Houdt u er dan rekening mee dat de therapeut hiervoor aan bepaalde kwaliteitseisen moet voldoen. In onze verzekeringsvoorwaarden leest u welke eisen dit zijn.

Behandeling op locatie of thuis

U mag deze behandelingen krijgen in de praktijkruimte van uw zorgaanbieder of in een ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis. U mag ook thuis worden behandeld als uw behandelend therapeut dit medisch noodzakelijk vindt.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder en ontvangt u een vergoeding uit de basisverzekering dan betaalt u eigen risico.
Houd er rekening mee dat fysiotherapie voor chronische aandoeningen vanaf de 21e behandeling onder de basisverzekering valt en daarmee onder het eigen risico. U vindt alle chronische aandoeningen inbijlage 1 van het Besluit zorgverzekering.

Niet-gecontracteerde fysiotherapeut

Wilt u naar een fysiotherapeut die geen contract met ons heeft? Dan krijgt u meestal een lagere vergoeding. De vergoeding hangt af van uw basisverzekering. Bekijk de maximale vergoedingen voor fysiotherapie.

Welke behandelingen vergoeden wij niet?

  • Arbocuratieve of re-integratietrajecten.
  • Behandelingen en behandelprogramma’s om uw conditie te verbeteren. Zoals medische trainingstherapie, fysiofitness, bewegen voor ouderen, bewegen voor mensen met overgewicht en cardiotraining.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van IZA. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.  

Welk pakket heb ik ook alweer?

Bekijk in Mijn IZA welke verzekering u hebt. Hiervoor logt u in met uw DigiD.

Bekijk uw verzekering in Mijn IZA