Zittend ziekenvervoer is vervoer per auto, taxi of het openbaar vervoer naar en van een behandeling. Vervoer met de ambulance valt niet onder zittend ziekenvervoer.

Snel naar:


Wanneer worden mijn vervoerskosten vergoed?

Vraag altijd vooraf toestemming bij ons aan. Zonder toestemming krijgt u geen vergoeding. Hoe u toestemming aanvraagt, leest u verderop bij 'Wat krijg ik vergoed? En hoe regel ik dit?'

U krijgt de kosten van zittend ziekenvervoer vergoed uit de basisverzekering, als u:

  • een visuele handicap hebt waardoor u zich niet zonder begeleiding kunt verplaatsen
  • zich alleen met een rolstoel kunt verplaatsen
  • jonger bent dan 18 jaar en aangewezen bent op verzorging in een verpleegkundig kinderdagverblijf of kinderzorghuis (intensieve kindzorg)
  • chemotherapie, immuuntherapie of radiotherapie krijgt voor de behandeling van kanker
  • consulten, onderzoeken en controles nodig heeft voor de behandeling van kanker
  • nierdialyse moet ondergaan
  • consulten, onderzoeken en controles nodig heeft voor nierdialyse

Uitzondering via de hardheidsclausule

Staat uw aandoening of ziekte niet in bovenstaande opsomming? En hebt u wel een lange tijd vervoer nodig voor de behandeling van uw aandoening of langdurige ziekte? Bekijk dan of u in aanmerking komt voor de hardheidsclausule. Zo ja, dan vergoeden wij alsnog uw vervoerskosten.

Lees meer over de hardheidsclausule

Wat krijg ik vergoed?

En hoe regel ik dit?

Kies het vervoermiddel waarmee u reist voor uw behandeling:

Belangrijk!

Vraag vooraf toestemming aan voor vergoeding van zittend ziekenvervoer. Zonder toestemming krijgt u geen vergoeding.

Is uw behandeling al begonnen? Vraag dan alsnog zo snel mogelijk toestemming aan.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van IZA. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.