Psychologische zorg

Wilt u een vergoeding voor alternatieve geneeswijzen zoals homeopathie en acupunctuur? Of voor alternatieve bewegingstherapieën, bijvoorbeeld haptonomie, manuele therapie (E.S.), osteopathie of chiropractie? Kiest u dan voor een van onze aanvullende verzekeringen.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

U krijgt vanuit de basisverzekering geen vergoeding voor alternatieve zorg.

Vergoeding alternatieve zorg vanuit de aanvullende verzekeringen

In onze aanvullende verzekeringen hebt u een vergoeding voor alternatieve geneeswijzen en alternatieve beweegzorg. Voor homeopathische en antroposofische geneesmiddelen kunt u een aparte vergoeding krijgen.

De vergoeding voor alternatieve zorg kunt u gebruiken voor behandelingen en consulten voor:

 • Acupunctuur en andere Oosterse geneeswijzen
 • Antroposofische Alternatieve geneeswijzen
 • Homeopathie
 • Natuurgeneeswijzen
 • Alternatieve beweegzorg (onder andere chiropractie, osteopathie en haptotherapie)
 • Psychosociale zorg

Verzekering Vergoeding
IZA Extra Zorg 1 Maximaal € 45 per dag tot maximaal € 250 per kalenderjaar
IZA Extra Zorg 2 Maximaal € 45 per dag tot maximaal € 450 per kalenderjaar
IZA Extra Zorg 3 Maximaal € 45 per dag tot maximaal € 650 per kalender jaar
IZA Extra Zorg 4 Maximaal € 45 per dag tot maximaal € 850 per kalenderjaar
IZA Classic Comfort
 • Arts, acupuncturist, klassiek homeopaat en andere alternatief therapeuten samen: maximaal € 29 per dag tot maximaal € 290 per jaar.
 • Chiropractie: maximaal € 29 per dag tot maximaal € 290 per jaar. 
 • Osteopathie: maximaal € 29 per dag tot maximaal € 290 per jaar.

 

Hoeveel krijg ik dit jaar nog vergoed?

Dat ziet u onder 'Vergoedingen' in de IZA Zorg app.

Lees meer over de IZA Zorg app

Of bekijk uw vergoeding in Mijn IZA

Behandelingen en consulten

Wij stellen eisen aan de kwaliteit van alternatieve zorgaanbieders. Hiervoor werken wij samen met erkende koepelorganisaties. In Vergelijk en Kies vindt u de door ons erkende alternatieve zorgaanbieders. Alleen als u naar één van deze zorgaanbieders gaat, krijgt u de kosten (deels) vergoed uit uw aanvullende verzekering.

Alleen een basisverzekering

Hebt u alleen een basisverzekering? Dat betaalt u de behandelingen en consulten van alternatieve zorg zelf.

Meer dan € 45 per dag

Bent u aanvullend verzekerd? Dan krijgt u maximaal € 45 per dag vergoed, tot uw budget voor alternatieve zorg op is. Hebt u IZA Classic Comfort? Dan krijgt u slechts maximaal € 29 per dag vergoed.

Niet-aangewezen therapeut?

Gaat u naar een therapeut die niet door ons is aangewezen? Dan vergoeden wij de kosten niet.

Welke behandelingen vergoeden wij niet

Deze consulten en (groeps-)behandelingen vallen niet onder alternatieve zorg. U krijgt geen vergoeding uit het budget alternatieve zorg voor:

 • Preventie
 • Welbevinden of zelfontplooiing
 • Sociaal (maatschappelijke) dienstverlening
 • Werk-, opvoedings- of schoolgerelateerde problemen
 • Schoonheidsbevordering
 • Het geven van voedingsadviezen en bewegingsvoorlichting in verband met gewichtsproblemen

Daarnaast vergoeden we geen:

 • Diagnostisch onderzoek (laboratoriumonderzoek, scans, schoolpsychologisch onderzoek, intelligentieonderzoek).
 • Onderzoek voor het aanvragen van een persoonsgebonden budget
 • Relatietherapie
 • Chelatietherapie en celtherapie

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van IZA. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.  

Nieuw: uw persoonlijke vergoedingen in onze app

Lees meer over de app
uw persoonlijke vergoedingen in de IZA Zorg app