Tandzorg

Met de verzorging van uw mond en gebit kunt u niet vroeg genoeg beginnen. Daarom is regelmatige controle door de tandarts en de juiste gebitsverzorging erg belangrijk. Voor veel tandartszorg voor kinderen tot 18 jaar krijgt u een vergoeding vanuit uw basisverzekering. Bent u ouder dan 18 jaar? Kijk dan hier voor uw vergoeding.

Vergoeding tandarts tot 18 jaar uit de basisverzekering

U krijgt vergoeding voor de meest voorkomende behandelingen, bijvoorbeeld de jaarlijkse controle, fluoridebehandelingen en vullingen plaatsen of vervangen. In onze voorwaarden leest u welke behandelingen hieronder vallen. 

Kronen, bruggen en implantaten

Kronen, bruggen en implantaten krijgt u vergoed als die een of meer blijvende snij- of hoektanden vervangen, omdat die niet zijn aangelegd of door een ongeval ontbreken. Deze zorg mag worden uitgevoerd tot en met 22 jaar, de noodzaak van deze zorg moet wel voor uw 18e jaar zijn vastgesteld.

Bijzondere tandheelkunde

Voor een aantal aandoeningen krijgt u vanuit de basisverzekering een vergoeding voor bijzondere tandheelkundige en orthodontische zorg. Bijvoorbeeld als u een zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornis van de mond, het gebit of de kaak hebt.

Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg

Voor de meest voorkomende tandartszorg kunt u naar alle tandartsen in Nederland. Deze hoeft niet perse een contract met ons te hebben. Moet u naar een kaakchirurg of tandprotheticus, omdat u een kunstgebit nodig hebt? Dan moet deze wel een contract met ons hebben. Als u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat, krijgt u mogelijk een lagere vergoeding.

Kaakoverzichtsfoto laten maken? Machtiging nodig

Een kaakoverzichtsfoto is een röntgenfoto van de hele kaak. Hierop zijn alle tanden en kiezen te zien. Heeft u zo’n foto nodig? Dan is het belangrijk dat uw tandarts vooraf een machtiging bij ons aanvraagt. Anders krijgt u geen vergoeding.

Verzekering Vergoeding tandarts tot 18 jaar
IZA Ruime Keuze

Gecontracteerde zorg: maximaal 100%
Niet-gecontracteerde zorg: maximaal 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief

Bekijk hier de lijst maximale vergoedingen voor een niet-gecontracteerde kaakchirurg en tandprotheticus

IZA Eigen Keuze Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg: maximaal 100% van het marktconform tarief

 
Vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen

Wilt u ook een vergoeding voor orthodontie tot 18 jaar? Wij geven u graag advies over welke aanvullende verzekering geschikt is als uw kind een beugel nodig heeft.

Voor de kosten van tandheelkundige zorg door een tandarts of mondhygiënist die niet worden vergoed vanuit de basisverzekering, kunt u een aanvullende vergoeding krijgen:

Aanvullende verzekering Vergoeding tandartszorg tot 18 jaar
IZA Extra Zorg 1 Maximaal € 100 per jaar
IZA Extra Zorg 2 Maximaal € 150 per jaar
IZA Extra Zorg 3 Maximaal € 200 per jaar
IZA Extra Zorg 4 Maximaal € 200 per jaar

 

Wat kost een behandeling ?

Voor elke tandheelkundige behandeling is een omschrijving en code. Met deze code ziet u in de tariefbeschikking voor tandheelkundige zorg van de NZa hoeveel een behandeling maximaal kost. Uw tandarts vermeldt de codes voor uw behandelingen op de nota. Wilt u vooraf weten hoeveel een behandeling maximaal kost? Vraag uw tandarts om de codes voor de behandeling.

Voor een tandheelkundige behandeling kunt u naar een tandarts, kaakchirurg, instelling voor jeugdtandverzorging, tandprotheticus of mondhygiënist gaan. In Vergelijk en Kies vindt u aanbieders van (bijzondere) tandheelkundige zorg bij u in de buurt. Ook ziet u met welke zorgaanbieders wij een contract hebben. Voorkom een lagere vergoeding, kies een zorgaanbieder met contract.

Kronen, bruggen en implantaten

U hebt voor deze behandelingen vooraf toestemming nodig van IZA. Als uw zorgaanbieder een contract met ons heeft, dan regelt uw zorgaanbieder de toestemming. Heeft uw zorgaanbieder geen contract met ons, dan moet u zelf toestemming aanvragen.

Orthodontie

U krijgt in de aanvullende verzekeringen een aparte vergoeding voor orthodontie.

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Voor de meest voorkomende tandartszorg kunt u naar alle tandartsen in Nederland. Deze hoeft niet perse een contract met ons te hebben. Dit geldt wel voor kaakchirurgen en, als u een kunstgebit nodig hebt ook tandprothetici. Gaat u voor deze zorg naar een zorgaanbieder die geen contract met ons heeft? Dan kan het zijn dat u een lagere vergoeding krijgt.
Bekijk hier de lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgverleners.

Kaakoverzichtsfoto zonder machtiging

Het is belangrijk dat uw tandarts vooraf een machtiging bij ons aanvraagt voor een kaakoverzichtsfoto. Anders krijgt u geen vergoeding.

Narcose

Wilt u voor uw tandheelkundige behandeling onder volledige narcose of sedatie? Dan wordt de narcose of sedatie (code A20 en C84) niet vergoed.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van IZA. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.  

Nieuw: uw persoonlijke vergoedingen in onze app

Lees meer over de app
uw persoonlijke vergoedingen in de IZA Zorg app