Overweegt u plastische en/of reconstructieve chirurgie? Dan wilt u natuurlijk weten of deze ingreep wordt vergoed. Hieronder leest u welke ingrepen wel en niet worden vergoed. Voor deze behandelingen moet u altijd vooraf toestemming vragen aan IZA.

Plastische chirurgie bij medische noodzaak

Vanuit de basisverzekering krijgt u plastisch chirurgische ingrepen vergoed bij correctie van:

 • Afwijkingen in het uiterlijk die u aantoonbaar beperken in uw lichamelijk functioneren.
 • Verminkingen door een ziekte, ongeval of een geneeskundige verrichting. Het gaat hier om een ernstige misvorming van een lichaamsdeel. Denk aan brandwonden, ernstige reumatische vervormingen, zaagverwondingen of borstamputaties. Een zichtbare verandering is daarbij niet per definitie hetzelfde als een verminking.
 • Verlamde of verslapte bovenoogleden door een aangeboren afwijking of door een chronische aandoening die u al vanaf uw geboorte hebt.
 • De volgende aangeboren misvormingen: spleten in lip, kaak of gehemelte, misvormingen van de botten in het gezicht, goedaardige woekeringen van bloedvaten, lymfevaten of bindweefsel, geboortevlekken en misvormingen van de urineweg- of geslachtsorganen.
 • Correctie van uiterlijke primaire geslachtskenmerken bij een vastgestelde transseksualiteit. Een borstvergroting valt hier niet onder.

Voor sommige ingrepen gelden specifieke voorwaarden.

 

Vergoeding vanuit de basisverzekering

U krijgt vanuit de basisverzekering een vergoeding voor plastische chirurgie en/of reconstructieve chirurgie bij een specifieke medische indicatie. Voor alle plastisch-chirurgische behandelingen moet u altijd vooraf toestemming vragen aan IZA. Ook als u de behandeling niet laat uitvoeren door een plastisch chirurg. Bijvoorbeeld een ooglidcorrectie door een oogarts.

 

Doelmatige en doeltreffende behandeling

Of een plastisch chirurgische behandeling wordt vergoed, hangt ook af van:

 • De doelmatigheid: is de behandeling niet onnodig duur in vergelijking met andere mogelijkheden?
 • De doeltreffendheid: verdwijnt de klacht of verminking daadwerkelijk door de behandeling?

Als u ons vraagt om toestemming voor een behandeling nemen wij dit mee in de beoordeling van uw aanvraag.

 

Verzekering Vergoeding (na toestemming)
IZA Ruime Keuze Gecontracteerde zorg: maximaal 100%
Niet-gecontracteerde zorg: maximaal 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief
IZA Eigen Keuze Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg: maximaal 100% van het marktconform tarief

 

Bekijk uw precieze vergoeding in het vergoedingenoverzicht.
Bekijk de Werkwijzer beoordeling behandelingen van plastisch-chirurgische aard, hierin vindt u informatie over de beoordeling van plastisch-chirurgische behandelingen. Deze werkwijzer is opgesteld door de Vereniging van artsen, tandartsen en apothekers werkzaam bij (zorg)verzekeraars (VAGZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het CAK.

 

Verwijsbrief

U hebt een verwijsbrief nodig van uw huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist of kaakchirurg.

Toestemming

U hebt voor plastische chirurgie en reconstructieve chirurgie altijd vooraf toestemming nodig van IZA. Bij de aanvraag moet u een toelichting van uw behandelend medisch specialist meesturen.

Voor plastische chirurgie gaat u naar een medisch specialist.
Met Vergelijk en Kies vindt u aanbieders van zorg bij u in de buurt. Ook ziet u met welke zorgaanbieders wij een contract hebben.

Niet vergoed vanuit de basisverzekering

Hebt u alleen een basisverzekering? De volgende ingrepen worden niet vergoed vanuit de basisverzekering:

 • Behandeling van verlamde of verslapte bovenoogleden wanneer u geen aangeboren afwijking hebt of een aangeboren chronische aandoening.
 • Liposuctie van de buik.
 • Het operatief plaatsen en vervangen van een borstprothese, behalve als dit gedaan wordt na een gehele of gedeeltelijke borstamputatie.
 • Het operatief verwijderen van een borstprothese zonder medische noodzaak.
 • Het verwijderen van tatoeages zonder medische noodzaak.
 • Schaamlipcorrectie zonder medische noodzaak.

Geen medische noodzaak

Vanuit de basisverzekering krijgt u een aantal plastisch-chirurgische ingrepen vergoed. Er moet wel sprake zijn van een medische noodzaak voor deze ingrepen. Psychisch lijden is in dit geval geen medische noodzaak. Dit geldt ook voor psychosociale oorzaken. Zoals niet naar het zwembad of de sauna durven, problemen in de relatie door schaamte, geen nieuwe relatie durven aangaan omdat men zich schaamt of gepest worden. U krijgt in deze gevallen plastische chirurgie niet vergoed vanuit de basisverzekering.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder en ontvangt u een vergoeding uit de basisverzekering? Dan betaalt u eigen risico.

Niet gecontracteerde zorgaanbieder

Wilt u naar een zorgaanbieder die geen contract met ons heeft? Dan krijgt u een lagere vergoeding. De vergoeding hangt af van uw basisverzekering.
Bekijk hier de lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders (lijst 2018 volgt binnenkort).

Voor de vergoeding van sommige vormen van plastische chirurgie gelden specifieke voorwaarden. Wilt u weten of u voor een specifieke behandeling een vergoeding kunt krijgen? Neemt u dan vooraf contact met ons op.

Littekencorrectie

Een littekencorrectie wordt alleen vergoed als het litteken flinke, aannemelijke klachten geeft of een uiterlijk heeft waarbij gesproken kan worden van een verminking.

Laserbehandeling

Laserbehandeling van zichtbare bloedvaatjes, pigmentvlekken, andere vlekken en onregelmatigheden wordt slechts zelden vergoed.

Wegzuigen van vetweefsel (liposuctie)

Voor het wegzuigen van vetweefsel is slechts zelden vergoeding mogelijk. Alleen als het de beste behandelmethode is bij een medisch noodzakelijke ingreep komt u voor vergoeding in aanmerking (deze ingreep moet dan op zichzelf niet zijn uitgesloten van vergoeding).

Neuscorrectie

U kunt een vergoeding krijgen voor een neuscorrectie als u fors beperkende onbehandelbare neusklachten hebt. In een enkel geval is vergoeding mogelijk als er sprake is van een verminking of een aangeboren misvorming.

Borstvorming bij mannen (gynaecomastie)

Chirurgische correctie van borstvorming bij mannen komt voor vergoeding in aanmerking wanneer er aantoonbaar klierweefsel aanwezig is en u er langer dan 12 maanden last van hebt. Daarbij moeten er ernstige pijnklachten bestaan die gerelateerd zijn aan het klierweefsel, en/of er moet sprake zijn van een verminking (een duidelijk vrouwelijke borstvorm).
Er is doorgaans geen vergoeding mogelijk bij een BMI groter dan 30, omdat in deze gevallen voornamelijk sprake is van vetweefsel. Als er naast het weghalen van de borst ook nog liposuctie plaatsvindt, is voor de liposuctie geen extra vergoeding mogelijk.

Schaamlipcorrectie

Een schaamlipcorrectie komt doorgaans niet voor vergoeding in aanmerking. Het gaat vrijwel altijd om klachten die weliswaar vervelend en hinderlijk kunnen zijn, maar niet fors beperkend. Echte misvormingen zijn er zelden. U hebt in dat geval wel recht op vergoeding.

Tatoeageverwijdering

Tatoeageverwijdering wordt niet vergoed, omdat hier geen sprake is van een medische noodzaak.

Correctie van de onderoogleden

Correctie van de onderoogleden wordt niet vergoed, omdat hier geen sprake is van een medische noodzaak.

Ingrepen bij transseksualiteit

Bent u transgender? En wilt u een geslachtsverandering? Dan zijn er verschillende ingrepen en behandelingen waarmee u te maken kunt krijgen. U kunt voor begeleiding terecht bij een van de genderteams in Nederland. Meer informatie over het transitieproces en de vergoeding van ingrepen en behandelingen bij transseksualiteit vindt u op de website van patiëntenvereniging Transvisie.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van IZA. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.  

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de IZA Zorg app.

Meer over de IZA Zorg app Of bekijk uw pakket in Mijn IZA