Uw zorgverzekering is bij IZA goed geregeld. Toch kan het gebeuren dat u een klacht hebt. Of dat u het niet eens bent met een beslissing en wilt dat wij hier nogmaals naar kijken (heroverwegen). Hier leest u hoe u uw klacht of verzoek om heroverweging kunt indienen. En hoe wij deze behandelen.

Wat is een klacht?

Wij hanteren een brede definitie van een klacht: elke uiting van ongenoegen nemen wij als klacht in behandeling.

Hebt u een klacht?

Voordat u een klacht bij ons indient, raden wij u aan een kijkje te nemen op onze pagina met veelgestelde vragen. De kans is groot dat u daar direct een antwoord op uw vraag of opmerking vindt. Lukt dat niet? Dan is vaak één telefoontje met onze klantenservice genoeg om de klacht op te lossen. Maar er zijn ook klachten waarbij meer onderzoek nodig is. In die gevallen kunt u met uw klacht terecht bij de afdeling Klachtenmanagement.

Bent u het niet eens met een beslissing?

Hebt u van ons een afwijzing ontvangen op een aanvraag? En bent u het hier niet mee eens? Belt u dan met onze klantenservice. Onze medewerkers lichten de beslissing graag toe. Blijft u het oneens? Dan kunt u om een heroverweging vragen. Ook hiervoor kunt u terecht bij onze afdeling Klachtenmanagement. Houdt u er rekening mee dat een aanvraag zonder nieuwe informatie in bijna alle gevallen afgewezen blijft.

Voorleggen aan de afdeling Klachtenmanagement

U kunt uw klacht of verzoek om heroverweging op twee manieren naar ons opsturen: met het digitale klachtenformulier of per post. Uw brief met postzegel kunt u sturen naar:

IZA Zorgverzekeraar
Afdeling Klachtenmanagement
Postbus 1256
5602 BG EINDHOVEN 

Klacht over uw zorgaanbieder?

Bent u niet tevreden over een behandeling van bijvoorbeeld uw huisarts, fysiotherapeut of specialist in het ziekenhuis? Probeer dan eerst met deze zorgaanbieder een oplossing te vinden. Lukt dat niet? Neem dan contact op met onze afdeling Klachtenmanagement.

Onze reactie

Zodra wij uw klacht of verzoek hebben ontvangen, sturen wij u binnen 2 werkdagen de ontvangstbevestiging. We geven binnen 20 werkdagen een reactie op uw klacht. Lukt dat niet, omdat bijvoorbeeld verder onderzoek nodig is? Dan laten wij u weten wanneer u wél een reactie van ons krijgt. Wij nemen het liefst telefonisch contact met u op. Dan kunnen we meteen vragen stellen als iets niet duidelijk is. Bent u telefonisch niet bereikbaar? Dan ontvangt u van ons een schriftelijke reactie.

Helpt u ons?

We helpen u graag. Maar u kunt ons ook helpen. Hieronder staan een paar handige tips hoe u dat kunt doen.

  • Geef zo precies mogelijk aan wat er is gebeurd: Waar bent u bijvoorbeeld ontevreden over? En wat is volgens u de beste oplossing?
  • Geef aan op welk telefoonnummer wij u overdag kunnen bereiken.
  • Stuur kopieën van alle belangrijke papieren mee. Bewaar de originele stukken. Deze kunt u zelf nog nodig hebben.
  • Wilt of kunt u uw klacht of verzoek om heroverweging niet zelf indienen? Laat dan iemand anders dit voor u doen. Hiervoor hebben wij wel uw schriftelijke toestemming nodig. Pas daarna kunnen wij uw klacht of verzoek in behandeling nemen.

Wij zien iedere klacht als een kans om onze dienstverlening te verbeteren. Hebt u een goed idee of een tip waardoor wij u beter kunnen helpen? Laat het ons weten. Dit kan via het digitale klachtenformulier of de klantenservice

Alle ontvangen en afgehandelde klachten publiceren wij jaarlijks in een overzicht op onze website. 

Niet tevreden met onze reactie?

Bent u niet helemaal tevreden met onze reactie? Of hebt u niet binnen 30 dagen een reactie ontvangen? Dan kunt u terecht bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Onder de SKGZ vallen de Ombudsman en de Geschillencommissie. In de meeste gevallen zal de Ombudsman bemiddelen. Kan het probleem niet door bemiddelen worden opgelost? Dan neemt de Geschillencommissie de zaak in behandeling. De Geschillencommissie brengt vervolgens een advies uit. Dit advies is bindend voor beide partijen. U kunt het probleem ook voorleggen aan de burgerlijke rechter, zelfs nadat de Geschillencommissie al een bindend advies heeft uitgebracht.

Goede of slechte ervaring met een zorgaanbieder?

Deel dit soort ervaringen op ZorgkaartNederland. Dan helpt u een ander om beter voor een zorgaanbieder te kiezen.

Deel uw ervaring