De overgang is voor iedere vrouw anders. Tijdens de overgang komen er hormonen vrij, maar niet altijd evenveel. Juist deze wisselingen kunnen klachten veroorzaken. Bijvoorbeeld dat u ’s nachts meer zweet, het afwisselend warm en koud hebt (opvliegers) of slaapproblemen hebt.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

U krijgt vanuit de basisverzekering geen vergoeding voor deze zorg.

 
Vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen

U krijgt (een deel van) de kosten voor verlichting aan en advisering en begeleiding tijdens de overgang vergoed vanuit uw aanvullende verzekering.

Verzekering Vergoeding
IZA Extra Zorg 1 Maximaal € 75 per consult tot maximaal 4 consulten voor de hele looptijd van de verzekering
IZA Extra Zorg 2 Maximaal € 75 per consult tot maximaal 4 consulten voor de hele looptijd van de verzekering
IZA Extra Zorg 3 Maximaal € 75 per consult tot maximaal 4 consulten voor de hele looptijd van de verzekering
IZA Extra Zorg 4 Maximaal € 75 per consult tot maximaal 4 consulten voor de hele looptijd van de verzekering
IZA Classic Comfort Maximaal € 50 per consult tot maximaal 4 consulten voor de hele looptijd van de verzekering

 

Wie mag de zorg verlenen?

Een verpleegkundige die zich heeft gespecialiseerd in advies over vrouwen en hormonen. Hebt u IZA Classic Comfort? Dan gaat u voor overgangszorg naar een overgangsconsulente van Care for Women of de Vereniging Verpleegkundig Overgangsconsulente. Hiervoor hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts.  

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Dit kan alleen aan de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen van IZA. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.  

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de IZA Zorg app.

Meer over de IZA Zorg app Of bekijk uw pakket in Mijn IZA