Psychologische zorg

Wilt u een vergoeding voor alternatieve geneeswijzen zoals homeopathie en acupunctuur? Of voor alternatieve bewegingstherapieën, bijvoorbeeld haptonomie, manuele therapie (E.S.), osteopathie of chiropractie? Kiest u dan voor een van onze aanvullende verzekeringen.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

U krijgt vanuit de basisverzekering geen vergoeding voor alternatieve zorg.

Vergoeding alternatieve zorg vanuit de aanvullende verzekeringen

In onze aanvullende verzekeringen hebt u een vergoeding voor alternatieve geneeswijzen en alternatieve beweegzorg. Voor homeopathische en antroposofische geneesmiddelen kunt u een aparte vergoeding krijgen.

De vergoeding voor alternatieve zorg kunt u gebruiken voor behandelingen en consulten voor:

 • Acupunctuur en andere Oosterse geneeswijzen
 • Antroposofische Alternatieve geneeswijzen
 • Homeopathie
 • Natuurgeneeswijzen
 • Alternatieve beweegzorg (onder andere chiropractie, osteopathie en haptotherapie)
 • Psychosociale zorg

Verzekering Vergoeding
IZA Extra Zorg 1 Maximaal € 45 per dag tot maximaal € 250 per kalenderjaar
IZA Extra Zorg 2 Maximaal € 45 per dag tot maximaal € 450 per kalenderjaar
IZA Extra Zorg 3 Maximaal € 45 per dag tot maximaal € 650 per kalender jaar
IZA Extra Zorg 4 Maximaal € 45 per dag tot maximaal € 850 per kalenderjaar
IZA Classic Comfort
 • Arts, acupuncturist, klassiek homeopaat en andere alternatief therapeuten samen: maximaal € 29 per dag tot maximaal € 290 per jaar.
 • Chiropractie: maximaal € 29 per dag tot maximaal € 290 per jaar. 
 • Osteopathie: maximaal € 29 per dag tot maximaal € 290 per jaar.

 

Behandelingen en consulten

Wij stellen eisen aan de kwaliteit van alternatieve zorgaanbieders. Hiervoor werken wij samen met erkende koepelorganisaties. In Vergelijk en Kies vindt u de door ons erkende alternatieve zorgaanbieders. Alleen als u naar één van deze zorgaanbieders gaat, krijgt u de kosten (deels) vergoed uit uw aanvullende verzekering.

Alleen een basisverzekering

Hebt u alleen een basisverzekering? Dat betaalt u de behandelingen en consulten van alternatieve zorg zelf.

Meer dan € 45 per dag

Bent u aanvullend verzekerd? Dan krijgt u maximaal € 45 per dag vergoed, tot uw budget voor alternatieve zorg op is. Hebt u IZA Classic Comfort? Dan krijgt u slechts maximaal € 29 per dag vergoed.

Niet-aangewezen therapeut?

Gaat u naar een therapeut die niet door ons is aangewezen? Dan vergoeden wij de kosten niet.

Welke behandelingen vergoeden wij niet

Deze consulten en (groeps-)behandelingen vallen niet onder alternatieve zorg. U krijgt geen vergoeding uit het budget alternatieve zorg voor:

 • Preventie
 • Welbevinden of zelfontplooiing
 • Sociaal (maatschappelijke) dienstverlening
 • Werk-, opvoedings- of schoolgerelateerde problemen
 • Schoonheidsbevordering
 • Het geven van voedingsadviezen en bewegingsvoorlichting in verband met gewichtsproblemen

Daarnaast vergoeden we geen:

 • Diagnostisch onderzoek (laboratoriumonderzoek, scans, schoolpsychologisch onderzoek, intelligentieonderzoek).
 • Onderzoek voor het aanvragen van een persoonsgebonden budget
 • Relatietherapie
 • Chelatietherapie en celtherapie

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van IZA. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.  

Nieuw: uw persoonlijke vergoedingen in onze app

Lees meer over de app
uw persoonlijke vergoedingen in de IZA Zorg app