Vergoeding tandarts

Bent u 18 jaar of ouder? Dan krijgt u vanuit de tandartsverzekeringen en IZA Classic Comfort een vergoeding voor tandartszorg. Hieronder vallen de meeste tandheelkundige behandelingen. Bent u jonger dan 18 jaar? Kijk dan hier voor uw vergoeding.

Vergoeding basisverzekering

Vanaf 18 jaar krijgt u tandheelkundige zorg niet vergoed vanuit uw basisverzekering. Voor een aantal aandoeningen krijgt u vanuit de basisverzekering een vergoeding voor bijzondere tandheelkundige en orthodontische zorg. Bijvoorbeeld als u een zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornis van de mond, het gebit of de kaak hebt.

 
Vergoeding aanvullende verzekeringen

U krijgt vanuit de aanvullende verzekeringen een vergoeding voor tandheelkundige zorg inclusief techniek en materiaalkosten. Voor de meest voorkomende tandartszorg kunt u naar alle tandartsen in Nederland. Deze hoeft niet per se een contract met ons te hebben.
U krijgt wel een vergoeding voor:

 • de (half)jaarlijkse controle (consult)
 • gebitsreiniging (mondhygiënist) zoals het verwijderen van tandsteen, maximaal 60 minuten per kalenderjaar
 • het vullen van een gaatje en vervangen van een vulling
 • het trekken van een tand of kies
 • een tandvleesbehandeling (parodontologische zorg)
 • een wortelkanaalbehandeling (endodentie)
 • een kroon, gedeeltelijke gebitsprothese of een frameprothese
 • Het trekken van een tand of kies door de kaakchirurg (eenvoudige extracties met code 234032).
 • Het plaatsen van implantaten in de niet-tandeloze kaak door een kaakchirurg en/of tandarts. Wij vergoeden de kosten voor het honorarium, de materiaal- en techniekkosten en de bijkomende kosten voor het ziekenhuis of de instelling.
 • Wettelijke eigen bijdragen voor de volledig uitneembare gebitsprotheses (kunstgebit).

U krijgt geen vergoeding voor:

 • niet nagekomen afspraken
 • orthodontische zorg
 • de kosten van uitwendig bleken (E97 en E98)
 • algehele narcose en sedatie en voorbereiding behandeling onder volledige narcose (A20 en C84)
 •  

  Verzekering Vergoeding tandartszorg
  IZA Extra Tand 1 100% tot maximaal € 250 per jaar
  IZA Extra Tand 2 100% tot maximaal € 500 per jaar
  IZA Extra Tand 3 100% tot maximaal € 1.000 per jaar

   

  In de voorwaarden van IZA Classic Comfort ziet u welke tandheelkundige behandelingen u vergoed krijgt vanuit het aanvullende pakket IZA Classic Comfort.

Hoeveel krijg ik dit jaar nog vergoed?

Dat ziet u onder 'Vergoedingen' in de IZA Zorg app.

Lees meer over de IZA Zorg app

Of bekijk uw vergoeding in Mijn IZA

Wat kost een behandeling?

Voor elke tandheelkundige behandeling is een omschrijving en code. Met deze code ziet u in de tariefbeschikking voor tandheelkundige zorg van de NZa hoeveel een behandeling maximaal kost. Uw tandarts vermeldt de codes voor uw behandelingen op de nota. Wilt u vooraf weten hoeveel een behandeling maximaal kost? Vraag uw tandarts om de codes voor de behandeling.

Bekijk de tandartstarieven voor 2019.

Vergoedingen orthodontie

De vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen voor tandheelkunde kunt u niet gebruiken voor orthodontie. Hiervoor hebt u een aparte vergoeding. Bekijk de vergoeding voor orthodontie.

Tandheelkundige zorg

Voor een tandartsbehandeling kunt u naar een tandarts, orthodontist, tandprotheticus of mondhygiënist gaan. Voor de meest voorkomende tandartszorg kunt u naar alle tandartsen in Nederland. Deze hoeft niet perse een contract met ons te hebben.

Implantologie en eenvoudige extracties

De kaakchirurg mag de zorg verlenen voor implantologie in de niet-tandeloze kaak en eenvoudige extracties doen.

Narcose

Wilt u voor uw tandheelkundige behandeling onder volledige narcose of sedatie? Dan wordt de narcose of sedatie (codes A20 en code C84) niet vergoed.

Bleken

U krijgt geen vergoeding als u uw tanden en kiezen uitwendig laat bleken.

Orthodontie niet vergoed vanuit budget tandheelkunde

De vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen voor tandheelkunde kunt u niet gebruiken voor orthodontie.

Niet-nagekomen afspraken

Komt u een afspraak met bijvoorbeeld uw tandarts of mondhygiënist niet na? Dan krijgt u deze kosten niet vergoed.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van IZA. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.  

Nieuw: uw persoonlijke vergoedingen in onze app

Lees meer over de app
uw persoonlijke vergoedingen in de IZA Zorg app