Reist u tussen uw woon- of verblijfplaats en uw werklocatie? En kunt u om medische redenen geen gebruikmaken van uw eigen auto of openbaar vervoer? Dan kunt u met IZA Extra Zorg een vergoeding krijgen voor taxivervoer.

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen

Voor woon-werkverkeer hebben wij een contract gesloten met DVG Personenvervoer. Alleen bij deze vervoerder krijgt u een vergoeding. Kiest u voor een andere, niet-gecontracteerde, vervoerder? Dan vergoeden wij de kosten niet.

Aanvullende verzekering Vergoeding
Extra Zorg 1 Maximaal € 350 per jaar
Extra Zorg 2 Maximaal € 350 per jaar
Extra Zorg 3 Maximaal € 350 per jaar
Extra Zorg 4 Maximaal € 350 per jaar


Wie kan taxivervoer voor u aanvragen?

Uw direct leidinggevende of een personeelsfunctionaris van uw werkgever.

Toestemming

U hebt vooraf onze toestemming nodig. En een verklaring van uw leidinggevende of een personeelsfunctionaris. Uit deze verklaring moet blijken dat openbaar vervoer of eigen vervoer niet mogelijk is in verband met een ernstige beperking van de mobiliteit.

Welk pakket heb ik ook alweer?

Bekijk in Mijn IZA welke verzekering u hebt. Hiervoor logt u in met uw DigiD.

Bekijk uw verzekering in Mijn IZA