U komt in aanmerking voor vergoeding van een buikwandcorrectie als er sprake is van verminking als gevolg van een ziekte, ongeval of geneeskundige verrichting of lichamelijke functiestoornissen zoals hieronder beschreven. Liposuctie van de buik wordt niet vergoed.

Verminking

Van verminking is sprake als er een zodanige misvorming is van de buik, dat deze vergelijkbaar is met misvormingen door brandwonden, reumatoïde artritis of verlamming van de aangezichtszenuw of amputatie van ledematen of geamputeerde mammae. Een overhang van de buik valt hier niet onder.

Lichamelijke functiestoornissen

  • Continu smetten in de huidplooi. Ondanks adequate behandeling is dit niet te voorkomen of genezen. Een operatie vormt de enige oplossing voor het probleem. Als smetten veroorzaakt worden door onvoldoende hygiënische maatregelen, is vergoeding niet mogelijk.
  • Een ernstige bewegingsbeperking waarbij in staande positie de plooi minimaal een kwart van de lengte van de bovenbenen bedekt.
  • Als u voor vergoeding in aanmerking wilt komen, moet uw Body Mass Index (BMI) 30 of minder zijn, en 12 maanden stabiel.

 

Vergoeding vanuit de basisverzekering

IZA beoordeelt of u voldoet aan de voorwaarden voor vergoeding vanuit de basiszorgverzekering. Is dit niet het geval, dan wordt beoordeeld of u voldoet aan de voorwaarden voor vergoeding uit de aanvullende verzekering.
Voor vergoeding vanuit de basisverzekering geldt:

 
Verzekering Vergoeding
IZA Ruime Keuze Gecontracteerde zorg: maximaal 100%
Niet-gecontracteerde zorg: maximaal 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief
IZA Eigen Keuze Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg: maximaal 100% van het marktconform tarief
 

 
Vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen

Hebt u een overhangende buikhuidplooi waarbij de diepte van de plooi 6 centimeter of meer is (aan de binnenzijde gemeten)? En is smetten aannemelijk? Dan krijgt u mogelijk een vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering. Hiervoor gelden wel enkele voorwaarden:

  • Uw gewicht staat in verhouding tot uw lichaamslengte (BMI is maximaal 30)
  • Uw gewicht is al geruime tijd constant
  • U hebt vooraf toestemming van ons gekregen.
  • Hebt u bariatrische chirurgie gehad en wilt u hierna een buikwandcorrectie? Dan komt u in aanmerking voor een vergoeding als u een BMI van maximaal 35 hebt.

Aanvullende verzekering Vergoeding
IZA Extra Zorg 1 Gecontracteerde zorg: geen vergoeding
Niet-gecontracteerde zorg: geen vergoeding
IZA Extra Zorg 2 Gecontracteerde zorg: geen vergoeding
Niet-gecontracteerde zorg: geen vergoeding
IZA Extra Zorg 3

Gecontracteerde zorg: 100 % vergoed
Niet-gecontracteerde zorg: maximaal € 2.500

IZA Extra Zorg 4 Gecontracteerde zorg: 100 % vergoed
Niet-gecontracteerde zorg: maximaal € 2.500
IZA Classic Comfort Volledig vergoed

 

 

Verwijsbrief

U hebt een verwijsbrief nodig van uw huisarts of medisch specialist. Voor deze vergoeding moet u vooraf toestemming aanvragen. Hierbij moet uw behandelend medisch specialist de aard, de behandeling die wordt toegepast en de omvang van de afwijking vermelden. IZA beoordeelt of u voldoet aan de voorwaarden voor vergoeding vanuit de basiszorgverzekering. Is dit niet het geval, dan wordt beoordeeld of u voldoet aan de voorwaarden voor vergoeding uit de aanvullende verzekering.

Toestemming

U hebt voor plastische chirurgie en reconstructieve chirurgie vooraf toestemming nodig. Bij de aanvraag moet u een toelichting van uw behandelend medisch specialist meesturen.

Voor plastische chirurgie gaat u naar een medisch specialist. In Vergelijk en Kies vindt u aanbieders van zorg bij u in de buurt. Ook ziet u met welke zorgaanbieders wij een contract hebben.

 

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder en ontvangt u een vergoeding uit de basisverzekering? Dan betaalt u eigen risico.

 

Niet gecontracteerde zorgaanbieder

Wilt u naar een zorgaanbieder die geen contract met ons heeft? Dan krijgt u meestal een lagere vergoeding. De vergoeding hangt af van uw basisverzekering.

Bekijk hier de lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgverleners.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van IZA. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.  

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de IZA Zorg app.

Meer over de IZA Zorg app Of bekijk uw pakket in Mijn IZA